лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.5

Підхід «швидке оцінювання
продуктивності»

Цей простий і практичний метод швидкого оцінювання продуктивності (ШОП) для малих та середніх підприємств був розроблений і випробуваний у Центрі з підвищення продуктивності при Філіппінській академії розвитку. Він може застосовуватися на підприємствах в усіх країнах світу і тому заслуговує на поширення.
Як комплексний аналітичний метод ШОП включає в себе точ­ну діагностику та управління програмою підвищення продуктивності, що охоплює всю організацію (рис. 8.6). Це — систематизоване оцінювання прибутковості компанії та її показників, а також притаманних їй сильних і слабких сторін.

Рис. 8.6. Цикл оцінювання продуктивності
На основі ШОП вирішується подвійне завдання:

  • виокремлюються проблемні ланки та визначаються пріоритетні напрями для покращання ситуації;
  • встановлюються показники продуктивності для всіх структурних підрозділів організації.

До складу входять такі компоненти ШОП (рис. 8.7):

  • оцінювання економічних показників компаній;
  • порівнянне (якісне) оцінювання;
  • оцінювання економічних показників галузі.


Рис. 8.7. Компоненти швидкого оцінювання
Оцінювання економічних показників компанії. Оцінювання економічних показників компанії призначене для вивчення тенденції специфічних показників продуктивності й прибутковості, узятих із фінансових звітів за останні чотири періоди (рік, квартал або місяць).
Його основна мета — зробити діагностику в проблемних сферах, визначивши показники продуктивності для безперервного спостереження й контролю за всім підприємством, щоб розробити і запропонувати відповідну програму підвищення продуктивності (ППП).
Здійснюючи оцінювання економічних показників компанії, необхідно зробити два основних порівняння:

  • між існуючими та базисними (історичними) показниками;
  • між фактичними та плановими показниками.

Перше порівняння вказує на динаміку — покращання чи погір­шення показників і на темпи цієї динаміки, тобто як швидко це відбувається. Друге порівняння вимагає встановлення планових показників виробництва та продуктивності на основі їхнього зіставлення з фактичними показниками.
Використання тільки прибутковості як основи для визначення загального результату діяльності організації не може вказувати на достовірні результати: адже зростання прибутку може відбуватись не тільки за рахунок продуктивності, а й за рахунок руху цін і витрат. Цей взаємозв’язок може бути проілюстрований такою схемою:


вартість
виробленої
продукції

=

кількість
реалізованої
продукції

?

ціна одиниці продукції;

?

 

?

 

 

прибутковість

=

продуктивність

?

зростання цін

­

 

­

 

 

витрати на виробництво

=

кількість
(використаних)
одиниць продукції
у виробництві

?

собівартість
одиниці
продукції

Розглянувши ці взаємозв’язки в часі, визначаємо прибутковість як зміну вартості виробленої продукції, порівнювану зі зміною грошових витрат на виробництво, а продуктивність як зміну кількості виробленої продукції, ціни одиниці продукції і собівартості одиниці продукції.
За цією методикою фактично розраховуються економічні показники за такими груповими напрямками:

  • зміна прибутковості;
  • зміна продуктивності;
  • зміна цін.

Показники останніх двох груп оцінюються також з погляду їхнього впливу на прибутковість.
Як правило, зниження продуктивності та зростання цін негативно впливає на розмір прибутку. Низька продуктивність — це сигнал про необхідність здійснення комплексного аналізу економічних показників діяльності організації та запровадження коригуючих дій.
Однак необхідно пам’ятати, що підвищення продуктивності не завжди веде до зростання прибутку, тим більше в короткий строк.
Взаємозв’язок між прибутковістю та продуктивністю ілюструється даними табл. 8.3.
Таблиця 8.3
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРИБУТКОВІСТЮ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ


Кількість
випадків

Якщо

Тоді

Прибуток

Продуктив­ність

Що відбувається?

Що потрібно зробити?

1

Високий

Висока

Фінансовий стан буде міцним і стабільним

Підтримувати й підвищувати досягнутий рівень продуктивності

2

Високий

Низька

Висока прибутковість не може бути стабільною й тривалою. Протягом довгострокового періоду низька продук­тивність «з’їсть» прибуток

Підвищувати
продуктивність

3

Низький

Висока

Компанія незабаром працюватиме збитково або опиниться на межі закриття

Підвищити рентабель­ність продукції, змінити ринкову стратегію, вивчити кон’юнктуру ринку, поліпшити рекламу, просування това­рів на ринок і політику цін

4

Низький

Низька

Закриття, банкрутство

Підвищити продуктив­ність і зміцнити ринок

Ці чотири типи взаємозв’язку між прибутковістю й продуктивністю забезпечують розуміння підходів, які необхідно використовувати, аби забезпечити конкурентоспроможність організації.
Алгоритм оцінювання економічних показників компанії. Насамперед необхідно проаналізувати фінансові звіти (тобто балансовий звіт і звіт про прибутки й збитки за останні декілька періодів відповідно до алгоритму, поданого на рис. 8.8.
Етап 1. Розрахувати віддачу на весь капітал, тобто прибуток на весь капітал (ПВК), за минулі періоди (рік, квартал, місяць) шляхом віднесення чистого прибутку на загальну вартість капіталу.
Етап 2. Визначити віддачу на весь капітал.
Етап 3. (Гілка А).

Рис. 8.8. Алгоритм оцінювання стану продуктивності компанії
Якщо ПВК постійний або підвищується, то необхідно розрахувати первинні коефіцієнти прибутковості (і):
(а) ;
(б) ;
(в) ;
(г) .

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.