лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

К-т коррахунка;
під час зарахування коштів на коррахунок банку:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
2. У разі одержання банком від міжнародних платіжних систем суми винагороди за проведення операцій з платіжними картками цих платіжних систем здійснюються такі проведення:
на суму винагороди:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
на суму винагороди в іноземній валюті:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента винагороди:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках».
3. Якщо валюта, у якій здійснюється міжбанківський переказ, не відповідає валюті, переказаній з рахунка клієнта, то банк може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку відповідно до установленого порядку.
Під час списання з коррахунка банку коштів в іноземній валюті, якщо картрахунки клієнтів відкриті в національній валюті, здійснюються такі проведення:
при списанні коштів в іноземній валюті з коррахунка банку платіжною системою:
Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
під час списання коштів у національній валюті з відповідних рахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
4. Під час зарахування на коррахунок банку коштів в іноземній валюті, якщо розрахунок з клієнтами здійснюється в національній валюті, банк здійснює такі проведення:
при зарахуванні коштів на коррахунок банку:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
у разі зарахування коштів у національній валюті на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності».
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».
Незавершені та опротестовані операції з використанням пла­тіжних карток.
Власник карткового рахунка періодично отримує від банку виписку про стан карткового рахунка, який включає всі операції з платіжними картками та комісійні платежі банку за розрахунковий цикл.
Розрахунковий цикл — це період між попередньою та останньою датами виписки за картковим рахунком, у який здійснювались розрахунки з держателем платіжної картки. Період установлюється відповідно до календарного місяця.
Якщо останні дні місяця припадають на вихідні та святкові дні, розрахунковий цикл завершується в останній робочий день місяця. Усі операції, інформація за якими надійшла пізніше дати розрахункового циклу, входять до розрахунку наступного циклу.
Дата операції — це дата фактичного здійснення операції (отримання грошей, оплати покупки і т. п.), що відповідає даті розрахункового документа (сліпу, квитанції платіжного терміналу, чека банкомата, касовому ордеру, платіжному дорученню, меморіальному ордеру та ін.). Ця дата використовується для визначення періоду заборгованості, за який нараховуються проценти.
Дата розрахунку — це дата фактичного проведення розрахунку, у результаті якого власник карткового рахунка одержує або сплачує кошти.
Відповідно до умов укладеного з клієнтом Договору про видачу та обслуговування кредитної (дебетної) платіжної картки якщо власник рахунка виявив розбіжності між операціями та сумами, указаними у звіті і фактично проведеними, він має право оскаржити операцію, подавши до банку заяву на опротестування.
За операціями з використанням платіжних карток можуть виникати суми до з’ясування.
У разі виявлення розбіжностей у реквізитах документів на переказ суми за такими переказами зараховуються на рахунки 3710 «Дебетові суми до з’ясування» та 3720 «Кредитові суми до з’ясування». Порядок завершення розрахунків та контроль за їх урегулюванням здійснюються відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації безготівкових розрахунків, валютного регулювання та правил міжнародних платіжних систем.
Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зарахування таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної системи, нормативно-правовими актами Національного банку України.
За здійснення розрахункових операцій з використанням платіжних карток установлюється комісійна винагорода (комісійні). Комісійні поділяються на загальносистемні та банківські.
Загальносистемні комісійні встановлюються відповідною платіжною організацією централізовано.
Банківські комісійні встановлюються банками і є предметом їх фінансової політики під час визначення тарифів за банківські послуги.
1. У бухгалтерському обліку в разі сплати та/або одержання банком комісійних за одноразові послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток відображаються на відповідних рахунках доходів та витрат:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках»;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2605 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках»;
одержання комісійних в іноземній валюті:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента валютної комісії:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в
банках»;
на суму сплачених комісійних банком:
Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»
К-т коррахунка;
на суму сплачених комісійних в іноземній валюті:
Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т коррахунка;
на суму гривневого еквівалента комісійних:
Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».
Нарахування банком комісійних за надані послуги здійснюється таким проведенням:
Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в
банках».
2. Нарахування банком комісійних в іноземній валюті:
на суму комісійних в іноземній валюті:
Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента комісійних:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках».
Закриття карткового рахунка. Закриття карткових рахунків здійснюється за власним бажанням клієнта або в разі недотримання умов договору.
Повернення коштів за картковим рахунком може бути виконане як у безготівковій, так і в готівковій формі:
Під час видачі готівки:
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
під час безготівкового переказу коштів:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб».


1. Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 євро, розрахувався в торговій точці через торговельний термінал з використанням платіжної картки.
Комісійна винагорода, яку сплачує торговець за здійснення зазначеної операції, становить 4 % (4 євро).
Комісійна винагорода розподіляється між банком-еквайром у розмірі 1 % (1 євро), банком-емітентом — 1 % (1 євро) та платіжною системою — 2 % (2 євро).
На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку-емітенті, надійдуть кошти на суму 96 євро.
Розглянемо два варіанти розрахунків:
1-й варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою системою із застосуванням договірного списання.
Для переказування коштів підприємству торгівлі розрахунковий банк на підставі даних процесингового центру здійснює відповідні розрахунки.
