лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Витрати на організацію робіт на будівельних
майданчиках і вдосконалення технології

Витрати на геодезичні роботи, здійснювані під час виконання будівельно-монтажних робіт, включно із: оплатою праці працівників, які проводять геодезичні роботи; вартістю матеріалів; амортизацією; зносом геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витратами на всі види їхнього ремонту й переміщення.
Витрати на впорядкування й утримання будівельних майданчиків:

 1. оплата праці робітників, зайнятих на впорядкуванні й утриманні будівельних майданчиків;
 2. витрати на прибирання й очищення (із вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, по­в’язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;
 3. витрати на електроенергію (зокрема від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов’язані з освітленням території будівництва.

Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов’язаних із переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-змін).
Амортизація й витрати на проведення ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені прямими витратами:

 1. мобільних інвентарних будівель контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);
 2. триног, пристосувань для намотування й очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;
 3. переносних металевих і дерев’яних драбин, інвентарних металевих столиків та риштувань;
 4. такелажних і монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;
 5. бункерів для бетонів і розчинів, візків; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацети­ленових (крім тих, що застосовують під час монтажу устаткування);
 6. обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.

Витрати на малоцінні й швидкозношувані інструменти та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтаж­них робіт і не належать до основних засобів, та витрати на їхній ремонт.
Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристроїв та витрати, пов’язані з їхнім спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням.
До них належать: приоб’єктні контори й комори виконробів і майстрів; складські приміщення й навіси на об’єкті будівництва; помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час роз-
планування будівлі; пристосування для охорони праці; інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних майданчиків, риштування тощо; паркани й огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт; тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу та повітря в межах робочої зони; витрати, пов’язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель та споруд.
Витрати на підготовку об’єктів будівництва до здачі:

 1. витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також працівників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна;
 2. вартість мийних засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об’єктів перед здачею;
 3. витрати на опалення й освітлення в період здачі об’єктів.

Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології й організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включно із послугами, наданими сторонніми організаціями з розроб­лення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, упровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також оплатою праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.
Витрати некапітального характеру, пов’язані із забезпеченням якості будівництва:

 1. витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включно із оплатою праці працівників, утриманням, амортизацією та витратами на проведення ремонту приміщень, устаткування й інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд загалом (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених з цією метою у кошторисах на будівництво);
 2. витрати на проведення експертизи і консультацій, пов’язаних із результатами випробувань матеріалів і конструкцій;
 3. оплата послуг із випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій.

Витрати, пов’язані із винахідництвом та раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за винахідницькими й раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.
Відрахування за встановленими чинним законодавством нормами на соціальні заходи.
3. Інші загальновиробничі витрати
Платежі зі страхування майна, ризиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповід­них видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах із підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством.
Витрати на охорону довкілля, зокрема: платежі за викиди й скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.
Відрахування на спорудження й демонтування титульних тимчасових будівель і споруд від їхньої кошторисної вартості в разі, коли кошти на зазначені цілі передбачені інвесторським кошторисом.
Витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця роботи та у зворотному напрямі.
Передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані із виконанням робіт вахтовим методом, включно із транспортними витратами на перевезення працівників від місця розташування будівельної організації або пункту збору до місця роботи й у зворотному напрямі та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи й у зворотному напрямі, а також витрати на експлуатацію й утримання вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за користування житлом і комунальні послуги; оплата працівникам за дні відпочинку (відгули), що надаються у зв’язку з роботою у понадурочний час за організації робіт вахтовим методом, у разі підсумкового обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством, які включають до виробничої собівартості будівельно-монтаж­них робіт.
Інші загальновиробничі витрати, які можна віднести до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт.
Додаток 2.3
Облік операцій, пов’язаних із будівництвом об’єктів:
1. Здійснені власні прямі витрати на будівництво об’єкта:


Дебет рахунка 230

Кредит рахунків 13, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 37, 68

3400

2. Віднесено до загальновиробничих витрат:


Дебет рахунка 91

Кредит рахунків 13, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 37, 68

600

3. Списано вартість розподілених загальновиробничих витрат:


Дебет рахунка 230

Кредит рахунка 91

500

4. Віднесено до адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат:


Дебет рахунків 92, 93, 94

Кредит рахунків 13, 20, 22, 63, 65, 66, 37, 68

550

5. Прийнято вартість робіт субпідрядника (без ПДВ):


Дебет рахунка 230

Кредит рахунка 63

1200

6. Податковий кредит із ПДВ на вартість робіт субпідрядника:


Дебет рахунка 641

Кредит рахунка 63

240

7. Одержано аванс від забудовника (замовника):


Дебет рахунка 31

Кредит рахунка 681

1500

8. Складено рахунки за виконані роботи (із ПДВ):


Дебет рахунка 36

Кредит рахунка 703

6000

9. Нараховано зобов’язання за ПДВ із вартості виконаних робіт:


Дебет рахунка 703

Кредит рахунка 641

1000

10. Списано вартість нерозподілених загальновиробничих витрат:


Дебет рахунка 903

Кредит рахунка 91

100

11. Списано власні прямі витрати за завершеними будівельними роботами:


Дебет рахунка 903

Кредит рахунка 230

2900

12. Списано вартість робіт субпідрядника за завершеними будівельними роботами:


Дебет рахунка 903

Кредит рахунка 230

1200

13. На фінансові результати віднесено суму одержаного доходу:


Дебет рахунка 703

Кредит рахунка 791

5000

14. На фінансовий результат віднесено суму витрат, що стосуються одержаного доходу:


Дебет рахунка 79

Кредит рахунка 903

4200

15. На фінансовий результат віднесено суми витрат, які належать до витрат періоду:


Дебет рахунка 791

Кредит рахунків 92, 93, 94

550

16. Визначено фінансовий результат від операційної діяльності:


Дебет рахунка 791

Кредит рахунка 441

250

17. Одночасне відображення проміжних рахунків (без ПДВ):


Дебет рахунка 238

Кредит рахунка 239

5000

18. Залік авансу:


Дебет рахунка 681

Кредит рахунка 36

1500

19. Одержано премію від замовника:


Дебет рахунка 31

Кредит рахунка 703

1200

20. Нараховано премію працівникам підрядника:


Дебет рахунка 23

Кредит рахунка 66

1000

Дебет рахунка 92

Кредит рахунка 66

200

21. Операції з одержаної премії відносять на фінансовий результат діяльності:


Дебет рахунка 903

Кредит рахунка 230

1000

Дебет рахунка 791

Кредит рахунка 92

200

Дебет рахунка 791

Кредит рахунка 903

1000

Дебет рахунка 703

Кредит рахунка 791

1200

22. По завершенні робіт за контрактом (на всю вартість робіт)


Дебет рахунка 239

Кредит рахунка 238

5000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.