лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


pointloto играть
Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки україни
Київський національний економічний університет

 

 

 

СВІДЕРСЬКИЙ Євгеній Іванович

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 65.052.5
         С 24                                                      

 

 

Рецензенти:
Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Міжгалузевий інститут управління)
Л. К. Сук, д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1160 від 3.07.03

 

 

Свідерський Є. І.
С 24       Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.
ISBN 966–574–636–7

Посібник написано відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік у галузях економічної діяльності» навчального плану підготовки студентів економічних вузів, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Посібник можна використовувати для поглибленого вивчення окремих тем дисциплін «Фінансовий облік» та «Управлінський облік». Він складається із п’яти розділів, у яких висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, торгівлі, громадському харчуванні. Особливу увагу приділено облікові витрат і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) кожної галузі.
Посібник призначений для підготовки фахівців з економіки, а також для бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів, працівників податкових служб і тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік у цих галузях та в окремих підрозділах підприємств відповідного галузевого спрямування.

© Є. І. Свідерський, 2004
ISBN 966–574–636–7                                                                © КНЕУ, 2004


Навчальне видання

 

 

 

СВІДЕРСЬКИЙ Євгеній Іванович

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

 

Навчальний посібник

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.