лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.2

Структурний підхід доктора Куросави
до вимірювання продуктивності

Відповідно до концепції доктора Куросави (Японія) показники продуктивності повинні бути призначені для достовірного аналізу минулої діяльності підприємства і формування майбутньої виробничої програми. Показники продуктивності, розроблені доктором Куросавою, можуть бути також використані для контролю оперативної діяльності підприємства, оскільки вони відповідають ієрархічній структурі прийняття управлінських рішень.
Загальну систему вимірювання продуктивності подано на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Базова структура
вимірювання продуктивності в управлінні
Наведена система взаємозв’язаних показників досить реально відображає динаміку виробництва під час зіставлення їх за ряд періодів.
Індивідуальна продуктивність. Продуктивність робітника Pw визначається так:

Коефіцієнти вимірювання продуктивності основані на структурі робочих годин, яку показано на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Структура робочих годин
Із цієї схеми видно, що система коефіцієнтів продуктивності сконструйована так:

,
де Ls — норма робочих годин (нормативний час на одиницю продукції), помножений на кількість виробленої продукції;
Lr — сумарна кількість витрачених робочих годин (фонд робочого часу в годинах, помножений на кількість робітників спискового складу); Le — ефективні робочі години; Lr = Lr? + L0; Lr? = Le + Lm; Lr? — години, витрачені на роботу; L0 — робочі години, не включені в схему обліку (перерви, час для прийняття їжі, на прибирання й технічне обслуговування робочого місця, транспортування деталей); Lm — простій, віднесений на рахунок осіб середнього і низового керівного персоналу (наприклад поломки і ремонт, нестача чи непридатність матеріалів чи запасних частин, несподівані переведення на інші роботи); le(1) — відношення ефективних робочих годин до витрачених робочих годин; le(2) — відношення витрачених робочих годин до загального фонду робочого часу;  — ефективність процесу виробництва;  — повна продуктивність праці; Ew — продуктивність робітника.
Отже, значення наведеного рівняння буде таким.


Більш просту і більш практичну систему можна вивести із такого виразу:

де le — відношення ефективних робочих годин до загальної
кількості робочих годин.
Звіт за даною системою наведено в табл. 8.1.
На основі даних табл. 8.1 необхідно здійснювати щотижневий звіт з аналізу продуктивності, для того щоб коригувати прийняті рішення на наступний тиждень.
Вимірювання продуктивності на підприємстві за методикою доктора Куросави. Сутність структурного підходу доктора Куросави до вимірювання продуктивності на підприємстві полягає у структуризації обсягу продукції на окремі структурні елементи.
Наочно структуру вартості продукції підприємства подано на рис. 8.3.


3

2

1

 

Група

Таблиця 8.1
ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ З ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ЦЕХУ Х

 

 

 

(1)

Нормативні робочі години Ls

 

 

 

(2)

Загальна кількість робочих годин Lr

 

 

 

(3)

Робочі години, витрачені на роботу Lr?

 

 

 

(4)

Невикористані робочі години L0

 

 

 

(5)

Простої Lm

 

 

 

(6)

Ефективні робочі години Le

 

 

 

(7)
(1)/(6)

Продуктивність робітника

 

 

 

(8)
(6)/(3)

Коефіцієнт ефективних робочих годин

 

 

 

(9)
(7)?(8)

Ефективність процесу виробництва

 

 

 

(10)
(3)?(2)

Коефіцієнт робочих годин, витрачених на
роботу

 

 

 

(11)
(9)?(10)

Повна ефективність праці

 

 

 

(12)

Нормативна продуктивність

 

 

 

(13)
(11)?(12)

Повна продуктивність праці

 


Вартість виробленої продукції SPQ

Вартість матеріалу Cf

Амортизація
Cs

Заробітна плата
V

Чистий прибуток
Ma

Вартість відсотка (кредитів)
Mb

Рента
Mc

Податок
Md

 

Загальна

додана вартість F g

 

 

 

 

 

чиста додана вартість F n

 

 

 

 

Показник

результативності № 1

 

 

 

 

Показник

результативності № 2

 

 

 

 

 

Показник результативності №3

 

 

 

Рис. 8.3. Структура вартості виробленої продукції
та видів доданої вартості
Як видно на рис. 8.3, додана вартість на підприємстві може мати кілька форм. Вибір кожної із них залежить від управлінських завдань, що стоять перед підприємством.
В управлінні продуктивністю додана вартість, як правило, використовується в сполученні не тільки з чисельністю працюючих на підприємстві, а й іншими перемінними чинниками виробництва.
У щоденній діяльності додана вартість визначається в поточних цінах. Додана вартість, що визначена в постійних цінах застосовується переважно в аналітичних цілях.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.