лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. Під час оформлення звіту працівником банку до отримання банком платіжного повідомлення (клірингової інформації) здійснюються такі проведення:

 • на загальну суму використаних працівником коштів установленого ліміту:

Д-т рахунка витрат;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»

 • на суму повернення коштів, використаних на власні потреби:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
у разі надходження платіжного повідомлення з процесингового центру (розрахункового банку):
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т коррахунка.
2. Під час оформлення звіту працівником банку після отримання платіжного повідомлення з процесингового центру (розрахункового банку) здійснюються такі проведення:
на суму списаних коштів з коррахунка в розрахунковому банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т коррахунка;
одночасно:
Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»;
Д-т 3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними карт­ками» на суму оформленого працівником банку авансового звіту:
Д-т рахунка витрат;
К-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»;
К-т 3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»
Жорсткі умови конкуренції спонукають банки до впровадження нових послуг та форм співробітництва, таких як інтернет-розрахунки, споживчі кредити, дисконти, бонуси, мобільний «бенкінг», віртуальні рахунки тощо. Характерною ознакою часу стає те, що платіжна картка перестає бути тільки інструментом отримання готівкових коштів, а дедалі переконливіше набуває ознак універсального інструменту доступу до рахунка, задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів.
Для забезпечення розрахунків з використанням банківських платіжних карток банки впроваджують широку мережу обладнання — банкомати, пос-термінали та імпринтери, що забезпечує їм можливість здійснювати другу функцію — еквайринг. Еквайринг — це виконання розрахунків за операціями з використанням платіжних карток. Важливо розрізняти, який банк є еквайром, а який — емітентом.
Банк-еквайр — банк, що здійснює технологічну обробку та забезпечує надання необхідної інформації щодо обслуговування торговців, розрахунків за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, розрахунків у мережі банкоматів та іншого обладнання.
Банк-емітент — це банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію платіжних карток.
З огляду на те, що історично платіжна картка призначалася для обслуговування розрахунків у торгівлі та сфері послуг, помітно поширюються саме ці операції. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.
1. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі (тобто банку, який обслуговує торговельний заклад) здійснюються такі проведення:
на суму оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:
Д-т — 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т — 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:
Д-т коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
2. Якщо кошти торговцеві за товари (послуги) переказується після одержання коштів з банку-емітента, здійснюються такі проведення:
на суму одержаних коштів від банку-емітента:
Д-т коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»
3. Правилами розрахунків з використанням платіжних карток передбачається можливість повернення держателем платіжної картки придбаного товару торговцеві після здійснення трансакції. Торговець повертає кошти готівкою шляхом видачі їх із каси або в безготівковій формі, переказуючи кошти на картковий рахунок.
Під час переказування коштів на картковий рахунок за повернений товар у банку-еквайрі, який одночасно є банком-емітентом, здійснюється таке проведення:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
Під час переказування коштів на карткові рахунки в інший банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т коррахунка.
Банки України отримують комісійну винагороду за операціями еквайрингу з використанням банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем у гривнях. Одночасно не забороняється отримувати комісійну винагороду за операціями під час видачі готівки з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем у валюті видачі готівки. За допомогою банкоматів здійснюється видача лише грошової одиниці України. За умови використання українських та міжнародних банківських платіжних карток (VISA, MASTER СARD, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS) на території України уповноважені банки та комерсанти (торговці) зобов’язані проводити авторизацію операцій та розрахунки тільки у грошовій одиниці України.
Банки можуть виконувати авторизацію в іноземній валюті під час проведення операції видачі готівкової іноземної валюти за допомогою банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем лише:

 • за власними платіжними картками (тобто картками, що емітовані цим банком);
 • за платіжними картками нерезидентів України, які емітовані банками-нерезидентами.

