лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.3. Облік доходів і витрат банку
Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується «Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України», затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 р. № 255.
При розрахунку сум процентних доходів і витрат за кредитними і депозитними угодами враховується перший і не враховується останній день дії договору. У банківській практиці можуть використовуватися три методи визначення кількості днів, які беруться в розрахунок під час нарахування сум процентних доходів і витрат:
1) метод «факт/факт» — при нарахуванні процентів виходять з фактичної кількості днів у місяці та у році;
2) метод «факт/360» — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році беруть умовно за 360;
3) метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360.

Метод визначення кількості днів для нарахування процентів указують в угоді.

Визначити суму процентних платежів за терміновим депозитом на суму 500 грн, який розміщений в іншому банку на строк з 21 вересня до 10 листопада під процентну ставку 17 % річних.
Розрахунок суми процентних платежів (доходів) за різними методами наведено нижче:
Таблиця 12.1
Методи визначення кількості днів
для розрахунку процентних доходів (витрат)


Метод
розрахунку

Кількість днів
розміщення депозиту

Кількість днів у році

Розрахунок суми платежу за процентами, грн

 

 

1

Факт/факт

11 + 30 + 9 = 50

365

500 · 17 · 50
100 · 365

= 11,64

 

2

Факт/360

11 + 30 + 9 = 50

360

500 · 17 · 50
100 · 360

= 11,81

 

3

30/360

10 + 30 + 9 = 49

360

500 · 17 · 49
100 · 360

= 11,57

Процентні доходи і витрати та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, указаної в
угоді.
Наприкінці кожного місяця (або щоденно — залежно від облікової політики банку) в обліку здійснюються такі бухгалтерські записи.
При нарахуванні доходів:
Д-т «Нараховані доходи».
К-т «Доходи».
При нарахуванні витрат:
Д-т «Витрати».
К-т «Нараховані витрати».
При отриманні банком сум нарахованих доходів:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку, або каса).
К-т «Нараховані доходи».
При сплаті банком сум нарахованих витрат:
Д-т «Нараховані витрати».
К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку, або каса).
У разі непогашення боржником заборгованості за нарахо-
ваними доходами в строк, передбачений угодою, наступного
робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних
рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів
1, 2, 3.
При неотриманні банком сум нарахованих доходів в обумовлений в угоді термін:
Д-т «Прострочені нараховані доходи».
К-т «Нараховані доходи».
Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і процентами, ураховуючи фінансовий стан боржника (контрагента банку), то така заборгованість має бути визнана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання.
За умови визнання основного боргу сумнівним заборгованість за нарахованими доходами також має визнаватися сумнівною щодо отримання і відображатися на відповідних рахунках для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами класів 1, 2, 3, і навпаки, у разі визнання нарахованих доходів сумнівними щодо отримання сума основного боргу теж має визнаватися в бухгалтерському обліку сумнівною.
При визнанні дебіторської заборгованості за нарахованими доходами сумнівною:
Д-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».
К-т «Прострочені нараховані доходи».
У разі наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат.
При формуванні резерву під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:
Д-т «Відрахування в резерв».
К-т «Резерв».
Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сумнівною та обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості, то подальше нарахування доходів та їх облік банк здійснює за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи» до терміну їх погашення клієнтом (поручителем) або до строку, визначеного угодою.
Якщо заборгованість за нарахованими доходами, що обліковується за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, визнана безнадійною, то банк списує її за рахунок сформованих резервів.
Заборгованість, що списана за рахунок спеціальних резервів, банк обліковує за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи». Критерії, строки та порядок визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною, безнадійною визначаються обліковою політикою банку.
При списанні безнадійної заборгованості за нарахованими доходами:
Д-т «Резерв».
К-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».
І одночасно на позабалансових рахунках:
Д-т «Борги, списані у збиток».
К-т «Контррахунок».
При отриманні банком коштів авансом:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку).
К-т «Доходи майбутніх періодів».
У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:
Д-т «Доходи майбутніх періодів».
К-т «Доходи».
При сплаті банком коштів авансом:
Д-т «Витрати майбутніх періодів».
К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку).
У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:
Д-т «Витрати».
К-т «Витрати майбутніх періодів».
Облік процентних доходів. До процентних доходів відносять проценти за користування банківськими кредитами, проценти за придбаними борговими цінними паперами і прирівняні до процентів комісії (які обраховуються так само, як проценти, тобто пропорційно терміну і сумі активу). Комісійні доходи, подібні за природою до процентних, підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, зазначеної в угоді з контрагентом.
Розглянемо на прикладах облік операцій з нарахування і стягнення процентів за банківським кредитом та розміщеним в іншому банку міжбанківським депозитом.


