лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7. Облік будівництва
у замовника (забудовника)

Підприємство-забудовник може здійснювати будівництво влас­ними силами (господарським способом). Облік витрат будівельного виробництва за господарського способу виконання робіт здійснюють на субрахунку 151 «Капітальне будівництво» рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Використання цього рахунка замість рахунка 23 (як у підрядника) пояснюється необхідністю виявлення загального обсягу капітальних вкладень незалежно від способу виконання робіт. На субрахунку 151 також ведуть облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансових платежів для фінансування цього будівництва. Обсяг і вартість незавершеного будівництва у таких об’єктів будівництва визначають позасистемним шляхом і відображають у балансі без бухгалтерського запису після здачі заактованих робіт.
Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких здійс­нюють на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів будівницт­ва та основного стада).
На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» підприємства-за­будовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, що належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій. На цьому субрахунку не відображають обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми тощо. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу, відображають безпосередньо на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», рахунка 15 «Капітальні інвестиції» мірою надходження їх на склад або до іншого місця зберігання.
Устаткування й будівельні матеріали, передані підрядникові для монтажу й виконання будівельних робіт, списують із субрахунка 205 на субрахунок 152 після підтвердження монтажу і використання їх.
Забудовники по завершенні будівництва і введення в експлуатацію окремих об’єктів мають визначити їхню інвентарну вартість, тобто сукупність витрат на будівництво або придбання об’єктів.
Вартість проектно-кошторисної документації, розробленої проектними організаціями, оплачують замовники із коштів, асигнованих на капітальні вкладення, що обліковуються на рахунку 151 «Капітальне будівництво». По завершенні будівництва об’єк­та витрати на оплату проектно-кошторисної документації разом з іншими витратами переносять на рахунок 10 «Основні засоби».
Встановлене обладнання, що потребує монтажу, беруть на облік також за інвентарною вартістю. Вартість цього обладнання складається з ціни придбання, включно із транспортними витратами на доставку його на об’єкт, витратами на монтажні й будівельні роботи, пов’язані із побудовою фундаментів і встановленням обладнання.
Витрати забудовника розподіляють між завершеними об’єкта­ми та незавершеними капітальними вкладеннями.
Аналогічно тому, як це робить підрядна організація, здійснюють аналітичний і синтетичний облік витрат і доходів, ведуть Журнал обліку виконаних робіт за типовою формою № КБ-6 (зразок 2.1). На підставі даних Журналу складають Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в (зразок 2.3).
Величина інвентарної вартості основних засобів, які передають в експлуатацію залежить не лише від рівня витрат, а й від способу виконання капітальних робіт. За господарського способу будівництва на баланс основної діяльності приймають об’єкти за фактичною собівартістю їх, а за підрядного способу — за їхньою кошторисною вартістю. В останньому випадку різницю між фактичною й кошторисною вартістю показують у підрядника у складі фінансових результатів діяльності й до інвентарної вартості об’єктів у замовника не додають.
Кошторисну вартість об’єктів капітального будівництва визначають на підставі кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на оплату праці та інших витрат будівельного виробництва.
Інвентарну вартість забудовник розраховує у момент завершення й прийняття об’єктів спеціальною комісією. По завершенні будівництва об’єкта й здачі його в експлуатацію складають проводку:
Дебет рахунка 10                                Кредит рахунка 15
Додаток 2.1
1. Розрахунок фінансових результатів діяльності
підрядника за поетапного виконання робіт
за будівельним контрактом
А/ За співвідношенням обсягу завершеної частини робіт та їхнього загального обсягу за будівельним контрактом в натуральному вимірюванні, термін будівництва — 3 роки
1. Загальна сума доходу за будівельним контрактом (із ПДВ) 3600
2. Зобов’язання за ПДВ 600
3. Витрати за перший рік (включно із прямими витратами — 600, із загальновиробничими — 150) 750
4. Оцінка витрат до завершення робіт (включно із прямими — 1500, із загальновиробничими — 350) 1850
5. Оцінка валового доходу — прибуток (3600 – 600 – 750 – 1850) 400
6. Завершеність робіт за контрактом на підставі проведеної оцінки за перший рік становила 30 %
7. Дохід, визнаний за перший рік (3600 ? 30 % : 100 %) 1080
8. Зобов’язання за ПДВ 180
9. Сума валового прибутку за перший рік (1080 – 180 – 750) 150
10. Сума витрат і прибутку (дохід) за перший рік (750 + 150) 900
Б/ За співвідношенням фактичних витрат від початку виконання контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом (термін будівництва — 3 роки):
1. Сума доходу за будівельним контрактом (із ПДВ) 3600
2. Зобов’язання за ПДВ 600
3. Витрати за перший рік (включно із прямими витратами — 600, із загальновиробничими — 150) 750
4. Оцінка витрат до завершення робіт (включно із прямими — 1 500, із загальновиробничими — 350) 1850
5. Попередня оцінка всіх витрат за контрактом (750 + 1850) 2600
6. Міра завершеності робіт за контрактом за перший рік (750 : 2600 ?
? 100) 28,8 %
7. Розрахунковий дохід за перший рік (без ПДВ) (28,8 % ? 3000 : 100) 864
8. Валовий прибуток за перший рік (864 – 750) 114
Відображення операцій у синтетичному обліку
1. Проведено власні прямі витрати на будівництво об’єкта:


