лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

262 Кошти до запитання фізичних осіб
2620 АП    Поточні рахунки фізичних осіб
2622 П      Кошти в розрахунках фізичних осіб
2625 АП    Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками
2627 А      Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані фізичним особам
2628 П      Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П      Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб
2635 П      Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб
2638 П      Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
264 Кошти виборчих фондів
2640 П      Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандитатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
2641 П      Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі
2642 П      Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої ради чи на посаду сільського, селищного, міського голови
2643 П      Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України
265 Кошти небанківських фінансових установ
2650 АП    Поточні рахунки небанківських фінансових установ
2651 П      Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
2652 П      Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
2655 АП    Кошти небанківських фінансових установ для розрахунків платіжними картками
2657 А      Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані небанківським фінансовим установам
2658 П      Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
2700 П      Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
2701 П      Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
2706 КП    Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій
2708 П      Нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій
28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів
280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами
2800 А      Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів
2801 А      Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
2805 А      Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2806 А      Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2809 А      Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2887 А      Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
2888 А      Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
2889 А      Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку
2890 КА    Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку
29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами
290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2900 П      Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів
2901 П      Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
2902 П      Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
2903 П      Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками
2904 П      Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами
2905 П      Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2906 П      Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2907 П      Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
2908 П      Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
2909 П      Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
2920 АП    Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат
2924 АП    Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками
3   Операції з цінними паперами та інші активи
і зобов’язання
30 Цінні папери в торговому портфелі банку
300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
3002 А      Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку
3003 А      Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
3005 А      Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
3008 А      Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
3010 А      Боргові цінні папери центральних органів державного управління в торговому портфелі банку
3011 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в торговому портфелі банку
3012 А      Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку
3013 А      Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
3014 А      Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі банку
3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку
3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
3017 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
3018 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
31 Цінні папери в портфелі банку на продаж
310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
3102 А      Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж
3103 А      Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
3105 А      Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
3107 АП    Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
3108 А      Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
3110 А      Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж
3111 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж
3112 А      Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж
3113 А      Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
3114 А      Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку на продаж
3115 АП    Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж
3116 КА    Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3117 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3118 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж
3119 А      Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
3190 КА    Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
3191 КА    Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
32 Цінні папери в портфелі банку до погашення
321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
3210 А      Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку до погашення
3211 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку до погашення
3212 А      Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення
3213 А      Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення
3214 А      Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку до погашення
3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
3217 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
3218 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
3219 А      Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
3290 КА    Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
3291 КА    Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
3300 П      Короткострокові прості векселі, емітовані банком
3301 П      Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями
3305 П      Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
3306 КП    Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3307 П      Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3308 П      Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
3310 П      Довгострокові прості векселі, емітовані банком
3311 П      Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями
3315 П      Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
3316 КП    Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3317 П      Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3318 П      Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3320 П      Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3326 КП    Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3327 П      Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3328 П      Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3330 П      Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3336 КП    Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3337 П      Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3338 П      Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
34 Товарно-матеріальні цінності
340 Господарські матеріали
3400 А      Господарські матеріали на складі
3402 А      Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці
3403 А      Дорогоцінні матеріали в банку
3407 А      Дорогоцінні матеріали в дорозі
3409 А      Майно, що перейшло у власність банку як заставодер­жателя
341 Малоцінні та швидкозношувані предмети
3410 А      Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі
35 Інші активи банку
350 Витрати майбутніх періодів
3500 А      Витрати майбутніх періодів
351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3510 А      Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3511 А      Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3519 А      Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
3520 А      Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
3521 А      Відстрочений податковий актив
3522 А      Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток
354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3540 А      Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3541 А      Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3542 А      Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами
3548 А      Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком
355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3550 А      Аванси працівникам банку на витрати з відрядження
3551 А      Аванси працівникам банку на господарські витрати
3552 А      Нестачі та інші нарахування на працівників банку
3559 А      Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами
357 Інші нараховані доходи
3570 А      Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
3578 А      Інші нараховані доходи
3579 А      Прострочені інші нараховані доходи
358 Сумнівна дебіторська заборгованість
3580 А      Сумнівна дебіторська заборгованість
3589 А      Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами
359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю
3590 КА    Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю
3599 КА    Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами
36 Інші пасиви банку
360 Доходи майбутніх періодів
3600 П      Доходи майбутніх періодів
361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3610 П      Кредиторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3611 П      Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3615 П      Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
3619 П      Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
3620 П      Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
3621 П      Відстрочені податкові зобов’язання
3622 П      Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на при-
буток.
3623 П      Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
363           Розрахунки з акціонерами
3630 77     Внески за незареєстрованим статутним капіталом
3631 77     Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами
364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3640 П      Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3641 П      Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3648 П      Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які отримані банком
365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3650 П      Заборгованість працівникам банку на відрядження
3651 П      Заборгованість працівникам банку на господарські витрати.
