лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

Робота в аудиторії

Задача 46. Розрахуйте показники якості (середньої марки цементу) на підставі даних табл. 49. Зробіть необхідні висновки і рекомендації.
Задача 47. Порівняйте середню марку цементу даного підприємства із середньогалузевими показниками і звітними даними споріднених підприємств (табл. 52). Дайте оцінку роботи щодо якості продукції.

Таблиця 52

міцність, кг/см2


Комбінат

Загальний
показник

У тому числі

у минулому році

у звітному році

портланд-
цемент

шлакопорт-
ландцемент

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

Середня марка цементу по країні

408

410

431

432

354

355

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

1. Кременецький

394

399

400

400

390

395

2. Дніпродзержинський

303

305

500

500

301

303

3. Амвросіївський

423

429

469

469

300

310

4. Здолбунівський

520

508

540

530

360

356

Задача 48. Дайте оцінку якості продукції на підставі одержаних рекламацій за даними табл. 53.

Таблиця 53

Показник

У позами-
нулому році

У минулому
році

У звітному
році

1. Кількість одержаних рекламацій

9

15

7

2. Загальна сума зарекламованої продукції, тис. грн

210

340

150

3. Кількість рекламацій, визнаних підприємством як обґрунтовані

8

12

6

4. Те саме у вартісному виразі

180

270

100

Задача 49*. Визначте показники сортності продукції і зробіть висновок щодо виконання плану за якістю, використавши дані табл. 54.

Таблиця 54

Сорт

Умовний
коефіцієнт
якості

За планом

Фактично

кількість,
шт.

питома
вага, %

у перерахунку на 1-й сорт
(1 ? 3)

кількість, шт.

питома
вага, %

у перерахунку на 1-й сорт
(1 ? 6)

А

1

2

3

4

5

6

7

І

1

675

 

 

730

 

 

ІІ

0,9

180

 

 

150

 

 

ІІІ

0,8

45

 

 

120

 

 

Разом

 

900

100

 

1000

100

 

Задача 50. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції за місяць на підставі даних табл. 55. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності.

Таблиця 55

Декада
місяця

За планом

Фактично

Зараховується
у плановий ритм

сума,
тис. грн

питома
вага, %

сума,
тис. грн

питома
вага, %

І

250

 

240

 

 

ІІ

350

 

420

 

 

ІІІ

400

 

540

 

 

Коефіцієнт ритмічності =                     .

Самостійна робота

Задача 51*. Визначте виконання плану за якістю продукції і розрахуйте вплив факторів на обсяг товарної продукції у вартісному виразі (табл. 56).

Таблиця 56

Сорт

Ціна, грн

За планом

Фактично

кількість, шт.

сума, грн

кількість, шт.

сума, грн

І

8

7000

 

7800

 

ІІ

6,4

3000

 

3000

 

ІІІ

5,6

 

1200

 

Разом

 

10 000

 

12 000

 

Розрахунок факторів:
1) зміна обсягу випуску товарів у натуральному виразі;
2) зміна якості (сортності) продукції.

Задача 52*. Який спосіб розрахунку можна використати для визначення виконання плану за якістю продукції на підставі даних табл. 57?

Таблиця 57

Сорт та його коефіцієнт

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

І (1,0)

1800

 

8000

7200

ІІ (0,8)

200

 

2000

1800

Кількість виробів, шт.

18 000

17 000

2200

10 000

9000

Загальна вартість, грн

36 000

38 250

8000

Середньозважена ціна, грн

4,0

3,9

19,2

Задача 53. Охарактеризуйте ритмічність роботи підприємства у звітному році. Порівняйте показники цього року з показниками минулого і зробіть належні висновки щодо якості організації виробництва. Дані для аналізу наведено в табл. 58.


Підприємство, яке тут аналізується.
Таблиця 58

Показник

Перша декада

Друга декада

Третя декада

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

Виробництво цементу, %:

 

 

 

 

 

 

у минулому році

32,6

30,0

33,1

33,5

34,3

36,5

у звітному році

32,7

31,0

32,9

33,0

34,4

36,0

Коефіцієнт ритмічності у минулому році =                       .
Коефіцієнт ритмічності у звітному році =                          .
Задача 54. Дайте оцінку ритму роботи цеху помолу цементу у січні. Які причини відсутності виробництва цементу в першу п’яти­денку? Розрахуйте коефіцієнт ритмічності за даними табл. 59.