У бухгалтерському обліку видача готівки через банкомат відображається так:
1. Видача готівки через банкомат держателю платіжної картки на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної винагороди:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах».
На підставі отриманої інформації (файл банкоматних трансакцій).
2. Якщо клієнт отримав готівку в банкоматі, що належить банку, у якому він відкрив картковий рахунок (тобто операція проведена у банку, котрий одночасно є банком-емітентом та еквайром):
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»,
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
3. Якщо операція отримання готівки проведена у банкоматі іншого банку (під час переказування з карткових рахунків держателів платіжних карток, відкритих в інших банках):
у банку-емітенті:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т коррахунка;
у банку-еквайрі:
Д-т коррахунка;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
4. Якщо картковий рахунок відкрито в іноземній валюті, а видача готівкових коштів — у національній валюті через банкомат, у банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
у разі видачі коштів у національній валюті:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах»;
у разі надходження відшкодування з карткових рахунків в іноземній валюті:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»:
у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів:
Д-т коррахунка;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», або
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
Розглянемо операції видачі готівки через касу банку.
1. Видача готівкових коштів у національній та іноземній валюті з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку, пункти обміну валюти на суму заявленої готівки відображається у бухгалтерському обліку у такий
спосіб:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку».
2. Під час списання сум коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється таке проведення:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
3. Видача готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюється такими проведеннями:
на суму заявленої готівки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
Як зазначалось вище, картки поділяються на дебетові та кредитні. У тому разі, коли обслуговування карткового рахунка здійснюється за кредитною платіжною схемою, банк установлює клієнту ліміт кредиту.
1. Після укладення угоди між клієнтом і банком щодо видачі кредитної картки банком установлюється ліміт кредиту, який обліковується за позабалансовим рахунком.
Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;
К-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
2. Якщо клієнт здійснив розрахунки з використанням коштів установленого ліміту, здійснюються такі проведення:
Д-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2201 «Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»,
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
одночасно на суму виконаного зобов’язання з кредитування:
Д-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».
3. Погашення кредиту може здійснюватись у різних формах:

 • внесенням готівки до каси банку;
 • перерахуванням коштів з іншого банку;
 • перерахуванням коштів з поточного або депозитного ра-
  хунка.

3.1. Погашення заборгованості внесенням готівки до каси банку за кредитною карткою фізичними особами відображається у такий спосіб:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т коррахунка;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб»;
К-т 2201 «Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам».
3.2. Погашення кредиту юридичними особами здійснюється безготівковим шляхом:
Д-т коррахунка;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяль-
ності»;
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»
Для банків робота з кредитними картками є досить прибутковим напрямом діяльності.
За користування кредитом держатель платіжної картки сплачує банку проценти. У бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:
1) на суму нарахованих процентів у національній валюті:
Д-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 6026 «Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність»;
К-т 6041 «Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам»;
2) на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Д-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в по-
точну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяль­ності»;
Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6026 «Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність»;
К-т 6041 «Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам»;
3) на суму сплачених процентів фізичними особами:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
4) на суму сплачених процентів юридичними особами:
Д-т коррахунка;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2605 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».
Якщо клієнт своєчасно не розрахувався за нарахованими процентами за користування кредитом, банк визнає їх простроченими або сумнівними.
Крім кредиту, банк може установлювати ліміт овердрафту. Розрахунки з використанням кредиту овердрафт відображаються у бухгалтерському обліку так:
1. Після укладення угоди про кредит овердрафт на суму зобов’язання з кредитування:
Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;
К-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
2. Сума використаних коштів кредиту овердрафт відображається за дебетом карткових рахунків 2605 та 2625;
одночасно на суму використаного кредиту здійснюється таке проведення:
Д-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;
на суму нарахованих процентів:
Д-т 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2627 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані фізичним особам»;
К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом»;
К-т 6040 «Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом»;
на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Д-т 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2627 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані фізичним особам»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму гривневого еквівалента нарахованих процентів:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом»;
К-т 6040 «Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом».
Погашення заборгованості за кредитом овердрафт здійснюється за рахунок надходження коштів на картковий рахунок.
Незалежно від платіжної схеми, типу (виду) платіжних карток, які використовуються під час здійснення операцій, на картрахунку може виникати дебетове сальдо, що не було обумовлене договором емітента з клієнтом та є непрогнозованим у розмірі та за часом виникнення.
Дебетове сальдо на картрахунку, що не обумовлене договором, може виникати у результаті:

