лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


20 червня 2003 р. банк купив 1000 дол. США на умовах форвард за курсом 5,50 грн за 1 дол. США з метою хеджування.
Офіційний курс 1 дол. США на дату укладення договору становить 5,30 грн.
Бухгалтерські проведення 20 червня 2003 р.:
Д-т 9201 «Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування» — 1000 дол. США (5300 грн);
Д-т 9205 «Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами» — 200 грн;
К-т 9211 «Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування» — 5500 грн.
Розглянемо операції за ф’ючерсними контрактами, базовим активом яких є курс, або крос-курс, іноземної валюти. Розрахунки здійснюватимуться в гривнях.
Відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій хеджування з використанням ф’ючерсних контрактів банки здійснюють відповідно до положень МСБО 39 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти».
Вартість ф’ючерсного контракту на дату операції (відкриття позиції на біржі) в бухгалтерському обліку відображається залежно від мети та умов його укладення за відповідними позабалансовими рахунками:

 • 9351 А «Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування»;
 • 9352 А «Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями»;
 • 9361 П «Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування»;
 • 9362 П «Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями»;
 • 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».

Для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з біржею за операціями купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів можливе використання транзитних рахунків:
3541 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»;
2801 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»;
3641 А «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»;
2901 А «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».
1. Перерахування початкової маржі відображається в обліку:
Д-т 3541 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» — у разі купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів за рішенням банку;
Д-т 2801 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів» — у разі купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів за дорученням клієнтів.
К-т 1200 А «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
К-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».
2. Варіаційна маржа відображається за балансовим рахунком 3810 АП «Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів» у кореспонденції з такими балансовими ра­хунками:
— 6209 АП «Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами» — у разі спекулятивної операції;
— 3500 А «Витрати майбутніх періодів» або 3600 П «Доходи майбутніх періодів» — у разі операції хеджування.
3. Якщо від переоцінки ф’ючерсного контракту отримано прибуток, здійснюється таке бухгалтерське проведення:
Д-т 3810 АП «Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6209 АП «Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами» — у разі спекулятивної операції;
К-т 3600 «Доходи майбутніх періодів» — у разі операції хеджування.
У разі збитку від переоцінки ф’ючерсного контракту здійснюється таке бухгалтерське проведення:
Д-т 6209 АП «Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами» — у разі спекулятивної операції;
Д-т 3500 А «Витрати майбутніх періодів» — у разі операції хеджування;
К-т 3810 АП «Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів».
4. Комісійні, що сплачуються банком на користь біржі, відображаються в обліку за відповідними балансовими рахунками групи 710 «Комісійні витрати»:
7103 А «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;
7109 А «Інші комісійні витрати».
5. Після дати закінчення дії інструменту хеджування або його дострокової купівлі-продажу позиція, що відкрита на біржі, закривається. За результатами цих операцій залишків за балансовими рахунками з обліку початкової маржі (рахунки 2801, 3541), варіаційної маржі (3810) та за позабалансовими рахунками не повинно бути.
Операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з нерезидентами за торговельними операціями виконуються на підставі подання до банку таких документів:

 • договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;
 • вантажна митна декларація;
 • акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;
 • документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо);
 • довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором.

Для виконання операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України клієнти подають до банку заяву про купівлю (див. дод. 9.1) або продаж іноземної валюти (див. дод. 9.2), установленої або за довільною формою, але із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів. Ці документи можуть бути оформлені та подаватися клієнтом до уповноваженого банку як на паперових носіях, так і у формі електронних розрахункових документів засобами програмно-технічно­го комплексу «клієнт-банк».
Заяви про купівлю іноземної валюти приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної валюти (вільний продаж) — протягом 30 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).
Працівник банку, який обслуговує клієнта, фіксує дату при­йняття та дату виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти. Після виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти у правому нижньому куті проставляється дата виконання і засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку.
Разом із платіжним дорученням в іноземній валюті та заявою про купівлю іноземної валюти клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, оригінали та їх копії або копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які потрібні уповноваженому банку, що його обслуговує, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунка клієнта.
Уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, перевіряють відповідність заповнення реквізитів платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю іноземної валюти вимогам нормативних актів та реквізитам, зазначеним у документах, які є підставою для купівлі іноземної валюти та перерахування іноземної валюти з рахунка клієнта, повні поштові та платіжні реквізити контрагентів. Крім того, продаж іноземної валюти виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, лише на підставі його заяви про продаж іноземної валюти (крім обов’язкового продажу).
Якщо у заяві про купівлю або продаж іноземної валюти хоча б один із обов’язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, то вона повертається клієнтам без виконання.
Іноземна валюта, що придбана клієнтом на міжбанківському валютному ринку України, має бути використана ним не пізніше ніж за п’ять робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.
У тих випадках, коли події на міжнародних валютних ринках чи інші можуть негативно впливати на міжбанківський готівковий чи безготівковий валютний ринок України, Національний банк України з метою недопущення безпідставних фінансових втрат населення та інших суб’єктів валютного ринку України може оперативно встановлювати порядок функціонування валют­ного ринку. До таких заходів належать:

 • визначення граничного розміру маржі за операціями купівлі-продажу іноземної валюти та відхилення курсів за цими операціями від офіційного курсу гривні до іноземних валют;
 • установлення норм обов’язкового продажу надходження валютної виручки за зовнішньоекономічними контрактами та ін.

У разі впровадження норми обов’язкового продажу валютної виручки для суб’єктів підприємницької діяльності банки зобов’язані зараховувати усі надходження на користь клієнтів на розподільчі рахунки.


