лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ................................................ 3

1. Типова програма навчальної дисципліни
«Управління якістю»
................................... 7
1.1. Тематичний план викладання дисципліни для студентів
денної форми навчання............................... 7
1.2. Тематичний план і викладання дисципліни для студентів
вечірньої та заочної форм навчання...................... 8
1.3. Програмний матеріал за темами курсу.................... 9
2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Управління якістю»
................................... 16
Розділ 1. Базові положення сучасної концепції
менеджменту якості............................ 16
2.1. Тема 1. Сутність менеджменту якості та його сучасна
концепція
........................................ 16
2.1.1. Методичні поради з вивчення теми................. 16
2.1.2. План семінарського заняття....................... 26
2.1.3. Питання для обговорення........................ 26
2.1.4. Навчальні завдання............................. 26
2.1.5. Завдання для перевірки знань..................... 27
2.1.6. Рекомендована література........................ 28

2.2. Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю......... 28

2.2.1. Методичні поради з вивчення теми................. 28
2.2.2. План семінарського заняття....................... 37
2.2.3. Питання для обговорення........................ 37
2.2.4. Навчальні завдання............................. 37
2.2.5. Завдання для перевірки знань..................... 38
2.2.6. Рекомендована література........................ 39
2.3. Тема 3. Функції управління якістю.................... 40
2.3.1. Методичні поради з вивчення теми................. 40
2.3.2. План семінарського заняття....................... 46
2.3.3. Питання для обговорення........................ 47
2.3.4. Навчальні завдання............................. 47
2.3.5. Завдання для перевірки знань..................... 47
2.3.6. Рекомендована література........................ 48

2.4. Тема 4. Методи та інструменти управління якістю........ 49

2.4.1 Методичні поради з вивчення теми................. 49
2.4.2. План семінарського заняття....................... 58
2.4.3. Питання для обговорення........................ 58
2.4.4. Навчальні завдання............................. 58
2.4.5. Завдання для перевірки знань..................... 60
2.4.6. Рекомендована література........................ 61
2.5. Тема 5. Економіка якості............................ 62
2.5.1. Методичні поради з вивчення теми................. 62
2.5.2. План семінарського заняття....................... 72
2.5.3. Питання для обговорення........................ 72
2.5.4. Навчальні завдання............................. 73
2.5.5. Завдання для перевірки знань..................... 74
2.5.6. Рекомендована література........................ 76
2.6. Тема 6. Концепція TQM як ефективний спосіб управління
бізнесом. Премії з якості
............................. 76
2.6.1. Методичні поради з вивчення теми................. 76
2.6.2. План семінарського заняття....................... 86
2.6.3. Питання для обговорення........................ 87
2.6.4. Навчальні завдання............................. 87
2.6.5. Завдання для перевірки знань..................... 88
2.6.6. Рекомендована література........................ 89
Розділ 2. Створення системи управління якістю на
підприємстві та забезпечення її ефективного
функціонування
............................... 90
2.7. Тема 7. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні
стандарти ISO, QS, GMP
............................. 90
2.7.1. Методичні поради з вивчення теми................. 90
2.7.2. План семінарського заняття...................... 103
2.7.3. Питання для обговорення........................ 104
2.7.4. Навчальні завдання............................ 104
2.7.5. Завдання для перевірки знань.................... 105
2.7.6. Рекомендована література....................... 105
2.8. Тема 8. Побудова системи менеджменту якості (СМЯ)
відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000
........... 106
2.8.1. Методичні поради з вивчення теми................ 106
2.8.2. План семінарського заняття...................... 115
2.8.3. Питання для обговорення........................ 115
2.8.4. Навчальні завдання............................ 116
2.8.5. Завдання для перевірки знань.................... 116
2.8.6. Рекомендована література....................... 117
2.9. Тема 9. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості    118
2.9.1. Методичні поради з вивчення теми................ 118
2.9.2. План семінарського заняття...................... 125
2.9.3. Питання для обговорення........................ 125
2.9.4. Навчальні завдання............................ 126
2.9.5. Завдання для перевірки знань.................... 127
2.9.6. Рекомендована література....................... 127
2.10. Тема 10. Правове та організаційне забезпечення процесів
управління якістю
............................... 128
2.10.1. Методичні поради з вивчення теми.............. 128
2.10.2. Рекомендована література..................... 132
3. Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни....... 133
3.1. Організація поточного контролю знань студентів денної
та вечірньої форми навчання.......................... 133
3.2. Організація поточного контролю знань студентів заочної
форми навчання................................... 134
3.3. Організація підсумкового контролю знань студентів........ 139
4. Термінологічний словник............................ 152
5. Література........................................ 161

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.