лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9. Аналіз обсягу реалізації
ПРОДУКЦІЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

Робота в аудиторії

Задача 34. Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації у звітному році (табл. 41). Чи були якісь труднощі з реалізацією протягом року?

Таблиця 41

тис. грн


Квартал року

За планом

Фактично

Абсолютне
відхилення

Виконання, %

І

12 000

10 048

 

 

ІІ

12 000

12 400

 

 

Закінчення табл. 41


Квартал року

За планом

Фактично

Абсолютне
відхилення

Виконання, %

ІІІ

13 000

10 200

 

 

IV

13 000

13 180

 

 

Разом

50 000

45 828

 

 

Задача 35. Які фактори впливали на обсяг реалізації у звітному періоді? Розрахуйте їх величину за даними табл. 42.

Таблиця 42

тис. грн


Показник

За планом

Фактично

Відхилення

Вплив
фактора

1. Реалізація продукції

50 000

45 828

 

?

2. Товарна продукція

50 200

50 850

 

 

3. Залишки готової продукції на складі і в товарах відвантажених:

 

 

 

 

на початок року

1000

800

 

 

на кінець року

1200

5822

 

 

Задача 36. Вивчіть динаміку обсягів реалізації продукції підприємства за останні п’ять років (табл. 43). Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 43

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

1. Реалізація цементу, тис. т

 

1590

1460

1290

1308

1168

2. Виробництво цементу, тис. т

 

1532

1357

1350

1257

1124

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року, тис. т

247

189

86

146

95

51

Самостійна робота

? Задача 37. Проаналізуйте виконання плану поставок цементу у звітному році і в IV кварталі (табл. 44). Як можна оцінити роботу заводу?

Таблиця 44

тис. грн


Показник

За планом

Фактично

Відхилення

%

абсолютне

1. Поставка цементу:
— на внутрішній ринок
— на експорт
у тому числі у країни СНД

 

42 000
8100
3100

 

42 980
2000
1800

 

 

Разом

50 100

44 980

 

 

2. Поставка цементу:
— будівельним організаціям (навалом)
— іншим споживачам

 

48 000
2100

 

42 800
2180

 

 

3. Поставка цементу в запакованому вигляді,
у тому числі дрібними пакунками (10 кг
і менше)

1000
200

700

 

 

4. Поставка цементу в IV кварталі:
— жовтень
— листопад
— грудень

 

4500
4500
4000

 

3200
3950
4030

 

 

Усього за IV квартал

13 000

11 180

 

 

? Задача 38. Проаналізуйте дані щодо повсякденного відвантаження продукції і визначте характер типових відхилень від запланованих сум. Інформацію для аналізу наведено в табл. 45 у сумах, округлених до однієї тисячі.
Задача 39. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації. В якому напрямі слід поліпшувати роботу підприємства?

Таблиця 45

ДАНІ ЩОДО ПОВСЯКДЕННИХ ВІДВАНТАЖЕНЬ ПРОДУКЦІЇ
(згідно з поданими до банку документами)
тис. грн


День
місяця

Місяць року

Січень

Березень

Червень

Вересень

Грудень

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

1-й

?

 

46

63

+17

35

23

–12

46

23

–23

49

–49

2-й

?

 

46

138

+92

35

160

+125

46

146

+100

49

133

+84

3-й

?

 

46

24

–22

35

33

–2

?

 

?

 

4-й

49

137

+88

46

35

–11

?

 

?

 

?

 

5-й

49

35

+6

?

62

+62

?

 

46

8

–38

49

110

+61

6-й

49

20

–29

?

 

 

 

46

27

–19

49

65

+16

……

……

……

……

……

…….

……

……

……

……

…….

……

……

……

……

…….

26-й

49

49

?

 

?

 

46

23

–23

49

40

–9

27-й

49

90

+41

?

 

35

48

+13

46

54

+8

49

41

–8

28-й

49

31

–18

46

38

–6

35

58

+23

46

98

+52

49

93

+34

29-й

49

53

+14

46

49

+3

35

46

+11

46

72

+26

49

80

+31

30-й

?

 

46

47

+1

35

57

+22

46

57

+11

49

110

+61

31-й

?

 

46

57

+11

Тема 10. Аналіз виробництва
продукції, робіт і послуг

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

Робота в аудиторії

Задача 40. Дайте оцінку виконання плану виробництва продукції (табл. 46) і напишіть свої висновки.

Таблиця 46

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення від
даних минулого
року (+, –)

Темп зростання
до минулого
року, %

за планом

фактично

відхилення
від плану
(+, –)

виконання плану, %

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

а) у діючих цінах

49 225

50 200

50 850

 

 

 

 

б) у порівнянних цінах

53 015

?

55 510

 

 

 

 

2. Випуск  продукції (цементу), тис. грн

1257

1124

1124

 

 

 

 

Задача 41. Проаналізуйте динаміку випуску продукції в натуральному виразі (табл. 47). При цьому слід ураховувати, що виробничі потужності даного підприємства за останні п’ять років суттєво не змінилися.

Таблиця 47

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Випуск цементу, тис. т

2254

1803

1532

1257

1124

2. Темпи зростання, %

100

80

68

56

50

3. Темпи зростання ланцюгові, %

100

80

85

82

89

Задача 42*. Дайте оцінку виробничої діяльності цегельного заводу за останні шість років на підставі даних табл. 48.

Таблиця 48

Показник

Рік

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1. Виробнича потужність, млн шт. цегли

20

16

16

18

18

18

2. Фактичний випуск цегли, млн шт. цегли

10,0

8,8

9,6

9,2

9,0

9,9

3. Використання виробничих потужностей, %

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

Задача 43*. На підставі даних табл. 49 дайте оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції.

Таблиця 49

Асортимент

За планом

Фактично

тис. т

питома
вага, %

тис. т

питома
вага, %

1. Портландцемент (марка «500»)

400

18,4

481,1

22,1

2. Шлакопортландцемент

1775

81,6

1699,6

77,9

У тому числі:
марка «300»

1233

56,6

1044,1

47,9

марка «400»

542

24,9

655,5

30,0

Разом

2175

100

2180,7

100

Задача 44*. Проаналізуйте зміну асортименту випущеної продукції за останні п’ять років на суміжному підприємстві (табл. 50). Вкажіть можливі причини асортиментного зрушення і пов’яжіть його з обсягом виробництва.

Таблиця 50

тис. т


Асортимент

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Портландцемент

120

100

25

0,1

Шлакопортландцемент

1580

1660

1727

1753

1782

Будівельна суха суміш (з цементом)

98

47

37

Разом

1700

1760

1850

1800,1

1819

Задача 45*. Дайте оцінку виконання плану за асортиментом продукції на підставі даних табл. 51. Як підприємство оновлює продукцію?

Таблиця 51

тис. грн


Вид
продукції

У минулому
році

У звітному році

Зараховується
виконання

за планом

фактично

А

60

70

80

 

Б

30

30

30

 

В

40

40

70

 

Г

70

50

40

 

Д*

80

60

 

Е

100

110

90

 

Є*

100

40

 

Разом

380

400

410

 

*Тут і далі так позначені додаткові задачі.

* Продукція «Д» і «Є» взаємозамінна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.