Надходження валютної виручки на користь клієнта суб’єкта підприємницької діяльності.
Офіційний курс євро становить 6,12 грн.
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 40 000 євро (24 480 грн).
Продаж 50 % валюти на міжбанківському валютному ринку.
Д-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» — на суму 20 000 євро (122 400 грн).
Надходження коштів у національній валюті на кореспондентський рахунок банку.
Курс продажу: 1 євро — 6,10 грн.
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках»;
К-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» — на суму 122 000 грн.
Перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок клієнта.
Д-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 122 000 грн.
Сплата комісії за продаж іноземної валюти (0,5 % від суми операції).
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т рахунок витрат — на суму 610 грн.
Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами є об’єктом валют­ного контролю, у зв’язку з чим мають певні особливості.
Так, кошти за операціями резидентів у гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунка банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, коли клієнт надасть банку для здійснення контролю документи, передбачені чинним законодавством. У бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності».
Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів.
Д-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності».
Перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунка клієнта. При перерахуванні гривень за укладеними резидентами договорами з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контрольних функцій щодо відповідності операцій чинному законодавству зобов’язані поперед­ньо зараховувати кошти у гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунка 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».
Кошти в гривнях, попередньо зараховані на окремий аналітичний рахунок балансового рахунка 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками», можуть перераховуватись з цього рахунка на користь нерезидента на наступний робочий день після дня зарахування цих коштів на рахунок. Якщо клієнт не надав уповноваженому банку довідки податкового органу протягом строку дії платіжного доручення (10 календарних днів після складання платіжного доручення) або якщо резидент має заборгованість за платежами перед бюджетом (що підтверджуються довідкою), то банк перераховує кошти з рахунка на поточний рахунок резидента не пізніше, ніж наступного робочого дня після дня закінчення строку дії платіжного доручення або надання резидентом довідки.
Д-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2600 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».
9.3.2. Операції купівлі-продажу
готівкової іноземної валюти

Порядок здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти викладено в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій Постановою НБУ 502 від 12 грудня 2002 р.
Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти.
Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особи. Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової установи). У цьому наказі (розпорядженні) в касі банку або у пунктах обміну валюти мають зазначатися:

 • дата;
 • час, з якого діють установлені курси;
 • значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні;
 • місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну валюти у відповідному територіальному управлінні.

Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в інозем­ній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.
Пункти обміну валюти мають право тримати у своїй касі розмінні купюри в обсязі до 200 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до долара США та цієї іноземної валюти, установленим Національним банком України.
Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються бланки довідок та квитанцій, які є бланками суворого обліку.
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:

 • каси банку з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377;
 • пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти за формою № 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377.

Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:

 • каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, з наданням довідки за формою № 06;
 • пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою № 377-А та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, з наданням довідки за формою № 06.

Усі операції відображаються касою банку, пунктом обміну валюти у реєстрі проданої іноземної валюти.


Купівля банком 100 дол. США.
Курс купівлі: 1 дол. — 5,20 грн.
Офіційний курс НБУ: 1 дол. — 5,40 грн.
Здійснюється таке бухгалтерське проведення:
1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 100 дол. США (540 грн).
2. Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 520 грн;
Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» — на суму 20 грн;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 540 грн.


Продаж банком 100 євро.
Курс продажу: 1 євро — 6,00 грн.
Офіційний курс НБУ: 1 євро — 6,10 грн.
Здійснюється таке бухгалтерське проведення:
1. Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 100 євро (610 грн).
2. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 600 грн;
Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» — на суму 10 грн;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 610 грн.
До валютообмінних операцій належать також операції конвер­тації, які проводяться лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікатора іноземних валют.
За операціями конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, який розраховується як співвідношення офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.
Наприклад, на певну дату офіційний курс гривні становить:
гривня/долар США — X грн за долар США;
гривня/євро — Y грн за євро.
Крос-курс долара США до євро становитиме X / Y євро за долар США.
Якщо клієнт бажає в цей день обміняти N доларів США на євро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати · (X : Y) євро. У такий самий спосіб визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.
Операції з конверсії однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

 • для фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — у касі банку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;
 • для фізичних осіб-резидентів — у пункті обміну валюти банку з видачею квитанції за формою № 377-А про конвертацію валют.

Здійснені операції відображаються касою банку та пунктом обміну валюти в реєстрі конверсії іноземної валюти.
Комісійна винагорода за здійснення операцій з конвертації за бажанням клієнта може сплачуватись як у гривнях, так і в інозем­ній валюті.


Конвертація 200 дол. США у євро.
Офіційний курс НБУ: 1 дол. США — 5,40 грн, 1 євро — 6,10 грн.
Розраховуємо крос-курс — (5,40 / 6,10 = 0,8852).
Розраховуємо суму коштів у євро: 200 дол. США · 0,8852 = 177,05 євро.
Комісія — 1 % від суми операції становить 1,77 євро або у гривні за офіційним курсом НБУ — на суму 10,80 грн.
1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 200 дол. США (1080 грн);
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 177 євро (1079,70 грн).
У разі відсутності розмінної монети, банк може розрахуватись з клієнтом у національній валюті.
2. Видача 0,05 євро у національній валюті через операцію продажу іноземної валюти.
Курс продажу євро становить 6,00 грн.
0,05 · 6,00 = 0,30 грн.
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 0,30 грн.
3. Сплата комісії у національній валюті.
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т рахунку доходів — на суму 10,80 грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.