лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Облік і аудит у банках

 

За загальною редакцією
доктора економічних наук,
професора А. М. Герасимовича

 

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 ББК 65.052
О 16
Автори:
А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз, О. В. Боришкевич,
О. А. Мазур, П. Є. Житній, О. Є. Кузьмінська, І. А. Герасимович,
Н. А. Морозова-Герасимович, В. І. Додусенко, О. О. Величко,
О. С. Полєтаєва, Г. В. Труш, С. П. Поліщук

Рецензенти:
В. О. Шевчук, д-р екон. наук, проф.
(Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України)
Л. К. Сук, д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)
Затверджено Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-3153 від 21.07.03

 

              Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович,
О 16   Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф.
А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с.
ISBN 966-574-648-0
Підручник підготовлено відповідно до типової програми для бакалаврів спеціальності «Банківська справа».
Окремі теми присвячені організації та методиці обліку власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складанню звітності, організації внутрішнього аудиту банків.
Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, еко­номістів, бухгалтерів-практиків, що здійснюють облік банківської діяльності.


a   А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін., 2004
ІSBN 966–574–648–0                                           a   КНЕУ, 2004


Навчальне видання

ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович
КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна
КРИВОВ’ЯЗ Тетяна Василівна
та ін.


Облік і аудит у банках


Підручник

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.