лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Відсоткові відношення за кожен місяць визначені відповідно до попереднього періоду, а відсоткове відношення за квартал — до попереднього кварталу.
На основі даних карти основної інформації та відповідно до її позицій заповнюється карта економічної динаміки
(табл. 8.7).
Таблиця 8.7
КАРТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ


Номер
індексу

Індекс продуктивності

Ваша компанія

Порівняння показників компанії

Середній

Нижчий

Вищий

1

Продуктивність загальних доходів

1,21

1,14

1,06

1,21

2

Продуктивність прибутку

0,1

0,07

0,03

0,12

3

Прибуток до продажів, %

5,8

3,9

2,1

5,8

4

Обсяг продажів на одного працівника (фунтів стерлінгів)

1921

1437

953

1921

5

Загальні доходи на одного працівника (фунтів стерлінгів)

1073

916

799

1073

6

Оклади плюс заробітна плата до обсягу продажів на одного працівника

31,6

37,5

31,6

43,4

7

Придбані послуги до
загального доходу

0,18

0,32

0,18

0,48

8

Швидкість оборотності
запасів

0,2

0,18

0,1

0,4

Після здійснення первісної діагностики повинно бути виконано більш детальне дослідження проблем продуктивності в організації, яке б включало такі етапи:

 • обговорення результатів первісної діагностики за участю ме­неджерів, які представляють структурні підрозділи організацій;
 • визначення сфер, функцій, структурних підрозділів, методів і продукції, які в сукупності складуть підсистему дослідження.

Таке дослідження повинно бути узгоджено з вищим керівництвом організації. При цьому потрібно буде узгодити цілі підсистеми, визначити основний напрямок її виробничо-комерційної діяльності та максимальну виробничу потужність, а також чинники, що впливають на динаміку загальної продуктивності. У результаті виконання цих етапів повинен бути вироблений план дій щодо підвищення продуктивності.
Наведемо приклад порівняння показників трьох компаній ФРН і чотирьох — Великобританії. Компанії виробляють інструмент ливарні форми.
Приклад порівняння показників фірм у секторі виробництва ливарних форм. Економічні показники, зібрані в німецьких ком­паніях і здійснені на їхній основі розрахунки, наведено в табл. 8.8.

Таблиця 8.8
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОМПАНІЙ ФРН

 

Компанії

А

В

С

Оборотність, тис. марок ФРН

987

1766

3800

Матеріали плюс робота за субпідрядом, тис. марок ФРН

130

133

554

Заробітна плата та оклади, тис. марок ФРН

570

950

1884

Накладні витрати, тис. марок ФРН

106

460

322

Амортизація, тис. марок ФРН

41

128

240

Прибуток, тис. марок ФРН

140

95

800

Середня погодинна ставка кваліфікованого робітника, марки ФРН

13,40

14,40

13,70

Додаткові валові витрати, %, включаючи 6 % доплат за надурочну роботу

55

55

55

Загальні погодинні витрати, марки ФРН

20,77

22,32

21,24

Закінчення табл. 8.8

 

Компанії

А

В

С

1,32

1,24

1,55

Загальний показник. Продуктивність після приведення у відповідність відмінностей у витратах на одного робітника. Найслабкіша компанія в усьому дослідженні (не тільки ливарний сектор) = 100

141

142

169

Економічні показники, зібрані в британських компаніях і здійснені на їхній основі розрахунки, наведено в табл. 8.9.
Таблиця 8.9
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОМПАНІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

Компанії

E

F

G

H

Оборотність, тис. фунтів стерлінгів

227

600

866

1116

Матеріали плюс робота за субпідрядами, тис. фунтів стерлінгів

44

85

181

198

Заробітна плата та оклади, тис. фунтів стерлінгів

133

255

415

605

Накладні витрати, тис. фунтів стерлінгів

52

120

80

135

Амортизація, тис. фунтів стерлінгів

5

24

26

58

Прибуток, тис. фунтів стерлінгів

43

116

164

120

Середня погодинна ставка кваліфікованого робітника, фунти стерлінгів

3

3

3,30

3,10

Додаткові валові витрати, %, включаючи 6 % доплат за надурочну роботу

35

35

35

35

Загальні погодинні доплати, фунти стерлінгів

4,05

4,05

4,45

4,19

марки ФРН

17,00

17,00

18,70

17,60

1,36

1,55

1,46

1,29

Загальний показник. Продуктивність після приведення у відповідність відмінностей у витратах на одного робітника. Найслабкіша компанія в усьому дослідженні (не тільки сектор литва) = 100