Банк надав кредит на закупівлю сировини ТОВ «Прогрес» 20 березня 2004 р. з обумовленим в угоді строком погашення 20 квітня 2004 р. на суму 100 000 грн під процентну ставку 33 % річних. В угоді термін сплати процентів визначений після закінчення строку користування кредитом, тобто 20 квітня. Банк використовує метод нарахування процентів «факт/360 днів».
Розглянемо відображення операцій у бухгалтерському обліку:


Дата і зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума, грн

1

20 березня
Видача кредиту

2040 «Позичковий рахунок»

2600 «Поточний рахунок»

100 000

2

31 березня
Нарахування процентів за період з 20.03 до 31.03 (кількість днів = 12)
Сума процентів:
100 000 · 33/100 · 12 / 360 = 1100 грн

2048 «Нараховані доходи за кредитами»

6024 «Процентні доходи за кредитами»

1100

Закінчення табл.


Дата і зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума, грн

3

20 квітня
Нарахування процентів за період з 1.04 до 20.04 (кількість днів = 19; останній день не враховується)
Сума процентів:
100 000 · 33 / 100 · 19 / 360 = 1741,67 грн

2048

6024

1741,67

4

20 квітня (1-й варіант)
Сплата клієнтом процентів

2600

2048

2841,67

5

Погашення кредиту
20 квітня

2600

2040

100 000

6

20 квітня (2-й варіант)
Погашення кредиту не відбулося (через тимчасову відсутність коштів на поточному рахунку)

2047 «Прострочена заборгованість за кредитом»

2040

100 000

7

27 квітня.
Проценти не сплачені через відсутність коштів

2049 «Прострочені нараховані доходи»

2048

2841,67

8

20 травня
Прострочені нараховані проценти визнають сумнівними до отримання

2480 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами»

2049

2841,67

9

Під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами формують резерв

7720 «Відрахування в резерв»

2490 «Резерв під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами»

2841,67

10

У разі визнання сумнівної заборгованості за нарахованими доходами безнадійною її списують за рахунок резерву

2490

2480

2841,67

11

Подальший позабалансовий облік безнадійної заборгованості за нарахованими процентами протягом строку давності позову

9601 «Не сплачені клієнтом доходи»

9910 «Контррахунок»

2841,67


Банк «Аркада» розмістив 20 січня депозит на суму 120 000 грн у банку «Надра» строком на 15 днів під процентну ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати процентів — 4 лютого:


Дата і зміст операції

Дебет рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

1

20 січня
Розміщення депозиту

1512 «Інші короткострокові депозити, розмі­щені в інших банках»

№ 1200
«Коррахунок
в НБУ»

120 000

2

31 січня
Нарахування процентів

1518 «Нараховані
доходи»

6012 «Процентний дохід»

480

3

3 лютого
Нарахування процентів

1518

6012

120

4

4 лютого.
Оприбуткування поверненого депозиту

1200

1512

120 000

5

Зарахування одержаних доходів від банку «Надра»
(480 + 120 = 600 грн)

1200

1518

600

На процентні доходи банку за операціями з борговими цінними паперами, придбаними банком, впливають власне проценти (за фіксованою або плаваючою процентною ставкою), а також амортизація дисконту чи премії.
Дисконт — це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижча номіналу. Сума дисконту у разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент ціни придбання на рахунку «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій.
Премія — це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного папера над його номінальною вартістю без урахування нарахованих на момент придбання процентів (купона).
Реалізація принципів нарахування і відповідності за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку потребує щомісячного відображення в обліку:
1. Нарахованих процентів.
2. Амортизації дисконту чи премії.
Амортизація дисконту збільшує процентний дохід, а амортизація премії зменшує процентний дохід за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку. Для розрахунку амортизації дисконту чи премії на практиці використовується метод ефективної ставки процента. У наведених прикладах застосовано з навчальною метою простіший — прямолінійний метод амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.


