лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Передмова............................................ 3
Розділ 1. Предмет, метод та завдання курсу «Менеджмент
продуктивності»
.................................. 5
1.1. Предмет та метод менеджменту продуктивності........ 5
1.2. Зв’язок менеджменту продуктивності з іншими
науками......................................... 6
1.3. Завдання менеджменту продуктивності............... 9
Розділ 2. Стратегічні цілі суспільства та продуктивність...... 11
2.1. Класифікація цілей суспільства.................... 11
2.2. Поняття продуктивності......................... 13
2.3. Роль продуктивності у досягненні цілей суспільства.... 19
Розділ 3. Класифікація мікрорівневих чинників
продуктивності
.................................. 27
3.1. Матеріально-технічні («тверді») чинники продуктивності 28
3.2. Соціально-організаційні («м’які») чинники продуктив­ності 37
3.3. Інтеграційні чинники продуктивності............... 46
Розділ 4. Класифікація макрорівневих чинників
продуктивності
.................................. 52
4.1. Життєвий простір країни........................ 53
4.2. Структурні зміни в економіці..................... 55
4.3.  Урядова політика та її об’єкти.................... 58
Розділ 5. Характеристика основних видів витрат............ 64
5.1. Класифікація витрат............................ 64
5.2. Кошторис виробництва й собівартість продукції....... 66
5.3. Система управління витратами.................... 70
Розділ 6. Взаємозв’язок витрат і продуктивності............ 74
6.1. Потреби та ресурси............................. 74
6.2. Економічні витрати й зміни продуктивності в короткостроковому періоді      77
6.3. Віддача витрат у довгостроковому періоді............ 98
Розділ 7. Вимірювання обсягів виробництва
та продуктивності
............................... 108
7.1. Соціально-економічне значення та проблеми вимірювання продуктивності     108
7.2. Вимірювання сукупної та часткової продуктивності
в різних ланках економіки.......................... 115
7.3. Вимірювання продуктивності з урахуванням якісних
параметрів продукції.............................. 127
Розділ 8. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності.... 133
8.1. Особливості вимірювання продуктивності в різних
секторах економіки............................... 133
8.2. Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання продуктивності  137
8.3. Підхід Лоулора до вимірювання продуктивності...... 143
8.4. Підхід Гоулда до вимірювання продуктивності....... 150
8.5. Підхід «швидке оцінювання продуктивності»........ 151
8.6. Порівняння показників фірм..................... 164
Розділ 9. Управління продуктивністю на мікрорівні......... 171
9.1. Управління продуктивністю матеріально-технічних
чинників....................................... 171
9.2. Управління продуктивністю соціально-організаційних
чинників....................................... 197
9.3. Управління продуктивністю інтеграційних чинників.. 215
Розділ 10. Управління продуктивністю на макрорівні....... 233
10.1. Шляхи оптимального формування та використання
складових життєвого простору країни................. 233
10.2. Управління структурними змінами в економіці...... 239
10.3. Оптимізація соціально-економічної політики
уряду.......................................... 249
Розділ 11. Управління продуктивністю інновацій у зарубіжних країнах  266
11.1. Принципи та стратегії управління інноваційними
процесами на підприємствах........................ 266
11.2. Особливості управління продуктивністю інновацій на великих і дрібних підприємствах 271

  11.3. Основні напрями державного регулювання
інноваційної політики............................. 279

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.