Таблиця 59

Показник

П’ятиденка

Усього
за місяць

1-ша

2-га

3-тя

4-та

5-та

6-та

Виготовлення цементу, тис. т:

 

 

 

 

 

 

 

за планом

 

 

 

 

 

 

180

фактично

16

20

36

40

48

160

Задача 55*. Вивчіть за даними табл. 60 динаміку браку і розрахуйте резерви зростання обсягу продукції за умови недопущення браку.

Таблиця 60

тис. грн


Показник

У минулому
році

У звітному
році

1. Випуск товарної продукції

2500

3000

2. Фактична виробнича собівартість продукції

2200

2600

3. Величина остаточного браку продукції

70

75

4. Витрати на виправлення браку

11

9

5. Сума вирахувань із зарплати винуватців браку

4

2

6. Загальна величина браку

81

 

7. Питома вага браку, %

4,5

 

8. Резерв збільшення обсягу продукції

112,5

 

Тема 11. Аналіз використання
основних фондів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

Робота в аудиторії

Задача 56. Ознайомтеся зі змістом І розділу бухгалтерського балансу заводу. Дайте оцінку величині й зношеності основних засобів.
Задача 57. Проаналізуйте найбільш загальні показники використання виробничих основних фондів (табл. 61). Зробіть розрахунок впливу основних факторів на зміну обсягу виробництва.

Таблиця 61

Показник

Фактично
у минулому році

Фактично
у звітному
році

Відхилення

1. Товарна продукція, тис. грн (у незмін-
них цінах)

50 280

44 905,0

 

2. Випуск цементу, тис. т

1257

1124

 

3. Середньорічна вартість промислово-виробничих основних фондів, тис. грн

87531

42 244

 

4. Фондовіддача, грн (1 : 3)

5,744

1,063

 

5. Випуск цементу на 1 тис. грн основних фондів, т (2 : 3)

143,61

26,607

 

6. Фондомісткість 1 т цементу, грн (3 : 2)

69,634

37,584

 

Розрахунок впливу факторів

1. Зміна кількісного фактора.
2. Зміна якісного фактора.
Разом:
Задача 58. Дайте оцінку рівня використання виробничих потужностей підприємства. Яка виробнича потужність заводу? Розрахунки виконайте на підставі даних табл. 62.

Таблиця 62

Показник

Виробництво
клінкеру

Подрібнення цементу

Виробнича потужність заводу

за планом

фактично

у перерахунку на цемент2

за планом

фактично

1. Виробнича потужність, тис. т

1069

1069

 

3446

3446

 

2. Виробництво, тис. т

814

814

12623

1124

 

 

3. Рівень використання виробничої потужності, %

76,1

76,1

 

 

 

 


1 Сума до індексації основних фондів.
2 Середній вміст добавки (Р) у цемент у звітному році становив 35,5 %.
3 Розрахунок виконується за формулою
,
де К — обсяг випуску клінкеру; Р — рівень вмісту добавки.

Самостійна робота

Задача 59. Дайте оцінку використання основного технологічного обладнання заводу. Дані для аналізу наведено в табл. 63.

Таблиця 63

Обладнання

Кількість

Годинна
продуктивність, т

Коефіцієнт
використання
календарного часу

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

за планом

фактично

за планом

фактично

А. Печі для випалювання клінкеру

 

 

 

 

 

 

 

— печі ?4 ? 60 м

2

29

30

29,4

0,83

0,75

0,83

— печі ?4,5 ? 80 м

1

122

125,0

125,9

0,8

0,81

0,64

Б. Цементні дробарки

 

 

 

 

 

 

 

— дробарки малої потужності ?2,4 ? 13 м

6

16,5

18,0

16,9

0,60

0,61

0,64

— дробарки середньої потужності ?3,0 ? 14 м

5

26,2

34,0

30,2

0,79

0,6

0,5

— дробарки великої потужності ?4,0 ? 13,5 м

4

70

64,8

69,9

0,8

0,8

0,6

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.