3652 П      Нарахування працівникам банку за заробітною платою
3653 П      Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
3654 П      Нараховані відпускні до сплати
3658 П      Забезпечення оплати відпусток
3659 П      Інші нарахування працівникам банку
366 Субординований борг банку
3660 П      Субординований борг банку
3668 П      Нараховані витрати за субординованим боргом
367 Інші нараховані витрати
3670 П      Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування
3678 П      Інші нараховані витрати
369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат
3690          П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками
3699 П      Резерви на покриття інших ризиків та витрат
37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
370 Клірингові рахунки
3705 АП    Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками
371 Дебетові суми до з’ясування
3710 А      Дебетові суми до з’ясування
372 Кредитові суми до з’ясування
3720 П      Кредитові суми до з’ясування
373 Транзитні рахунки
3739 АП    Транзитний рахунок за іншими розрахунками
38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів та балансуючі рахунки
380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
3800 АП    Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
3801 АП    (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки позабалансових інструментів
3810 АП    Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів
3811 П      Балансуючий рахунок за іншими позабалансовими інструментами
39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку
390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку
3900 АП    Рахунки, що відкриті в установах банку
3901 АП    Рахунки, що відкриті для установ банку
3902 А      Розрахунки за коштами, що надані установам банку
3903 П      Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку
3904 А      Нараховані доходи за коштами, що надані установам банку
3905 П      Нараховані витрати за коштами, що отримані від установ банку
3906 А      Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між установами банку
3907 П      Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між установами банку
391 Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків
3910 А      Поточний рахунок у банку, що здійснює кошторисне фінансування
3911 АП    Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банку
3912 А      Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків, за перерахованими їм коштами
3913 П      Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне фінансування, за отриманими коштами
392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та іншими підвідомчими установами
3928 А      Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні
3929 П      Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні
4   Фінансові та капітальні інвестиції
41 Інвестиції в асоційовані компанії
410 Інвестиції в асоційовані компанії
4102 А      Інвестиції в асоційовані банки
4103 А      Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи
4109 А      Інвестиції в інші асоційовані компанії
42 Інвестиції в дочірні компанії
420 Інвестиції в дочірні компанії
4202 А      Інвестиції в дочірні банки
4203 А      Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи
4209 А      Інвестиції в інші дочірні компанії
43 Нематеріальні активи
430 Нематеріальні активи
4300 А      Нематеріальні активи
4309 КА    Накопичена амортизація нематеріальних активів
431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
4310 А      Капітальні інвестиції за неуведеними в експлуатацію нематеріальними активами
432 Гудвіл, що виник у результаті придбання
4320 П      Негативний гудвіл
4321 А      Гудвіл
44 Основні засоби
440 Основні засоби
4400 А      Основні засоби
4409 КА    Знос основних засобів
443 Капітальні інвестиції за основними засобами
4430 А      Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами
4431 А      Обладнання, що потребує монтажу
45 Інші необоротні матеріальні активи
450 Інші необоротні матеріальні активи
4500 А      Інші необоротні матеріальні активи
4509 КА    Знос інших необоротних матеріальних активів
453           Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)
4530 А      Капітальні інвестиції за основними засобами, що при-
йняті в оперативний лізинг (оренду)
5   Капітал банку
50 Статутний капітал та інші фонди банку
500 Статутний капітал банку
5000 П      Зареєстрований статутний капітал банку
5001 КП    Несплачений зареєстрований статутний капітал банку
5002 КП    Власні акції, які викуплені в акціонерів
5003 П      Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу
501 Емісійні різниці
5010 П      Емісійні різниці
502 Загальні резерви та фонди банку
5020 П      Загальні резерви
5021 П      Резервні фонди
5022 П      Інші фонди банку
503 Результати минулих років
5030 П      Нерозподілені прибутки минулих років
5031 А      Непокриті збитки минулих років
504 Результати звітного року, що очікують затвердження
5040 П      Прибуток звітного року, що очікує затвердження
5041 А      Збиток звітного року, що очікує затвердження
51 Результати переоцінки
510 Результати переоцінки
5100 П      Результати переоцінки основних засобів
5101 П      Результати переоцінки нематеріальних активів
5102 П      Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж
5103 П      Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
5104 П      Результати переоцінки за операціями хеджування
6   Доходи
60 Процентні доходи
600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України
6000 П      Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України
6002 П      Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями репо
6003 П      Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України
601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках
6010 П      Процентні доходи за коштами до запитання в банках
6011 П      Процентні доходи за депозитами овернайт в банках
6012 П      Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках
6013 П      Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках
6014 П      Процентні доходи за кредитами овернайт в банках
6015 П      Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо
6016 П      Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам
6017 П      Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам
6018 П      Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий іншим банкам
602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності
6020 П      Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом
6021 П      Процентні доходи за коштами, що надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
6022 П      Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
6023 П      Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
6024 П      Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
6025 П      Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
6026 П      Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність
6027 П      Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності
6028 П      Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий суб’єктам господарської діяльності
603 Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління
6030 П      Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління
6031 П      Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління
604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам
6040 П      Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом
6041 П      Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам
6042 П      Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби
6043 П      Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам
605 Процентні доходи за цінними паперами
6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
6051 А      Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
6052 АП    Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж
6053 АП    Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення
6054 АП    Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
6055 АП    Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
6056 АП    Процентні доходи за цінними паперами, цо рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
6057 АП    Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку
608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6080 П      Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
609 Інші процентні доходи
6099 П      Інші процентні доходи
61 Комісійні доходи
610 Комісійні доходи за операціями з банками
6100 П      Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
6101 П      Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків
6103 П      Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків
6104 П      Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
6106 П      Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.