У бухгалтерському обліку будуть здійснені такі проведення:
у розрахунковому банку:
при списанні з кореспондентського рахунка банку-емітента коштів на суму клірингових вимог:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 99 євро;
при зарахуванні суми комісійних платіжній системі:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 2 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок банку-еквайра:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» — на суму 97 євро.
У банку-емітенті здійснюються такі проведення:
при списанні коштів у сумі клірингових вимог з кореспондентського рахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших бан­ках» — на суму 99 євро;
при списанні коштів з картрахунків в оплату за придбаний товар:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 100 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 1 у.о.
У банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
на суму коштів, зарахованих на коррахунок:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 97 євро;
при зарахуванні коштів на рахунки торговців:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 96 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 1 євро.
2-й варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кожним повідомленням окремо із застосуванням договірного списання.
Зазначені у прикладі операції відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:
у розрахунковому банку:
при списанні з коррахунка банку-емітента та зарахуванні на коррахунок банку-еквайра на підставі платіжного повідомлення з процесингового центру:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку-емітента);
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку-еквайра) — на суму 97 євро;
при списанні з коррахунка банку-емітента та зарахування комісійних процесинговому центру:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку-емітента);
К-т коррахунка;
2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»— на суму 2 євро;
у банку-емітенті:
при списанні з картрахунків держателів платіжних карток:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»— на суму 99 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — 1 євро
у банку-еквайрі:
при здійсненні купівлі:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 96 євро;
під час зарахування грошового покриття на коррахунок банку:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 97 євро;
при зарахуванні комісійних:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 1 євро.
2. Держатель платіжної картки одержав готівку з банкомата банку-еквайра із застосуванням платіжної картки в розмірі 100 євро. Комісія за видачу готівки банком-еквайром становить 1,5 % (1,5 євро), вартість авторизації, що здійснюється процесинговим центром, — 0,5 євро. Крім того, банк-емітент установлює комісійні в розмірі 1 % (1 євро) за одержання готівки в банкоматі іншого банку-еквайра.
Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою схемою на умовах договірного списання.
Згідно з інформацією з процесингового центру здійснюються такі проведення:
у розрахунковому банку:
при списанні коштів з коррахунка банку-емітента на суму клірингових вимог:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 102 євро;
під час зарахування суми комісійних процесинговому центру:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 0,5 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок банку-еквайра:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» — на суму 101,5 євро;
у банку-емітенті:
при списанні суми клірингових вимог:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» — на суму 102 євро;
при списанні з картрахунків держателів платіжних карток на суму авторизації:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 102 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 1 євро;
у банку-еквайрі:
під час видачі готівки держателю платіжної картки:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах» — на суму 100 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок на суму клірингу:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 101,5 євро;
при зарахуванні грошового покриття та комісійних на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 101,5 євро;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат» — на суму 100 євро;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках» — на суму 1,5 євро.
3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, здійснених через розрахунковий банк за кліринговою схемою.
Розрахунковий банк отримав платіжне повідомлення від платіжної системи у вигляді нетто-файлів від процесингового центру, згідно з яким за результатами розрахунків банки перебувають у таких позиціях (в умовних одиницях):
банк А — у дебетовій позиції — 100 євро;
банк В — у дебетовій позиції — 200 євро;
банк С — у кредитовій позиції — 300 євро.
Операції з використанням платіжних карток при розрахунках за кліринговою схемою в бухгалтерському обліку відображатимуться такими проведеннями.
1. У розрахунковому банку для обліку взаємних грошових зобов’язань між основними членами платіжної системи за результатами клірингу відкрито рахунок 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками».
2. Основним членам платіжної системи (банк А, банк В, банк С) у розрахунковому банку відкрито коррахунки на балансовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків».
3. Розрахунковий банк, отримавши платіжні повідомлення від платіжної системи (нетто-файл від процесингового центру), здійснює такі проведення:
переказує кошти із кореспондентських рахунків банків, що за результатами клірингу перебувають у дебетовій позиції (банк А — 100 євро, банк В — 200 євро), на кліринговий рахунок. При цьому здійснюються такі проведення:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку А);
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 100 євро;
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку В);
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 200 євро;
перераховує кошти з клірингового рахунка на кореспондентський рахунок банку, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій позиції (банк С — 300 у.о.). При цьому здійснюється таке проведення:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — 300 євро;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (коррахунок банку С).
Банки — основні члени платіжної системи відображають зазначені операції за рахунком 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» та за відповідними рахунками одержувачів і платників. При цьому здійснюються такі проведення:
у банку А:
у разі списання з коррахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» — на суму 100 євро;
у разі зарахування на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 20 євро;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат» та інші рахунки залежно від характеру операції;
при списанні з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 — на суму 120 євро;
у банку В:
при списанні з коррахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» — на суму 200 євро;
при зарахуванні на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 20 євро;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
у разі списання з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 220 євро
у банку С:
при зарахуванні на коррахунок:
Д-т коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 300 євро;
при зарахуванні на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат», інші рахунки на суму 350 євро;
при списанні з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» на суму 50 євро.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.