 • надходження платіжної вимоги за операцією, за якою попередньо не надсилалось платіжне повідомлення;
 • якщо платіжна вимога на списання коштів з рахунка надійшла без попереднього блокування коштів;
 • зміни курсів валют і надходження в клірингу операції
  в іноземній валюті на суму більшу, ніж та, яку еквайр (платіжна система) попередньо надсилав емітентові в платіжному повідомленні і яку було заблоковано на картрахунку клієн-
  та для забезпечення його зобов’язань за здійсненими опера-
  ціями;
 • примусового списання (стягнення) коштів з картрахунка та накладання арешту на кошти, що обліковуються на ньому, у випадках, передбачених законодавством;
 • нарахування процентів (комісій та інших платежів за обслуговування клієнта);
 • технічних помилок у роботі обладнання емітента, еквайра або процесингового центру.

Операції, у результаті яких виникає дебетове сальдо за картковим рахунком, відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом рахунків 2605 та 2625.
У разі непогашення боргу за умови виникнення дебетового сальдо за картрахунком, яке не було обумовлене договором, установа банку застосовує штрафні санкції у розмірах, передбачених тарифами банку та договором.
Для розрахунків між учасниками платіжної системи визначається розрахунковий банк, який виконує міжбанківські розрахунки за операціями з використанням платіжних карток. На балансі цього банку інші банки-учасники відкривають кореспондентські рахунки, за якими здійснюються розрахунки за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків.
1. Міжбанківський переказ грошей за операціями, що здійснені в межах України з використанням платіжних карток, виконується розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним платіжним повідомленням окремо в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації міжбанківських розрахунків.
2. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках платіжними картками кожному банку — основному члену платіжної системи відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (або використовується раніше відкритий кореспондентський рахунок).
3. Для обліку взаємних грошових зобов’язань та зведення результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками».
Банк — основний член платіжної системи на підставі пові-
домлення з розрахункового банку здійснює такі проведення:
за результатами клірингу:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках»;
під час зарахування коштів на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
при списанні коштів з відповідних рахунків клієнтів:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
При зарахуванні коштів на коррахунок банку — основного члена платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в кредитній кліринговій позиції, з клірингового рахунка в розрахунковому банку здійснюється таке проведення:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
Банк — основний член платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі проведення:
за результатом клірингу:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
при зарахуванні коштів на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
при списанні коштів з відповідних рахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
У разі виконання банком — основним членом платіжної системи функцій банку — агента з розрахунків за операціями з платіжними картками між банками — членами платіжної системи, а також між банками, що не є членами платіжної системи, але беруть участь у розповсюдженні платіжних карток за агентськими угодами (далі — банки — учасники розрахунків), банк — агент з розрахунків за результатами проведеного розрахунковим банком переказування та на підставі платіжних повідомлень платіжної системи виконує розрахунки.
Відповідно до правил платіжної системи розрахунковий банк може здійснювати облік та контроль за формуванням основними членами платіжної системи страхового фонду, призначеного для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності.
Зазначені в бухгалтерському обліку операції відображаються відповідно до порядку формування та використання страхового фонду, визначеного правилами відповідної платіжної системи.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з платіжними картками під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем
Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за операціями з застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, що здійснені за межами України, проводиться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку — кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи.
1. Розрахунки з платіжною системою банком — основним членом цієї системи здійснюються після надходження платіжного повідомлення з розрахункового банку. При цьому в банку — основному члені платіжної системи здійснюються такі проведення:
при списанні коштів з коррахунка банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.