лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.5.5. Завдання для перевірки знань

1. Замість знаків питання в графічній інтерпретації оптимального рівня якості необхідно вказати відповідні позначення та найменування, а також навести визначення якості, відповідності, ціни невідповідності та оптимального рівня якості.

Графічна інтерпретація оптимального рівня якості
2. Собівартість місячного обсягу виробництва складає 105 тис. грн. Втрати від браку склали 3 тис. грн; витрати на виправлення браку — 0,7 тис. грн; відшкодування втрат від браку з боку винуватців за цей період — 0,6 тис. грн. Відсоток витрат, пов’язаних із виготовленням бракованої продукції, за місяць складає:
А. 3,01;
Б. 2,95;
В. 2,79;
Г. 3,12.
3. До складу витрат на усунення невідповідностей готової продукції належать(ціна невідповідності):
А. Витрати на оцінку й контроль якості продукції.
Б. Витрати на рекламації.
В. Витрати на гарантійне обслуговування.
Г. Витрати на кадрове забезпечення СМЯ.
Д. Витрати на функціонування СМЯ.
Е. Витрати на інформаційне забезпечення.
Ж. Втрата іміджу фірми.
4. До складу факторів, що впливають на якість, належать:
А. Технічні.
Б. Організаційні.
В. Економічні.
Г. Суб’єктивні.
Д. Правові.
Е. Екологічні.
5. До складу одиничних показників якості належать:
А. Призначення.
Б. Організаційні.
В. Економічні.
Г. Суб’єктивні.
Д. Патентно-правові.
Е. Екологічні.
Ж. Ергономічні.
6. За кількістю властивостей, що характеризуються, розрізняють такі показники якості:
А. Призначення.
Б. Одиничні.
В. Економічні.
Г. Комплексні.
Д. Загальні.
Е. Екологічні.
Ж. Ергономічні.
2.5.6. Рекомендована література

  • ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності — К.: Держстандарт України, 2001.
  • Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 212 с.
  • Основы функционально-стоимостного анализа / Под ред. М. Г. Кар­пунина, Б. И. Майданчика. — М.: Энергия, 1980. — 175 с.
  • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
  • Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник. — М.: Экономика, 1998, 2000. — 639 с.
  • Пільщиков В., Сафронов Я. Методика розрахунку витрат на якість // Стандартизація, сертифікація, якість. — 1999. — № 2. — С. 64—66.
  • Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В. А. Швандар и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 487 с.
  • Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 199 с.
  • Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.