лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Передмова

 

 

 

 

У

сучасному економічному житті країни спостерігається стійка тенденція зростання ролі комерційних банків. Діяльність їхня багатогранна, вона, по суті, охоплює всі сфери життя суспільства.
Характер банківських операцій визначає форму обліково-операційної роботи банку. Виходячи з цього існує нерозривний взаємозв’язок між операційною роботою і бухгалтерським обліком банків.
Предметом бухгалтерського обліку в банках є власні і залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основ­них засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів у касі та банках. З метою їх обліку для всіх українських банків установлені єдині форми і методи, що закріплені як систематизація об’єктів обліку в Плані рахунків, затвердженому Національним банком України.
Оскільки даний підручник підготовлений відповідно до програми підготовки економістів з банківської справи, то в основу його побудови покладено не техніку ведення бухгалтерського обліку, а розкриття економічного змісту операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. Завдання підручника — навчити корис­туватися інформацією з цих рахунків в управлінні процесами формування власних і залучених коштів з метою ефективного їх використання шляхом надання кредитів, придбання і торгівлі цінними паперами, через інвестиційні вкладення в інші банки та підприємства, через депозити.
У зв’язку з тим, що програма курсу включає і питання аудиту, вони розкриваються, відповідно до викладених тем обліку, в окремому розділі.
Авторами розділів підручника є: А. М. Герасимович, д-р екон. наук, проф. — керівник авторського колективу (розд. 2; 4 (разом з Л. В. Недерею, канд. екон. наук); 10.1—10.4; 14.2—14.3; 14.7—14.8); О. В. Бориш­кевич, канд. екон. наук (розд. 3); О. О. Величко (розд. 8); І. А. Герасимович, канд. екон. наук (розд. 6.1—6.5);
В. І. Додусенко, начальник кредитного управління ВАТ «Біг Енергія» (розд. 14.4); П. Є. Житній, канд. екон. наук (розд. 14.6); Л. М. Кіндрацька, д-р екон. наук, проф. (розд. 11); Т. В. Кривов’яз, канд. екон. наук (розд. 1; 7; 13.1—13.3); О. Є. Кузьмінська, канд. екон. наук (розд. 12; 13.4—13.5); О. А. Мазур, канд. екон. наук (розд. 5; 9 (разом з С. П. Поліщук, заст. начальника управління розрахунків з використання платіжних карток Ощадбанку України); 14.9); Н. А. Морозова-Ге­расимович, канд. екон. наук (розд. 10.5—10.8); С. П. По­ліщук (14.5); О. С. Полєтаєва, начальник відділу Департаменту банківського нагляду НБУ (розд. 14.1); Г. В. Труш, асист. (розд. 6.6 — 6.7).
При підготовці підручника були використані нормативні документи НБУ станом на 1 січня 2004 р.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.