лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 2.1.1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


Етап розвитку управління якістю

Система
мотивації

Система
навчання

Взаємовідносини зі споживачами

Взаємовідносини з постачальниками

Основа концепції

Система
Тейлора

Штрафи, підкорення наказам

Професійне
навчання

Приймальний вхідний конт­роль

Вхідний
контроль

Реалізація принципу роботи за технічними документами, індивідуальний контроль одиниць виробів

Статистичне управління якістю

Матеріальне стимулювання

Навчання статистичним методам

Статистичний приймальний контроль

Статистичний вхідний контроль

Стабільність процесів, зниження витрат, орієнтація на факти під час прийняття рішень та виявлення причин проблем з управлінням якістю, що виникали, зміни в ОСУ організації

Загальне управ­ління якістю — TQC

Мотивація до впровад-ження TQC, урахування морального чинника, зросла увага до роботи в колективі

Професійне
навчання

Приймальний вхідний контроль, інспекції, аудит споживача

Вхідний контроль, інспекції, сертифікація продукції

Якість продукції, зни­ження витрат, системний та комплексний підходи до управління якістю, сертифікація продукції та систем якості третьою (незалежною) стороною

Загальний менеджмент якості — TQM

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Усебічне навчання TQM, ISO 9000

Сертифікат, аудит споживача

Співпраця, серти­фікат ISO 9000, оцінка постачальників

Якість діяльності та оптимізація, політика, місія, цінності, керівні принципи компанії; системи планування якості; системи забезпечення якості; системи неперервного поліпшення якості

Універсальні під­ходи до управління якістю — UQM, МВQ, TQL

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Усебічне нав­чання TQM, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000

Статистичний приймальний контроль, сертифікат, аудит споживача

Взаємодія, серти­фікат ISO 9000, QS 9000, ISO 14000

Якість фірми (те саме, що на попередньому етапі). Застосування концепції постійного поліпшення, досягнення лідерства на ринку через якість усіх процесів, що здійснюються на підприємствіТаблиця 2.2.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


Назва системи

Основна суть
системи

Критерії
управління

Об’єкт
управління

Область
застосування

1. Саратовська система бездефектного виготовлення продукції (БВП, 1955 р.)

Суворе виконання технологічних опе­рацій

Відповідність рівня якості вимогам НТД; максимальний процент здачі продукції з першого пред’явлення

Якість праці як окремого ви­конавця, так і колективу че­рез якість ок­ремих виконавців

Виробництво

2. Львівська система бездефектної праці (СБП, 1961 р.)

Високий рівень якості виконання операцій усіма робітниками

Відповідність рівня якості праці встановленим вимогам; визначе­ння коефіцієн­та якості праці

Якість праці індивідуального виконавця та ко­лективу через якість праці окремих виконавців

Будь-яка стадія життєвого циклу продукції

3. Горьковская система «Качество, на­дежность, ресурс с первых изделий» (КАНАРСПИ, 1958 р.)

Високий рівень конструкції та технологічної підготовки виробництва

Відповідність рівня якості нових промислових виробів установленим вимогам

Якість виробу та якість праці колективу

Проектування, технологічна підготовка вироб­ництва, виробництво

4. Ярославська система наукової організації праці з підвищення моторесурсу (НОРМ, 1964 р.)

Підвищення технічного рівня та якості виробу

Відповідність досягнутого рівня моторесурсу запланованому за ступеневого планування

Якість виробу та якість праці колективу

Увесь життєвий цикл продукції

5. Комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП, 1975 р.)

Управління якістю на базі стандартизації

Відповідність рівня якості продукції найкращим досягненням науки й техніки

Якість виробу та якість праці колективу

Увесь життєвий цикл продукції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.