лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Передмова

 

 

 

 

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передбачає формування достовірної облікової інформації про діяль­ність підприємств, організацій, установ. Важливим напрямом
цієї роботи є врахування галузевих особливостей діяльності на підприємствах, що забезпечує виявлення внутрішніх резервів, економію матеріальних і трудових ресурсів, запобігання невироб­ничим втратам, зниження виробничих витрат і собівартості продукції. У посібнику відображено особливості бухгалтерського обліку в окремих галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, оптовій і роздрібній торгівлі, громадському харчуванні.
З огляду на обмежений обсяг основним у посібнику є викладення навчального матеріалу стосовно особливостей обліку на підприємствах окремих галузей економічної діяльності. Пріоритетне значення надається бухгалтерському облікові виробничих витрат і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) у кожній галузі. Не розглянуто або розглянуто скорочено облік об’єктів, що мають єдину для всіх галузей методику обліку (облік грошових коштів тощо).
Посібник написано відповідно до Закону України «Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні», чинних національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У ньому дістали відображення чинні галузеві інструкції з бухгалтерського обліку окремих об’єктів обліку, й насамперед з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Викладення матеріалу супроводжується схемами бухгалтерських записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, формами первинних документів та облікових регістрів (зокрема й галузевих), прикладами окремих розрахунків.
Посібником можна скористатися у вищих навчальних закладах усіх рівнів, а також з метою підвищення кваліфікації облікових працівників під час самостійного вивчення матеріалу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.