лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання 1.12. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Запаси готової продукції на складі:

 

 

 

 

 

 

на початок року

200

250

100

120

450

470

на кінець року

210

280

150

140

500

600

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

на початок року

 

 

 

 

 

 

усього

?

600

?

350

?

1700

У тому числі не сплачена в строк:

 

 

 

 

 

 

на кінець року

?

200

?

50

?

400

усього

?

480

?

270

?

1450

У тому числі не сплачені в строк

?

100

?

80

?

250

3. Резерв зростання товарної продукції

 

400

 

250

 

1800

Примітка. Запаси готової продукції і залишки товарів відвантажених наведено в цінах реалізації. Не сплачену в строк  дебіторську заборгованість за товари взято з даних бухгалтерського обліку.

 

  Завдання 1.13. Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте, які фактори вплинули на нього. Чи є резерви зростання обсягу реалізації?
тис. грн

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Залишки нереалізованої продукції на початок року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

1600

1400

200

150

2500

2200

товари відвантажені, строк сплати яких не настав

?

700

?

200

?

800

товари відвантажені, не сплачені в строк

?

200

?

50

?

500

2. Товарна продукція

79 400

80 000

10 000

11 100

110 000

112 000

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

1800

1900

180

150

2000

2500

товари відвантажені, строк сплати яких не настав

?

600

?

100

?

2000

товари відвантажені, не сплачені в строк

?

400

?

200

?

1000

 

  4. Реалізація продукції за звітний рік

79 200

79 400

10 020

11 050

110 500

110 000

Завдання 1.14. Обчисліть вплив трудових факторів на виконання виробничої програми на підставі наведених нижче даних. Які резерви зростання обсягу виробництва можна вказати?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

за звітом

за планом

за звітом

за планом

за звітом

1. Обсяг товарної продукції за місяць, тис. грн

528

571,9

195

196,8

403,2

412,5

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

100

94

250

200

240

200

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

2200

2021

4875

4000

5040

4400

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

17 600

16 340

39 000

32 800

40 320

33 000

Завдання 1.15. Розрахуйте величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначте резерви зростання продуктивності праці.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

1. Середньорічний виробіток одного робітника, грн

17 670

13 904

8624

6926,4

8288

9900

2. Середня кількість днів, відпрацьо­ваних одним робітником за рік

228

220

224

222

224

220

3. Середня тривалість робочого дня (зміни), год

7,75

7,9

7,7

7,8

7,4

7,5

 

  4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн

10

8

5

4

5

6

Завдання 1.16. Обчисліть вплив факторів на обсяг товарної продукції. Чи є резерви зростання обсягу продукції?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Обсяг товарної продукції за рік, тис. грн

9180

9190

30 420

31 145,4

2211,8

2388,7

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

1020

1010

2500

2600

3. Відпрацьовано за рік усіма робітниками, тис.:

 

 

 

 

 

 

людино-днів

225

200

115,2

122,5

людино-годин

4680

4719

921,6

955,5

Завдання 1.17. Визначте всі фактори, що впливали у звітному періоді на обсяг товарної продукції. Розрахуйте їх величину на підставі наведених нижче даних і вкажіть, які резерви зростання виробництва.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

1260,0

1600,0

2170

2050

1230

1100

2. Кількість верстатів, шт.

315

320

350

410

205

220

3. Відпрацьовано верстато-годин, тис.

420

400

700

820

410

250

 

  4. Вироблено продукції в розрахунку на один верстат, тис. грн

4,0

5,0

6,2

5,0

6,0

5,0

5. Вироблено за верстато-годину, грн

3,0

4,0

3,1

2,5

3,0

4,4

Завдання 1.18. Обчисліть вплив використання основних фондів на обсяг товарної продукції. Вкажіть, чи є невикористані резерви виробництва.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

84,0

101,4

784

874,8

811,8

901

2. Кількість верстатів, шт.

10

12

100

90

90

100

3. Відпрацьовано всіма верстатами, верстато-змін

4200

4056

39 200

36 450

45 100

45 050

Завдання 1.19. Визначте за наведеними нижче даними вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції. Знайдіть невикористані резерви виробництва.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

3000

4000

5250

6000

6600

3600

2. Вартість основних промислово-виробничих фондів, тис. грн

1200

2000

1500

2000

3. Виробнича площа, м2

1500

1600

4. Кількість верстатів, шт.

150

120

60

50

 

  5. Відпрацьовано верстато-годин усіма верстатами

120 000

90 000

Завдання 1.20. Розрахуйте вплив факторів на обсяг випуску продукції і визначте резерви виробництва на підставі таких даних:


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Випуск продукції, шт.

19 000

25 000

48 000

40 000

85 000

91 000

2. Залишок металу на початок року, т

1000

1200

2000

6000

3500

3000

3. Надійшло металу за рік, т

10 000

11 800

25 000

26 000

65 000

71 800

4. Використано металу за рік усього, т

9500

11 000

24 000

28 500

63 750

73 300

У тому числі:
на виробництво продукції

9500

10 000

24 000

28 000

63 750

72 800

на інші цілі

1000

500

500

5. Залишок металу на кінець року, т

1500

2000

3000

3500

4750

1500

6. Норма затрати, кг/шт.

500

400

500

700

750

800

Завдання 1.21. Визначте основні фактори, що вплинули на зміну обсягу товарної продукції. Розрахуйте їхній вплив за такими даними:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція

10 000

9450

9000

10 400

8800

9000

 

  2. Основні матеріали

4000

3500

6000

6500

4400

4000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.