лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наприклад, загальні доходи становлять 100 тис. дол. США, загальні витрати на обробку — 75 тис. дол. США, витрати на безпосередню переробку сировини — 48 тис. дол. США і вартість продуктивності праці — 30 тис. дол. США. На основі цих даних можна зробити такі розрахунки:

Як видно із цього розрахунку, лише дві третини ресурсів зай­няті продуктивно, а близько однієї третини простоює. Існуючі та потенційні доходи визначаються так:

Отже, у результаті низької організації виробництва недоодержано 56 250 дол. США (156 250 – 100 000).
Очевидно, що суто продуктивна праця має великий вплив на загальну продуктивність організації, до речі, як і на прибуток.
Порівняння, зроблені між загальною продуктивністю валових доходів та продуктивністю загальних доходів у сукупності із втратами через простої, розкривають великі відмінності у їхніх кількісних величинах.
Наведений нижче приклад свідчить, що за умови повного використання всіх ресурсів на суто продуктивну працю потенційні загальні доходи могли б бути значно вищими:


Рис. 8.5. Схема аналізу продуктивності
Це свідчить про те, що тільки 40 % (30 тис. із 75 тис. дол. США) усіх витрат на обробку були використані на суто продуктивну працю. Якби інші 60 % були використані так само, то загальні доходи були б у 2,5 раза більшими й становили 250 тис. дол. США замість 100 000 тис. дол. США.
Схематично порядок аналізу продуктивності Лоулор здійснює так, як показано на рис. 8.5.
Підводячи підсумки свого підходу, Лоулор застосовує таблицю для порівняння ступеня корисності різних індексів вимірювання продуктивності, виходячи із організаційних рівнів, складності та основних завдань, що стоять перед організацією (табл. 8.2).
Таблиця 8.2
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ


№ з/п

Одиниця
вимірювання

Рівень

Складність

Порядок

П’ять основних цілей

макро

мікро

проста

комп-
лексна

1-й

2-й

O

Ef

E

П

T

1

Валовий національний продукт (ВНП) на душу населення СNP/PC

 

 

 

?

?

 

?

?

 

 

 

2

ВНП на душу населення ? ВНП на душу населення
інших країн

?

 

 

?

 

?

?

?

?

?

 

3

Додана продукція на одного робітника AV/Pw

?

 

 

?

?

 

?

?

 

 

 

4

Продуктивність загальних доходів Т/С

 

?

?

 

?

 

?

?

 

 

 

5

Т/С ? Т/С інших

 

?

?

 

 

?

?

?

 

 

?

6

Продуктивність прибутку Р/С

 

?

?

 

?

 

?

?

 

 

 

7

Потенціал загальних доходів T/Cd ? C

 

?

?

 

?

 

?

 

?

 

 

8

Обсяг продажів на одного робітника S/TE

 

?

 

?

?

 

 

?

 

 

?

9

Прибуток на одного робітника Р/ТЕ

 

?

 

?

?

 

?

?

 

 

?

10

Р/ТЕ ? Р/ТЕ інших

 

?

 

?

 

?

?

 

?

?

 

11

Продуктивність обробки Cd  /C

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

 

12

Cd  /C ? Cd /C інших

 

?

?

 

 

?

 

 

?

?

 

Закінчення табл. 8.2


№ з/п

Одиниця
вимірювання

Рівень

Складність

Порядок

П’ять основних цілей

макро

мікро

проста

комп-
лексна

1-й

2-й

O

Ef

E

П

T

13

Продуктивність використовува­ної праці Се /С

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

 

14

Продуктивність оборотного капіталу Т(М + С)

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

 

15

Продуктивність матеріальних запасів Т(М + Cinv)

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

 

16

Обсяг виготовленої продукції за годину О/Н

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

 

1) О — мета; Ef — ККД; Е — ефективність; П — порівнянність; Т — тенденція.


8.4

Підхід Гоулда до вимірювання
продуктивності

Основний критерій продуктивності за Гоулдом повинен ґрунтуватися на швидкості обертання капітальних вкладень. При цьому він зіставляє прибуток із п’ятьма основними елементами:

  • цінами виробів;
  • витратами на одиницю продукції;
  • використанням будинків, споруд та обладнання;
  • продуктивністю споруд, обладнання;
  • розподілом капітальних ресурсів між основним та оборотним капіталом.

П’ять елементів об’єднуються в одне рівняння за таким алгоритмом:

У наведеному рівнянні перші три відношення після знаку рівності означають короткочасні зміни, а останні два — довгострокові.
Дане рівняння також ілюструє, наскільки зміни в прибутковос­ті від одного періоду до іншого залежать від взаємодії між надходженням від реалізації продукції, використанням виробничих потужностей та частки сумарних капіталовкладень, розміщених у виробничі потужності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.