лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

.
3.2. Організація та облік операцій
за міжбанківськими розрахунками

На кореспондентських рахунках відображаються такі операції:

  • міжбанківські операції;
  • клієнтські операції;
  • витрати та доходи, які пов’язані з обслуговуванням кореспондентських рахунків.

Облік міжбанківських розрахунків здійснюється на рахунках першого класу «Казначейські та міжбанківські операції» розділів 12 «Кошти в Національному банку України», 13 «Кошти Національного банку України», 15 «Кошти в інших банках», 16 «Кошти інших банків». Для обліку розрахунків між філіями та установами одного банку використовуються рахунки третього класу, групи 39 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку».
За кореспондентськими рахунками в аналітичному обліку відкриваються особові рахунки по кожному банку та виду валют. Номер особового рахунка складається з таких параметрів: резидентність банку; код банку; вид валюти.
3.2.1. Облік міжбанківських розрахунків
за прямими кореспондентськими угодами

Відображення операцій за прямими кореспондентськими угодами проводиться на рахунках:
1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
1600 «Кореспондентські рахунки інших банків».
Рахунок 1500 є активний і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, а також депозитів до запитання в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, операціями клієнтів і кореспондентів.
Рахунок 1600 є пасивним і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті іншим банкам. За цим рахунком також обліковуються залучені від банків депозити до запитання. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банків та їх клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку — власника рахунка за власними операціями і за операціями їх клієнтів.
Операції за кореспондентським рахунком здійснюються у межах кредитового залишку, перевищення якого можливе лише у випадку надання овердрафту. Облік овердрафту здійснюється на балансових рахунках 1620 «Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках» та 1520 «Овердрафт за рахунками інших банків». Ці рахунки відкриваються в разі укладення між банками договору про режим функціонування цих рахунків. Проведення за рахунками можуть виконуватися автоматично.
Рахунок 1520 є активним. Він використовується для відображення дебетових залишків за рахунками інших банків (рахунки 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», 1605 «Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків») на кінець операційного дня. За дебетом рахунка проводяться суми дебетових залишків за рахунками банків. Дебетові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми, що повертаються на рахунки банків під час відкриття операційного дня.
Таблиця 3.1
Облік операцій, що здійснюються
за прямими кореспондентськими рахунками


Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Отримання платежу на користь клієнта

1500

2600

Сплата банком комісійних за обслуговування рахунка

7100

1500

Банк вирішив розмістити надлишок коштів на своєму коррахунку на короткостроковий депозит

1512

1500

За дорученням банку-кореспондента з його коррахунка здійснено платіж на користь клієнта

1600

2600

Рахунок 1620 є пасивним і використовується для відображення кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами в розрахунках платіжними картками (1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках», 1505 «Кошти в розрахунках платіжними картками») на кінець операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами банків у розрахунках платіжними картками. Кредитові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За дебетом рахунка проводяться суми, що повертаються на рахунки НОСТРО та рахунки, за якими обліковуються кошти в розрахунках платіжними картками, під час відкриття операційного дня. У табл. 3.1 показані бухгалтерські проведення, якими оформляються операції, що здійснюються за прямими кореспондентськими рахунками.
3.2.2. Облік міжбанківських розрахунків
через систему електронних платежів

При здійсненні розрахунків через СЕП використовуються рахунки двох типів:

  • Кореспондентський рахунок, на якому обліковуються підсумкові обороти за день. Кореспондентський рахунок відкривається на балансовому рахунку 1200.
  • Технічний рахунок, який існує для відображення операції по кожному документу.

Відображення операцій при здійсненні розрахунків через СЕП проводиться на балансових рахунках:
1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
1300 «Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку».
Рахунок 1200 є активним і призначається для обліку коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України. За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на користь комерційного банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням комерційного банку за власними операціями, за операціями клієнтів і кореспондентів, а також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з чинним законодавством.
Рахунок 1300 є пасивним і призначається для обліку коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в комерційному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються комерційним банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями клієнтів. У табл. 3.2 показані проведення, якими оформляються операції, що здійснюються через СЕП.
Таблиця 3.2
Облік операцій, що здійснюються
через систему електронних платежів


Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Надходження коштів на користь банку

1200

Рахунок призначення платежу

Розміщення коштів у НБУ на короткостроковий депозит

1212

1200

Отримання суми депозиту в НБУ після закінчення строку

1200

1212

Здійснення платежу за дорученням клієнта

2600

1200

Банк отримав платіж і зарахував на рахунок клієнта

1200

2600

3.2.3. Облік міжбанківських розрахунків
через внутрішньобанківську платіжну систему