Дебет рахунка 230

Кредит рахунків 13, 20, 22, 63, 65, 66, 37, 68

600

2. Віднесено до загальновиробничих витрат:


Дебет рахунка 91

Кредит рахунків 13, 20, 22, 63, 65, 66, 37, 68

150

3. Списано вартість розподілених загальновиробничих витрат:


Дебет рахунка 230

Кредит рахунку 91

150

4. Одержано аванс від забудовника (замовника):


Дебет рахунка 31

Кредит рахунка 681

1500

5. Складено рахунки за виконані роботи (із ПДВ):


Дебет рахунка 36

Кредит рахунка 703

1037

6. Нараховано зобов’язання за ПДВ з вартості виконаних робіт:


Дебет рахунка 703

Кредит рахунка 641

173

7. Списано вартість робіт субпідрядника за завершеними будівельними роботами:


Дебет рахунка 903

Кредит рахунка 230

750

8. На фінансові результати віднесено суму отриманого доходу:


Дебет рахунка 703

Кредит рахунка 791

864

9. На фінансовий результат віднесено суму витрат, що належать до отриманого доходу:


Дебет рахунка 791

Кредит рахунка 903

750

10. Визначено фінансовий результат від операційної діяльності:


Дебет рахунка 791

Кредит рахунка 441

114

11. Одночасне відображення проміжних рахунків (без ПДВ):


Дебет рахунка 238

Кредит рахунка 239

864

12. Залік авансу:


Дебет рахунка 681

Кредит рахунка 36

1037

13. По завершенні робіт за контрактом (на всю вартість робіт):


Дебет рахунка 239

Кредит рахунка 238

864

Додаток 2.2

Перелік витрат, що належать до статті
«Загальновиробничі витрати»

1. Витрати на управління й обслуговування
будівельного виробництва

Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівникам апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (керівників, фахівців, службовців), лінійного персоналу (начальників дільниць, виконав­ців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо), крім тих, хто належить до складу виробничих бригад, обчислену за посадовими окладами, тарифними ставками згідно із формами й системами оплати праці, встановленими будівельною організацією.
Витрати на службові відрядження персоналу у межах норм, перед­бачених законодавством.
Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відокремлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.
Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відокремлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.
Витрати на утримання, експлуатацію й ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної й сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:

  1. амортизація, витрати на проведення ремонту й переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів;
  2. витрати на обладнання й утримання огорож для машин та їхніх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.

Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту й лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.
Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів із охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також з метою поліпшення умов праці; обладнання кабінетів із охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій із охорони праці.
Витрати на утримання протипожежної й сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень і приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал:

  1. витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відокремленого структурного підрозділу;
  2. оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з протипожеж­ної й сторожової охорони у визначеному законодавством порядку;
  3. придбання, утримання й знос протипожежного інвентарю й устат­кування.

Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підземного будівництва та об’єктів спеціального призначення за наявності відповідних договорів.
Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включно із апаратом управління відокремлених структурних підрозділів, лінійним персоналом (начальники дільниць, виконавці робіт, майст­ри, механіки дільниць тощо) будівельної організації, зокрема:

  1. основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіям та іншим працівникам, що обслуговують автомобілі;
  2. утримання й експлуатація власних та орендованих авто, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;
  3. утримання гаражів та місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);
  4. вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.

Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (у частині виплат заробітної плати персоналу), та витрати на поштово-теле­графні послуги, пов’язані з обслуговуванням будівельного виробництва.
Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою.
Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями, якщо у будівельній організації не передбачено відповідних функціональних служб, включно із витратами на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.
Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.