Банк придбав 1 липня 2002 р. 100 шт. 12-процентних облігацій на суму 10 000 грн за 9500 грн (тобто по 95 грн за 1 облігацію, номінал якої 100 грн). Погашення облігацій через п’ять років. Облігації придбані на дату випуску. Мета придбання — інвестиції. Дата сплати процентів 31 грудня і 30 червня. Метод нарахування процентів «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку під час придбання цінних паперів з нарахування і одержання процентів, з амортизації дисконту.


Дата і зміст операції

Дебет рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

1

1 липня 2002 р.
Купівля облігацій:
Проведення здійснюється за кожною складовою цінного папера — окремо за номіналом (Д-т 321) та за неамортизованим дисконтом.

321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до
погашення»

1200 «Коррахунок»

9500

 

Неамортизований дисконт = =10 000 – 9500 = 500 грн

321

3216 «Неамортизований
дисконт»

500

2

31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12...
Розрахунок суми процентів, що нараховуються щомісячно
10 000 грн · 12 / 100 · 30 / 360 =
= 100 грн

3218
«Нараховані доходи за
борговими
цінними
паперами»

6053
«Процентні доходи»

100

3

31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12...
Розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом:
сума дисконту на п’ять років = 500 грн
сума дисконту на один рік =
= 500 / 5 = 100 грн
сума амортизації дисконту за один місяць = 100 грн · 30 / 360 = 8,3 грн

3216

6053

8,3

Закінчення табл.


Дата і зміст операції

Дебет рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

4

31 грудня отримана сума купона за період з 1.07.2002 р. до 31.12.2002 р.

Коррахунок

3218

600

5

Нарахування процентів та амортизація дисконту здійснюється за кожним обліковим періодом

 

 

 

6

30 червня 2007 р. отримана сума купона за період з 1.01.2007 р. до 30.06.2007 р.

Коррахунок

3218

600

7

30 червня 2007 р.
Погашення облігацій. Відображається номінал облігацій, оскільки сума дисконту протягом п’яти років повністю замортизована

Коррахунок

321

10 000

У разі купівлі боргових цінних паперів за ціною, вищою від номіналу, виникає такий об’єкт обліку, як неамортизована премія, що обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного папера. Сума амортизації премії відноситься на зменшення процентного доходу за борговим цінним папером.


Банк придбав 1 липня 2002 р. 100 шт. 12-процентних облігацій на суму 10 000 грн за 10 200 грн (тобто по 102 грн за одну облігацію, номінал якої 100 грн). Погашення облігацій через п’ять років. Облігації придбані на дату випуску. Мета придбання — інвестиції. Дата сплати процентів 31 грудня і 30 червня. Метод нарахування процентів «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку під час придбання цінних паперів з нарахування і одержання процентів, за обліком амортизації премії.


Дата і зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

1

1 липня 2002 р.
Купівля облігацій:
Проведення здійснюється за кожною складовою цінного папера — окремо за номіналом (Д-т 321) та за неамортизованою премією

321 «Боргові цінні
папери в портфелі банку до погашення»

1200 «Коррахунок»

10 000

Закінчення табл.


Дата і зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

 

Неамортизована премія =
= 10 200 – 10 000 = 200 грн

3217 «Неамортизована премія»

1200

200

2

31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12...
Розрахунок суми процентів, що нараховуються щомісячно
10 000 грн · 12 / 100 · 30 / 360 = 100 грн

3218 «Нараховані
доходи за борговими цінними паперами»

6053 «Процентні доходи»

100

3

31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12...
Розрахунок суми амортизації премії прямим методом:
сума премії на п’ять років = 200 грн
сума премії на один рік = 200 / 5 =
= 40 грн
сума амортизації премії за один місяць = 40 грн · 30 / 360 = 3,33 грн

6053

3217

3,33

4

31 грудня отримана сума купона за період з 1.07.2002 до 31.12.2002

Коррахунок

3218

600

5

Нарахування процентів та амортизація премії здійснюється за кожним обліковим періодом

 

 

 

6

30 червня 2007 р. отримана сума купона за період з 1.01.2007 р. до 30.06.2007 р.

Коррахунок

3218

600

7

30 червня 2007 р.
Погашення облігацій. Відображається номінал облігацій, оскільки сума премії протягом п’яти років повністю замортизована

Коррахунок

321

10 000

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

  • комісії за одноразові послуги;
  • комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;
  • комісії за послуги з обов’язковим результатом.

