лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання 1.22. Проаналізуйте витрати матеріалів і зробіть розрахунок впливу факторів на обсяг продукції за наведеними нижче даними. Чи є резерви випуску продукції?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція:

 

 

 

 

 

 

у вартісному виразі, тис. грн

200,0

220,0

120,0

100,0

240,0

200,0

у натуральному обчисленні, шт.

1000

1100

2400

2000

12 000

11 000

2. Норма затрати, кг/шт.

50

60

200

250

6,0

8,0

Завдання 1.23. Підрахуйте загальні резерви можливого збільшення випуску продукції на підставі проміжних результатів розрахунків.
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Резерви збільшення випуску продукції за рахунок використання:

 

 

 

трудових ресурсів

500

400

200

засобів праці

1800

600

1300

предметів праці

200

800

400

2. Додатковий випуск продукції за умов зменшення або цілковитої ліквідації браку

50

40

20

 

  3. Додатковий випуск продукції за умов підвищення якості (сортності) продукції до запланованого рівня

20

10

5

Усього

 

 

 

Завдання 1.24. Визначте виконання плану за собівартістю і розрахуйте вплив факторів.


Показник

Варіант

І

ІІ

ІІІ

Витрати на 1 грн товарної продукції, к.:

 

 

 

за планом планового випуску

75

52

60

за планом фактично виробленої продукції

72

50

64

фактично в цінах, що діяли у звітному періоді

70

55

63

фактично в планових цінах

71

54

65

Завдання 1.25. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.


Матеріал

Одиниця виміру

За планом

Фактично

Матеріал

Одиниця виміру

За планом

Фактично

норма
затрат на один виріб

сума, грн

норма
затрат на один виріб

сума, грн

норма
затрат на один виріб

сума, грн

норма
затрат на один виріб

сума, грн

 

 

І варіант

 

 

IІ варіант

Дошки

м3

3

300

2

280

Дошки

м3

2

200

4

280

Фанера

м2

1,5

75

1,6

128

Фанера

м2

20

400

25

450

Разом

 

?

375

?

408

Разом

 

?

600

?

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ варіант

 

 

 

 

 

 

Дошки

м3

4

320

3

270

 

 

 

 

 

 

Фанера

м2

10

250

12

360

 

 

 

 

 

 

Разом

 

?

570

?

630

Завдання 1.26. Дайте оцінку витрат фонду оплати праці та визначте вплив основних факторів на зміну його величини порівняно з показниками плану.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Фонд оплати праці, тис. грн

950

900

500

528

360

294

2. Чисельність працюючих, осіб

500

450

250

240

120

105

Завдання 1.27. Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці у звітному році.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

1. Фонд оплати праці, тис. грн

742,5

799,2

966

1058,4

385,0

359,7

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

90

100

200

180

125

100

3. Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік

220

222

230

224

220

218

4. Середня тривалість одного робочого дня, год

7,5

8,0

7,0

7,5

7,0

7,5

 

  5. Середньогодинна заробітна плата, грн

5

4,5

3

3,5

2

2,2

? Завдання 1.28. Дайте оцінку виконання кошторису витрат на обслуговування виробництва та управління і визначте резерви економії на підставі таких даних:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за
кошторисом

фактично

за
кошторисом

фактично

за
кошторисом

фактично

1. Загальновиробничі витрати

220

250

200

190

200

180

У тому числі непродуктивні

40

10

5

2. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування


300


320


300


280


300


340

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

поточний ремонт

100

130

100

110

100

120

амортизація

50

55

40

42

60

55

 

  3. Товарна продукція

2000

2200

2000

1800

2000

2100

Завдання 1.29. Проаналізуйте виконання кошторису за транспортними витратами. Визначте вплив факторів і резерви економії.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

1. Транспортні витрати, тис. грн

40,0

54,0

14,4

27,0

67,5

56

2. Кількість перевезених вантажів, т

2000

1500

900

1000

1800

1400

3. Середня дальність перевезень, км

100

150

80

90

250

200

4. Середній транспортний тариф, грн за т/км

0,2

0,24

0,2

0,3

0,15

0,2

5. Вантажообіг, тис.т/км

200,0

72,0

450,0

Завдання 1.30. Визначте, які фактори вплинули на величину прибутку на підставі таких даних:
млн грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Чистий  прибуток

20

12

10

12

2,0

1,7

У тому числі валовий прибуток від реалізації товарної продукції

40

30

30

35

4,0

3,6

 

  2. Обсяг реалізації продукції

200

180

100

120

40

30

Завдання 1.31. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які факто­ри вплинули на прибуток і чи є резерви зростання прибутку?
млн грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Обсяг реалізації товарної продукції

100

90

80

100

90

99

2. Чистий  прибуток

10

7

У тому числі:
валовий прибуток від реалізації товарної продукції

20

15

10

9

20

22

інші фінансові доходи

?

?

?

+1

–10

–10

інші збитки

–6

–8

?

+1

Примітка. Зміни цін у звітному періоді не було.
Завдання 1.32. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції).


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Реалізовано продукції, т

1200

1000

100

120

200

300

2. Собівартість 1 т, грн

500

600

700

750

120

150

3. Ціна за 1 т, грн

600

800

900

850

200

180

4. Прибуток за 1 т, грн

 

 

 

 

 

 

 

  5. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції, грн

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.