119

135

140

117

Аналіз показав, що в середньому німецькі фірми виготовили приблизно на 20 % більше продукції, ніж їх конкуренти із Великобританії. Найкраща британська компанія мала такий обсяг виготовленої продукції, як найменш ефективна компанія ФРН.
Чотири різні чинники вплинули на цю різницю в ефективності компаній ФРН та Великобританії:

 • адміністративні і непродуктивні витрати;
 • баланс часу роботи між верстатним обладнанням та його підготовкою до роботи;
 • загальна організація й розподілення робочого завантаження;
 • технологія, обладнання та відношення до інвестицій.

Адміністративні та непродуктивні накладні витрати. Загалом фірми ФРН працювали з меншою кількістю керівників, управлінського персоналу та інших непродуктивних працівників відносно розмірів бізнесу (табл. 8.10). У той же час керівники фірм ФРН мали у своєму розпорядженні більше фінансової та статистичної інформації. Вищі керівники глибоко вникали в щоденні справи своїх фірм.
Менша кількість керівників на німецьких фірмах порівняно з чисельністю управлінського апарату на британських фірмах була зумовлена єдиним чинником — широким залученням до вирішення виробничо-комерційних проблем низового управлінського персоналу, тобто майстрів.
На фірмах ФРН обсяг делегованих управлінських рішень на низові рівні виявився значно більшим, ніж на фірмах Великобританії.
Таблиця 8.10
РОЗПОДІЛЕННЯ РОБІТНИКІВ У КОМПАНІЯХ
З ВИРОБНИЦТВА ІНСТРУМЕНТІВ

 

ФРН

Великобританія

A

B

C

E

F

G

H

Загальна кількість «синіх
комірців»

14

20

42

16

21

38

41

Конторський персонал

1

4

4

1

3

9

13

Конструктори

1

3

5

1

3

1

5

Учні

2

16

1

3

6

11

Загальна кількість

18

27

67

19

30

54

70

Баланс роботи. Робітники фірм ФРН на одному й тому самому обладнанні виконують більший обсяг роботи, ніж їх колеги у Великобританії. Це відбувається завдяки меншим витратам часу на підготовку до роботи обладнання, що свідчить про більш високий рівень організації праці на фірмах ФРН.
Загальна організація і розподілення робочого завантаження. У ФРН фірми випускають продукції на одну бригаду на 10 % більше, ніж у Великобританії завдяки ефективнішій взаємодії та обміну інформацією між окремими працівниками під загальним керівництвом низових керівників. У Великобританії існує тенденція, коли менеджер видає низку інструкцій замість прийняття конкретних рі­шень, координації й виправлення помилок. І часто помилки виявля­ються вже на стадії складання виробів, що призводить до втрат робочого часу. На фірмах ФРН низові керівники не отримують численних інструкцій зверху. Майстри та їхні помічники в тісному контакті обговорюють шляхи виконання робіт в оптимальному режимі.
Технологія, обладнання та відношення до інвестицій. На фірмах ФРН були великі капіталовкладення у верстати, електронні пристрої тощо. Кваліфікований робітник виконує широкий спектр взаємопов’язаних технологічних операцій — свердлить отвори в деталях, підганяє їх і з’єднує ці деталі в одне ціле.
Таке збагачення праці, її гуманізація, тобто відсутність потогонної системи забезпечує оптимальний рівень інтенсивності праці й тому є могутнім чинником підвищення особистої продуктивності німецьких робітників.

 • Розкрийте особливості вимірювання продуктивності в різних сек­торах економіки.
 • У чому полягає сутність структурного підходу доктора Куросави до вимірювання продуктивності?
 • Визначне особливості підходу Лоулора до вимірювання продуктивності.
 • Охарактеризуйте підхід Гоулда до вимірювання продуктивності.
 • Розкрийте зміст і структуру підходу «швидкого оцінювання продуктивності».
 • Окресліть мету й сутність порівняння показників фірм.


Прокопенко И. И. Управление производительностью. — К.: Техника, 1990. — С. 39—69, 91, 92.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.