лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Передмова................................ 6

Розділ 1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві.... 7
1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку.. 7
2. Облік молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі..... 9
3. Облік витрат на формування основного стада й на закладання та вирощування багаторічних насаджень    16
4. Облік витрат і виходу продукції сільськогосподарського вироб­ництва 18
4.1. Об’єкти й загальна методика обліку витрат....... 18
4.2. Класифікація витрат.................... 20
4.3. Облік витрат за економічними елементами........ 23
4.4. Облік виробничих витрат за прямими статтями
калькуляції......................... 26
4.5. Облік загальновиробничих витрат............ 39
4.6. Облік витрат, які не включають до собівартості продукції 41
4.7. Синтетичний та аналітичний облік витрат сільськогосподарського виробництва 43
5. Калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств  50
5.1. Об’єкти та загальна методика калькулювання собівартості продукції   50
5.2. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв 53
5.3. Калькулювання собівартості продукції рослинництва.. 55
5.4. Калькулювання собівартості продукції тваринництва.. 62
5.5. Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв   68
6. Облік доходів від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг  71

Додаток 1.1............................. 74

Розділ 2. Бухгалтерський облік у будівництві........... 77
1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку. 77
2. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом    78
3. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом.... 80
4. Облік витрат і калькулювання собівартості будівельно-мон­тажних робіт    83
4.1. Об’єкти й загальна методика обліку витрат....... 83
4.2. Класифікація витрат будівельної організації....... 84
4.3. Облік витрат за економічними елементами........ 87
4.4. Облік виробничих витрат за прямими статтями калькуляції 92
4.5. Облік загальновиробничих витрат............ 100
4.6. Облік витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних робіт   101
4.7. Облік тимчасових будівель і споруд........... 106
4.8. Облік незавершеного будівництва............ 108
4.9. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції будівництва    108
5. Облік доходів і результатів діяльності будівельного вироб-
ництва.............................. 110
6. Облік розрахунків із замовником (забудовником) і субпідрядниками 111
7. Облік будівництва у замовника (забудовника)........ 116
Додатки 2.1, 2.2, 2.3....................... 118
Розділ 3. Бухгалтерський облік на автотранспортних
підприємствах
....................... 128
1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку. 128
2. Облік наявності та руху автотранспортних засобів...... 129
3. Облік запасних частин та автомобільних шин........ 144
4. Облік паливно-мастильних матеріалів............ 148
5. Облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг 152
5.1. Облік витрат на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування автомобілів   152
5.2. Об’єкти й загальна методика обліку витрат....... 156
5.3. Облік витрат за економічними елементами....... 157
5.4. Облік виробничих витрат за статтями калькуляції... 160
5.5. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг  164
6. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт
та реалізації їх......................... 167
Розділ 4. Бухгалтерський облік у торгівлі............ 169
1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку. 169
2. Оцінка товарів......................... 170
3. Документальне оформлення операцій обігу товарів..... 176
4. Система рахунків обліку торгових операцій......... 183
5. Облік товарів на складі.................... 184
6. Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів 185
7. Облік витрат торгового підприємства (витрат обігу).... 187
7.1. Класифікація витрат................... 187
7.2. Облік витрат операційної діяльності за економічними елементами 190
7.3. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями
витрат........................... 194
7.4. Облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій  195
8. Особливості обліку на підприємствах оптової торгівлі... 196
8.1. Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу 196
8.2. Облік транзитного товарообігу.............. 197
8.3. Облік бартерних (товарообмінних) операцій...... 199
8.4. Облік у комісійній торгівлі................ 199
9. Особливості обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.. 201
9.1. Облік торговельних націнок............... 201
9.2. Аналітичний і синтетичний облік роздрібного товарообігу 203
9.3. Облік тари......................... 206
9.4. Облік результатів від реалізації товарів......... 207
Розділ 5. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування   209
Додаток.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’я­зань і господарських операцій підприємств та організацій............................ 214
Література............................ 230

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.