При здійсненні розрахунків через ВПС використовуються рахунки:
3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку»;
3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку».
Рахунок 3900 є активно-пасивним рахунком і призначається для обліку розрахунків у національній або іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За дебетом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банку та його клієнтів. За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку за його операціями та операціями його клієнтів.
Рахунок 3901 є активно-пасивним і призначається для обліку розрахунків у національній та іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь установи та її клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням установи за її власними операціями та операціями її клієнтів.
У табл. 3.3 відображені проведення, якими оформляються операції, що здійснюються через внутрішньобанківську платіжну систему.
Таблиця 3.3
Облік операцій, що здійснюються
у внутрішньобанківській системі


Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Надходження коштів на користь клієнтів банку в підвідомчих установах банку

3900

2600

Перерахування коштів за дорученням підзвітних установ банку за операціями його клієнтів

2600

3900

Надходження на коррахунок коштів на користь підвідомчої установи банку

1200

3901

Перерахування коштів з коррахунка підвідомчої установи банку за її власними операціями та операціями клієнтів

3901

1200


Розділ 4
Поточні рахунки
і облік розрахункових операцій

 

4.1. Характеристика грошового обігу
та платіжних інструментів клієнтів банку

Організація грошових розрахунків — одна із функцій комерційних банків.
Грошовий обіг — це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються між суб’єктами господарювання готівкою або шляхом безготівкових перерахувань. Відповідно грошовий обіг поділяється на готівковий та безготівковий.
Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою, і нерозривно пов’язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо застосування розрахунків готівкою між суб’єктами господарської діяльності (підприємствами).
Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які провадять без участі готівки. У промислово розвинутих країнах безготівковий грошовий обіг становить 80—90 % усього грошового обігу. В Україні у зв’язку з кризовими явищами у сфері економіки і платежів його частка зменшилася. Станом на початок 1998 р. частка готівкового обігу становила приблизно 40—50 %.
Грошовий обіг регулюється чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України. В основу його організації покладені такі принципи:
1) усі підприємства незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності зобов’язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. У касі підприємства можуть перебувати кошти готівкою в межах ліміту, які встановлені банком і погоджені з підприємством;
2) грошові розрахунки необхідно здійснювати через банки шляхом безготівкових розрахунків;
3) платежі проводяться банком за згодою або за дорученням платника і відповідно з наданими підприємством грошово-розра­хунковими документами, які не обертаються поза банками. Стягнення коштів з рахунка клієнта банку здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством та «Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою Національним банком України.
Ці основні принципи визначають головну роль банків в організації грошового обігу і передусім стосуються суб’єктів господарської діяльності, крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без юридичного статусу, що мають право не відкривати рахунка в банку для зберігання коштів і здійснення розрахунків.
Клієнти мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і за всіма видами операцій можуть користуватися послугами одного або кількох комерційних банків. Наявність рахунка в банку — це основа контрактних взаємовідносин між банком і клієнтом.
Поточний рахунок — це основний рахунок суб’єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка підприємство не має права вести будь-який вид господарської діяльності. Новостворене підприємство для формування статутного капіталу має відкрити лише один поточний рахунок, на який засновники перераховують внески до статутного фонду. Після перерахування засновни­ками 30 % від оголошеного розміру статутного капіталу банк надає підприємству довідку для подання в органи державної реєстрації у складі документів, необхідних для здійснення реєстрації.
Отже, поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунків за всіма видами діяльності підприємства. Види діяльності, які може вести підприємство, перелічені у його статуті або в документі, що його замінює.
Комплексне розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні поточного рахунка клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством. Банк звертає особливу увагу на процедурні питання, які пов’язані з відкриттям, веденням і закриттям поточного рахунка.
Для підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, функції поточного рахунка виконує бюджетний поточний рахунок. За наявності у таких підприємств інших джерел фінансування поряд із бюджетним поточним рахунком їм відкривається поточний рахунок.
За своїм характером поточні рахунки належать до депозитів на вимогу або, інакше кажучи, до депозитів до запитання. Тобто, обслуговуючи такий депозит, банк зобов’язаний у будь-який момент забезпечити зняття коштів на основі розпорядження свого клієнта. У зарубіжній банківській практиці такі рахунки ще називають транзакційними (платіжними) депозитами. Термін «платіжні рахунки» (депозити) досить чітко відображає сутність поточних рахунків. За цими рахунками банки нараховують процен­ти залежно від середнього залишку, або від дотриманого клієнтом установленого компенсаційного залишку.
Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунка. Зміст процедури залежить від категорії клієнта — суб’єкт господарської діяльності чи фізична особа.
Для відкриття рахунка підприємство надає банку такі документи:
1) заявку на відкриття поточного рахунка, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства (додаток 3);
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально;
3) копію у належний спосіб зареєстрованого Статуту (положення), засвідченого нотаріально чи органом, який здійснив реєстрацію;
4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
5) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів надано право розпоряджатися рахунком та візувати розрахункові документи (у картку включається також зразок відбитка печатки підприємства);
6) копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду України та фонду соціального страхування;
7) паспорти керівника та головного бухгалтера підприємства та їх ідентифікаційні коди.
Розглянемо призначення цих документів. Свідоцтво про державну реєстрацію свідчить про законність діяльності підприємства і підтверджує його право на відкриття поточного рахунка. Статут дає змогу банку отримати інформацію про засновників підприємства і відносини між ними, напрями і види діяльності підприємства, його юридичну адресу. До Статуту додається протокол зборів засновників, де містяться дані щодо осіб, призначених на посаду керівника і головного бухгалтера. У разі зміни керівних осіб підприємства до банку подається копія наказу підприємства про цей факт. Паспортні дані дають змогу ідентифікувати цих осіб. Картка зі зразками підписів останніх підтверджує їх право на розпорядження коштами, що зберігаються в банку на рахунках. Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк приймає рішення про відкриття поточного рахунка або про відмову. У разі позитивного рішення керівник банку передає в бухгалтерію розпорядження про відкриття рахун­ка разом з усіма необхідними документами.
Між банком і підприємством (власником рахунка) укладається угода (додаток 4) на здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунка, передбачені зобов’язання та права сторін щодо виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунка, строк дії угоди, порядок та періодичність видачі виписок з рахунка та ін. Обов’язковою умовою договірних зобов’язань є встановлення між банком і клієнтом тарифів комісійної винагороди за банківські операції і послуги, у тому числі за розрахунково-касове обслуговування (плата за відкриття рахунка, закриття рахунка, вихідні перекази, за вилучення готівки тощо), також розмір плати за залишки коштів на поточному рахунку.
Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкривати поточний рахунок у національній та іноземній валюті в необмеженій кількості банків. Кількість рахунків клієнта залежить від його виробничих потреб.
Бухгалтерія на підставі розпорядження керуючого реєструє поточний рахунок у книзі реєстрації відкритих рахунків, робить відповідну позначку на документах і передає їх в юридичну службу для зберігання в юридичній справі клієнта. Протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка (включаючи день відкриття) банк повинен повідомити його номер податковому органу.
Документальне оформлення відкриття поточного рахунка господарським товариствам, договірним об’єднанням, товарним бір­жам, довірчим товариствам, друкованим засобам масової інформації, колективним сільськогосподарським підприємствам, товариствам споживчої кооперації, орендним підприємствам, профспілковим організаціям, політичним партіям, громадським та ре­лігійним організаціям, а також відокремленим підрозділам підприємств має деякі особливості.
До підприємств, для яких законом не передбачена наявність статуту, належать повні товариства, командитні товариства, селянські (фермерські) господарства, підприємці (без створення юридичної особи).
Бюджетні поточні рахунки відкриваються на підставі платіж­ного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства, відповідного розпорядника бюджетних коштів. Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім’я.
Поточні рахунки, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер. Тому якщо в статуті зазначено, що підприємство веде зовнішньоекономічну діяльність, банк може відкрити йому поточний рахунок в іноземній валюті.
Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам. Вони мають платіжний характер і призначені для здійснення розрахунків приватної особи з фізичними та юридичними особами, тобто для обслуговування руху грошових коштів, що виникає у процесі надходження доходів приватної особи та їх використання. Для відкриття рахунка приватна особа подає:
1) заяву на відкриття рахунка;
2) картку зі зразком підпису;
3) паспорт або документ, що його замінює;
4) довідку про ідентифікаційний код платника податку.
Паспорт і довідка дають можливість банку ідентифікувати фізичну особу.
Виконання операцій за поточними рахунками здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.
Поточні рахунки клієнтів розміщені у другому класі плану рахунків банку «Операції з клієнтами».Кожномусуб’єкту господарської діяльності в рамках рахунка четвертого порядку 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» відкривається аналітичний поточний рахунок. До суб’єктів господарської діяльності належать усі юридичні особи, у тому числі організації та установи, а також підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи.
Поточний рахунок клієнта може мати до 14 знаків та може будуватись у такий спосіб:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.