лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4.4. Навчальні завдання

1. Підготуйте причинно-наслідкову діаграму для аналізу можливих причин затримки поставок, замовлених у постачальника комплектуючих чи сировини.
2. Ви отримали скаргу на наявність дефектів у процесі. Роботи проводилися під час І і ІІ змін, однак дефекти було знайдено під час роботи другої зміни. Ви повинні прийняти рішення: продовжувати постійний нагляд за процесом або використовувати контрольні карти з метою запобігання виникненню дефектів і виявлення причин їх можливої появи. Дайте письмову вказівку вашому підлеглому, щоб він розібрався з проблемною ситуацією. Зазначте, яку інформацію ви хочете отримати від нього для прийняття рішення з цього питання.
3. Проаналізуйте дані опитувань покупців супермаркету щодо якості обслуговування. Аналіз слід провести за допомогою контрольних листів і діаграми Парето, які необхідно побудувати самостійно. Користуючись ними, побудуйте причинно-наслідкові діаграми для основних категорій скарг і на основі їх аналізу складіть список рекомендацій для усунення скарг покупців. (Вихідна інформація надається студентам перед заняттям. Джерело: Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: БИНОМ, Лаборатория базовых знаний, 1999. — С. 164—165).
4. Підприємство з’ясовує, як впливає якість упаковки годинників на попит на дану продукцію. Для споживача упаковка є якісною ознакою, для виробника — це ще й кількісна ознака. Кожному видові упаковки відповідає ціна, що коливається в межах від 4 до 9 грош. од. Кожний вид упаковки має свій номер: 1 — продаж без упаковки; 2 — м’який пакет; 3 — фірмовий м’який пакет; 4 — проста картонна коробка; 5 — пластиковий футляр; 6 — подарункова фірмова коробка. Необхідно побудувати діаграму розсіювання та зробити висновки. Результати опитувань покупців подано в таблиці 2.4.1.
Таблиця 2.4.1
ДАНІ ОПИТУВАНЬ ПОКУПЦІВ ПРО УПАКОВКУ
Й ЦІНУ ГОДИННИКІВ «CASIO»


Дата

Ціна, грош. од.

Вид
упаковки

Дата

Ціна, грош. од.

Вид
упаковки

18 квітня

4
4
4,5
4,5
6
8

1
2
2
3
4
5

20 квітня

4
4,5
6
6

3
1
5
5

Закінчення табл. 2.4.1


Дата

Ціна, грош. од.

Вид
упаковки

Дата

Ціна, грош. од.

Вид
упаковки

19 квітня

5,5
5,5
5,5
5
5
5
7
7
7,5

3
4
5
2
3
3
5
6
6

21 квітня

7,5
5,5
5,5
5,5

5
3
4
5

22 квітня

4,5
6,5
6,5
6,5

4
3
4
5

23 квітня

8
5
5

6
4
5

5. Побудуйте контрольну карту середніх розмахів, користуючись вихідними даними. Стальні конструкції мають спроектовану вагу 10 кг. Було взято 5 партій і проведено по 4 дослідження кожної партії. Побудуйте контрольну карту середніх розмахів, користуючись інформацією, поданою в табл. 2.4.2. Зробіть висновки щодо знаходження процесу під контролем. (Джерело: Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер с англ. — М.:
БИНОМ, Лаборатория базовых знаний, 1999. — С. 470).
Таблиця 2.4.2
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОНТРОЛЬНОЇ КАРТИ


№ виміру

Партія 1

Партія 2

Партія 3

Партія 4

Партія 5

1

10,2

10,3

9,7

9,9

9,8

2

9,9

9,8

9,9

10,3

10,2

3

9,8

9,9

9,9

10,1

10,3

4

10,1

10,4

10,1

10,5

9,7

Загалом:

40,0

40,4

39,6

40,8

40,0

2.4.5. Завдання для перевірки знань

1. Замість знаків питання на представленій причинно-наслід­ковій діаграмі необхідно вказати відповідні позначення та найменування (4 групи основних причин виникнення дефектів), а також підготувати причинно-наслідкову діаграму для аналізу можливих причин затримання поставок харчових продуктів для супермаркету, замовлених у постачальника.

Причинно-наслідкова діаграма
2. Замість знаків питання в матричній моделі «Будинку якості» необхідно вказати відповідні позначення та найменування, а також схарактеризувати сферу застосування даної моделі в процесі управління організацією.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.