лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 14
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
БАНКІВ УКРАЇНИ

1   Казначейські та міжбанківські операції
10 Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А     Банкноти та монети в касі банку
1002 А      Банкноти та монети в касі відділень банку
1003 А      Банкноти та монети в обмінних пунктах
1004 А      Банкноти та монети в банкоматах
1005 А      Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
1007 А      Банкноти та монети в дорозі
101 Дорожні чеки
1011 А      Дорожні чеки в касі банку
1012 А      Дорожні чеки в касі відділень банку
1013 А      Дорожні чеки в обмінних пунктах
1017 А      Дорожні чеки в дорозі
11 Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А      Банківські метали в банку
1102 А      Банківські метали у відділенні банку
1107 А      Банківські метали у дорозі
12 Кошти у Національному банку України
120 Кошти до запитання в Національному банку України
1200 А      Кореспондентський рахунок у Національному банку України
1203 А      Кошти обов’язкових резервів, що резервуються в Національному банку України
1207 А      Накопичувальний рахунок у Національному банку України
1208 А      Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України
121 Строкові депозити в Національному банку України
1211 А      Кошти, надані Національному банку України за операціями репо
1212 А      Короткострокові депозити в Національному банку України
1218 А      Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України
13 Кошти Національного банку України
130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку
1300 П      Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку
1308 П      Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку
131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1310 П      Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
1311 П      Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо
1312 П      Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
1316 П      Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України
1317 П      Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1318 П      Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1325 П      Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
1326 П      Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України
1327 П      Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1328 П      Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
133 Строкові депозити Національного банку України
1332 П      Короткострокові депозити Національного банку України
1335 П      Довгострокові депозити Національного банку України
1338 П      Нараховані витрати за строковими депозитами
14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України
140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1400 А      Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1401 А      Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1402 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1405 АП    Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1406 КА    Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1407 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
1408 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1410 А      Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1411 А      Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж
1412 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1415 АП    Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1416 КА    Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1417 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1418 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1419 А      Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1420 А      Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1421 А      Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1422 А      Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1427 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1428 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1429 А      Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1430 А      Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1435 АП    Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1436 КА    Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1437 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1438 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1440 А      Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1446 КА    Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1447 А      Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
1448 А      Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України
1490 КА    Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у порт­фелі банку на продаж
1491 КА    Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у порт­фелі банку до погашення
1492 КА    Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1493 КА    Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
15 Кошти в інших банках
150 Кошти до запитання в інших банках
1500 А      Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках
1508 А      Нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках
1509 А      Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках
151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках
1510 А      Депозити овернайт, які розміщені в інших банках
1511 А      Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках
1512 А      Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
1515 А      Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
1516 А      Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу
1517 А      Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1518 А      Нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1519 А      Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
152 Кредити, які надані іншим банкам
1520 А      Кредити овердрафт за рахунками інших банків
1521 А      Кредити овернайт, які надані іншим банкам
1522 А      Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо
1523 АП    Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам
7524 АП    Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
1525 А      Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
1527 А      Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1528 А      Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
1529 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
158 Сумнівна заборгованість інших банків
1580 А      Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках
1581 А      Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1582 А      Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1589 А      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам
159 Резерв під заборгованість інших банків
1590 КА    Резерви під нестандартну заборгованість інших банків
1591 КА    Резерви під стандартну заборгованість інших банків
16 Кошти інших банків
160 Кошти до запитання інших банків
1600 П      Кореспондентські рахунки інших банків
1608 П      Нараховані витрати за коштами до запитання інших банків
161 Строкові депозити інших банків
1610 П      Депозити овернайт інших банків
1611 П      Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків
1612 П      Короткострокові депозити інших банків
1615 П      Довгострокові депозити інших банків
1618 П      Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків
162 Кредити, які отримані від інших банків
1620 П      Кредити овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках
1621 П      Кредити овернайт, які отримані від інших банків
1622 П      Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо
1623 П      Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
1624 П      Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
1628 П      Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків
17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
1780 А   Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
1790 КА    Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
1811 А      Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
1819 А      Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками
1880 А      Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками
189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
1890 КА    Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
1911 П      Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
1919 П      Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками
2   Операції з клієнтами
20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
201 Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
2010 А      Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
2018 А      Нараховані доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
2020 А      Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
2026 КА    Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
2027 А      Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
2028 А      Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єк­тів господарської діяльності
2029 А      Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2030 А      Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факто­ринговими операціями
2037 А      Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2038 А      Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності
2039 А      Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності
204 Кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2040 А      Короткострокові кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2045 А      Довгострокові кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2047 А      Прострочена заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми тор­говельними операціями
2048 А      Нараховані доходи за наданими кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.
