лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (ЗАДАЧІ)

 

CЕМІНАРСЬКЕ заняття 1
Предмет і види економічного аналізу

Робота в аудиторії

1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.
2. Основні етапи розвитку курсу «економічний аналіз».
3. Предмет, зміст, завдання та основні категорії економічного аналізу.
4. Види й напрями економічного аналізу.
5. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами.

Самостійна робота

Вивчення теоретичного матеріалу теми 3.
СЕМІНАРСЬКЕ заняття 2
Метод і методика економічного аналізу

Робота в аудиторії

1. Метод економічного аналізу.
2. Принципи аналітичного дослідження.
3. Інші методи і технічні прийоми.
4. Елімінування. Розрахунки факторів за допомогою ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць.
? Задача 1. Зробіть розрахунки чотирьох факторів усіма способами на підставі даних табл. 1.


Таблиця 1

Показник

За
планом

Фактично

Відхилення
від плану

Виконання
плану, %

1. Товарна продукція за місяць,
тис. грн

140,8

140,4

–0,4

99,72

2. Середньооблікова чисельність ро-
бітників, осіб

200

180

–20

90,0

3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

4400

3600

–800

81,82

4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

35 200

28 080

–7120

79,77

5. Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів

22

20

–2,0

90,91

6. Середня тривалість робочого дня, год

8

7,8

–0,2

97,5

7. Середній виробіток робітника, грн

 

 

 

 

а) місячний

704

780

+76

110,8

б) денний

32

39

+7

121,88

в) годинний

4

5

+1

125,0

Самостійна робота

Вивчіть спрощені варіанти розрахунку факторів.
ПРАКТИЧНЕ заняття 1

Робота в аудиторії

? Задача 2. На підставі даних табл. 1 зробіть розрахунки впливу трьох і двох факторів. Скільки спрощених розрахунків можна зробити в цих умовах?

Самостійна робота

Задача 3. Розрахуйте вплив трьох факторів на відхилення від плану фактичної суми транспортних витрат:

  • способом ланцюгових підстановок;
  • способом абсолютних різниць;
  • способом відносних різниць.

Дані для розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця 2

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ФАКТОРІВ


Показник

За планом

Фактично

Відхилення від плану

Виконання
плану, %

1. Транспортні витрати, тис. грн

40

48

 

 

2. Обсяг перевезених вантажів, т

2000

1600

 

 

3. Середня дальність перевезень, км

100

120

 

 

4. Середній транспортний тариф,
грн за 1 т/км

0,2

0,25

 

 

5. Вантажообіг, тис. т/км

200

192

 

 

ПРАКТИЧНЕ заняття 2

Робота в аудиторії

Задача 4. Як можна спростити факторні розрахунки на підставі даних табл. 2? Підрахуйте вплив факторів і зробіть висновки у письмовому вигляді.

Самостійна робота

Задача 5. На підставі даних табл. 3—7 зробіть розрахунки кількісного та якісного факторів. Які додаткові показники необхідно визначити до початку основних розрахунків?

Таблиця 3

Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція

 

 

а) сума, тис. грн

187

189

б) кількість виробів, шт.

850

900

Таблиця 4

Показник

За планом

Фактично

1. Кількість виробленої продукції, тис. шт.

600

605

2. Кількість верстатів, од.

12

11

Таблиця 5

Показник

За планом

Фактично

1. Чисельність працюючих, осіб

350

340

2. Середня місячна заробітна плата одного працюючого, грн

600

650

 
Таблиця 6

Показник

За планом

Фактично

1. Вартість основних матеріалів, витрачених на випуск продукції «А», тис. грн

540

560

2. Кількість виробленої продукції «А», тис. шт.

12 000

14 000

 
Таблиця 7

Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція за місяць, тис. грн

8800

8550

2. Кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів, тис.

110

90

ПРАКТИЧНЕ заняття 3

Робота в аудиторії

Задача 6. На підставі даних табл. 8—12 зробіть розрахунки додаткових аналітичних показників, а потім максимальної кількості факторів, що впливають на результативний показник.

Таблиця 8

Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

2800

2611,2

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

250

200

3. Кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів за рік

50 000

48 000

Таблиця 9

Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

36 000

46 500

2. Вартість основних промислово-виробничих фондів, тис. грн

9600

10 000

3. Виробнича площа, м2

6000

6200

 
Таблиця 10

Показник

За планом

Фактично

1. Фонд оплати праці робітників, тис. грн

1932

2116,8

2. Кількість відпрацьованих усіма робітниками днів за рік

46 000

40 320

3. Середня тривалість одного робочого дня, год

7,0

7,5

 
Таблиця 11

Показник

За планом

Фактично

1. Продуктивність праці одного робітника, грн

1760

1872

2. Кількість відпрацьованих за місяць одним робітником днів

22

20

3. Середньогодинний виробіток, грн

10

12

 
Таблиця 12

Показник

За планом

Фактично

1. Транспортні витрати підприємства, тис. грн

160

180

2. Вантажообіг, тис. т/км

240

3. Середня дальність перевезень, км

100

80

4. Середній транспортний тариф, грн за т/км

0,8

Задачі 3—12 розраховані на студентів обліково-економічного факультету, де вивчається курс «Організація і методика економічного аналізу».

Самостійна робота

Засвоєння методики розширення факторних систем

Задача 7. На підставі даних, наведених у табл. 13, проаналізуйте вплив факторів на зміну середньої річної заробітної плати одного робітника.

Таблиця 13

Показник

За планом

Фактично

1. Фонд зарплати робітників, тис. грн

4830

5427

2. Чисельність робітників, осіб

400

360

Додаткові дані

 

 

3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

92 000

80 640

4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

644 000

604 800

ПРАКТИЧНЕ заняття 4

Робота в аудиторії

? Задача 8. На підставі даних табл. 14 дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації та визначте, які фактори вплинули на нього. Чи є резерви зростання обсягу реалізації?

Таблиця 14

тис. грн


Показник

За планом

Фактично

Абсолютне
відхилення

Вплив
факторів

1. Залишки нереалізованої продукції на початок року:

 

 

 

 

готової продукції на складі

500

300

 

 

товари відвантажені

?

700

 

 

2. Товарна продукція

6000

5800

 

 

3. Реалізація товарної продукції

6100

6000

 

 

4. Залишки нереалізованої продукції на кінець року:

 

 

 

 

готової продукції на складі

400

410

 

 

товари відвантажені

?

390

 

 

5. Зміна залишків нереалізованої продукції протягом звітного періоду
(ряд. 4 – ряд. 1)

 

 

Самостійна робота

Задача 9. Дайте оцінку стану залишків матеріальних ресурсів на складах підприємства (табл. 15). Які фактори вплинули на зміну величини залишків матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду та на обсяг товарної продукції? Підрахуйте відповідні резерви.

Таблиця 15

тис. грн


Показник

За планом

Фактично

Абсолютне відхилення

Вплив
факторів

1. Залишки виробничих запасів на складах підприємства на початок звітного періоду

650

830

 

 

2. Надходження матеріалів

4800

4920

 

 

3. Використання матеріалів:

 

 

 

 

на виробництво продукції

4900

5100

 

 

на інші цілі

200

 

 

4. Залишки виробничих ресурсів на кінець звітного періоду

550

450

 

 

5. Товарна продукція

10 000

10 500

 

 

6. Зміна залишків виробничих запасів на складах протягом звітного періоду

 

 

7. Матеріаловіддача

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.