Комісії за одноразові послуги. До цього виду комісій відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.
Одержання комісії відображається в обліку записом:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» або «Каса»;
К-т «Комісійні доходи».

Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.

Відображення в обліку комісійних доходів за послуги постійного характеру.


Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит
рахунка

1

Якщо послуги надаються в поточному місяці, а їх сплата передбачається на початку місяця, наступного за звітним, то операція відображається:
— у разі нарахування комісії за надані послуги;
— у разі надходження коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки
«Нараховані
доходи за
комісіями»
«Поточний
рахунок»
«Комісійні доходи»
«Нараховані доходи за комісіями»

2

Під час одержання комісії авансом (до надання послуг)

«Поточний
рахунок»

«Доходи майбутніх періодів»

3

Після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг

«Доходи майбут­ніх періодів»

«Комісійні доходи»

Облік результатів від торговельних операцій.Результат від торговельних операцій відображається на активно-пасивних рахунках.
Розглянемо відображення в обліку результатів від торговельних операцій на прикладі торгівлі цінними паперами (акціями, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо). Прибуток чи збиток від реалізації цінних паперів відображається на рахунку № 6393 «Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж».


Дата і зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн

1

1 лютого 2003 р.
Придбані 1000 простих акцій за 20 000 грн (з урахуванням витрат на придбання)

3102 «Акції в портфелі банку на продаж»

Коррахунок

20 000

2

7 лютого продано 300 акцій по
21 грн за акцію:
виручка від реалізації:
300 · 21 = 6300 грн
балансова вартість акцій:
300 · 20 = 6000 грн
результат від реалізації – прибуток:
6300 – 6000 = 300 грн

Коррахунок

Коррахунок

3102

6393

6000

300

3

28 лютого 2003 р.
Поточна ринкова вартість 18 грн за акцію (менша за вартість придбання).
Сформований резерв під знецінення акцій 700 · 20 – 700 · 18 = 1400 грн

7703 «Відрахування в
резерв під знецінення цінних
паперів»

3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж»

1400

4

15 березня 2003 р.
Продаж 700 акцій за ціною 15 грн за акцію
Виручка від реалізації: 700 · 15 = 10 500 грн
Балансова вартість акцій: 700 · 20 = 14 000
Сформований резерв 28.02.03 1400 грн.
Збиток від продажу акцій:
14 000 – 10 500 – 1400 = 2100 грн

Коррахунок

31906393

3102

31023102

10500

140002100

Отже, у результаті продажу акцій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції становив 2100 грн.
Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:
Д-т «Нараховані дивіденди»;
К-т «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями».
Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:
Д-т «Кореспондентський рахунок»;
К-т «Нараховані дивіденди».


1 грудня 2003 р. банк придбав 1000 простих акцій за 12 000 грн (з урахуванням витрат на придбання). 20 січня 2004 р. оголошені дивіденди за 2003 р. у розмірі 0,15 грн за акцію.
Сума нарахованих дивідендів (1000 · 0,15 = 150 грн) відображається в обліку записом:
Д-т 3108 «Нараховані доходи за акціями у портфелі банку на продаж»;
К-т 6300 «Дивідендний дохід за акціями».
2 лютого 2004 р. отримано дивіденди за акціями за 2003 р. За цією операцією складають проведення:
Д-т «Коррахунок»;
К-т 3108 «Нараховані доходи за акціями у портфелі банку на продаж».

Облік процентних витрат. Більша частина процентів до виплати припадає на депозитні операції і за борговими цінними паперами, випущеними банком (векселі, ощадні сертифікати).
Нарахування процентних витрат здійснюється щомісячно:
Д-т «Відсоткові витрати»;
К-т «Нараховані витрати».
У разі перерахування процентів на користь клієнтів:
Д-т «Нараховані витрати»;
К-т «Поточний рахунок клієнта або коррахунок банку».

За борговими цінними паперами, емітованими банком, до складу процентних витрат відносять власне проценти, а також амортизацію дисконту (знижки) чи премії (надбавки) за борговими зобов’язаннями банку. У банку щомісячно нараховують проценти, а також амортизацію дисконту і премії за борговими цінними паперами, емітованими банком. Амортизація дисконту збільшує процентні витрати, а амортизація премії зменшує процентні витрати за цінними паперами власного боргу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.