2049 А      Прострочені нараховані доходи за наданими кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
205 Кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за експорт­но-імпортними операціями
2050 А      Короткострокові кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2055 А      Довгострокові кредити, надані суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2057 А      Прострочена заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності експортно-імпортними операціями
2058 А      Нараховані доходи за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2059 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2061 А      Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності для розрахунків платіжними картками
2062 А      Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2065 А      Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2067 А      Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2068 А      Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2069 А      Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.
207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2070 А      Короткострокові кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності на придбання та освоєння об’єктів нерухомості.
2072 А      Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності за участю кредитів Національного банку України
2073 А      Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності на придбання та освоєння об’єктів нерухомості
2075 А      Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності
2077 А      Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2078 А      Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2079 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності
2092 А      Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
2093 А      Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2094 А      Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2095 А      Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2096 А      Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2097 А      Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2099 А      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності
21 Кредити, які надані органам державного управління
210 Кредити, які надані центральним органам державного управління
2100 АП    Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління
2105 АП    Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління
2107 А      Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2108 А      Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2109 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління
211 Кредити, які надані місцевим органам державного управління
2110 АП    Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління
2115 АП    Довгострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління
2117 А      Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2118 А      Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2119 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам державного управління
2190 А      Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2191 А      Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2198 А      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими центральним органам державного управління
2199 А      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими місцевим органам державного управління
22 Кредити, які надані фізичним особам
220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам
2201 А      Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам
2202 А      Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
2205 А      Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
2207 А      Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2208 А      Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2209 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2210 А      Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння об’єктів нерухомості
2213 А      Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння об’єктів нерухомості
2217 А      Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2218 А      Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2219 А      Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам
2290 А      Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
2291 А      Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2299 А      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам
24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами
240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2400 КА    Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2401 КА    Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам.
248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
2480 А      Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
2490 КА    Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
251 Кошти Державного бюджету України
2512 П      Кошти Державного бюджету України цільового характеру
2513 П      Кошти Державного казначейства України
2514 П      Депозити Державного бюджету України
2518 П      Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України
252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2520 П      Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2523 П      Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2525 П      Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2526 П      Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2528 П      Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України
253 Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
2530 П      Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
2531 П      Кошти, вилучені уповноваженими органами
2538 П      Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів
2540 П      Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
2541 П      Кошти обласних бюджетів
2542 П      Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2543 П      Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру
2544 П      Кошти обласних бюджетів цільового характеру
2545 П      Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру
2546 П      Депозити місцевих бюджетів
2548 П      Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів
За дебетом рахунка проводяться суми витрат при їх сплаті.
255 Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
2550 П      Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим
2551 П      Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим
2552 П      Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів
2553 П      Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів обласних бюджетів
2554 П      Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2555 П      Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів
2558 П      Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
256 Кошти позабюджетних фондів
2560 П      Державні позабюджетні фонди
2561 П      Галузеві позабюджетні фонди
2562 П      Регіональні позабюджетні фонди
2565 П      Цільові кошти позабюджетних фондів.
2568 П      Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів
257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати
2570 П      Кошти державного бюджету для виплат
2571 П      Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою
2572 П      Кошти місцевих бюджетів для виплат
26 Кошти клієнтів банку
260 Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності
2600 АП    Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
2601 П      Поточні рахунки управителя з довірчого управління
2602 П      Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності
2603 П      Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності
2604 П      Цільові кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності
2605 АП Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками
2607 А      Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані суб’єктам господарської діяльності
2608 П      Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності
261 Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності
2610 П      Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарської діяльності
2611 П      Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо
2615 П      Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарської діяльності
2618 П      Нараховані витрати за строковими коштами суб’єк­тів господарської діяльності


За номером рахунка йде ознака синтетичного рахунка: А — активний, П — пасивний; АП — активно-пасивний; КА — контрактивний; КП — контрпасивний.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.