лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Типова програма навчальної
дисципліни «Управління якістю»

 

 

 


1.1. Тематичний план викладання
дисципліни для студентів денної
форми навчання

Тема курсу

Кількість годин

Лекції

Семінарські
заняття

СРС

ІРС

Вступ. Місце дисципліни в навчальному процесі.

 

 

2

 

Розділ 1. Базові положення сучасної концепції менеджменту якості

 

 

 

 

Тема 1. Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція

2

1

4

2

Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю

4

1

4

2

Тема 3. Функції управління якістю

2

1

 

 

Тема 4. Методи та інструменти управління якістю

4

2

6

 

Тема 5. Економіка якості

4

1

6

 

Тема 6. Концепція TQM як ефективний спо­сіб управління бізнесом. Премії з якості

4

2

6

2

Розділ 2.Створення системи управління якістю на підприємстві та забезпечення її ефективного функціонування

 

 

 

 

Тема 7. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP.

4

1

2

2

Тема 8. Побудова системи управління якістю відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000

4

2

6

3

Тема 9. Порядок та процедура сертифікації системи управління якістю

4

2

5

2

Тема 10. Правове та організаційне забезпечення процесів управління якістю

2

1

4

2

Усього

34

14

45

15

1.2. Тематичний план викладання
дисципліни для студентів вечірньої
та заочної форм навчання

Тема курсу

Кількість годин

Лекції
(вечірня ф.н.)

Семінарські
заняття

СРС

Лекції
(заочна ф.н.)

Практичні заняття

Вступ. Місце дисципліни в навчальному процесі

 

 

2

 

 

Розділ 1. Базові положення сучасної кон­цепції менеджменту якості

 

 

 

 

 

Тема 1. Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція

2

2

6

1

 

Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю

2

2

8

1

 

Тема 3. Функції управління якістю.

2

 

4

1

 

Тема 4. Методи та інструменти управління якістю

2

2

10

2

 

Тема 5. Економіка якості

2

2

8

1

2

Тема 6. Концепція TQM як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості

2

2

10

2

 

Розділ 2. Створення системи управління якістю на підприємстві та забезпечення її ефективного функціонування

 

 

 

 

 

Тема 7. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP

2

1

4

1

 

Тема 8. Побудова системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000

2

2

8

1

 

Тема 9. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості

2

2

8

1

2

Тема 10. Правове та організаційне забезпечення процесів управління якістю

2

1

4

1

 

Усього

20

16

72

12

4


1.3. Програмний матеріал за темами курсу
Вступ. Місце дисципліни
в навчальному процесі

Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. Предмет, мета й завдання курсу. Логіко-струк­турна побудова курсу, його місце та значення в системі підготовки бакалаврів менеджменту. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Методологічні основи вивчення курсу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.