лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми

Таблиця 11.1

ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»

Визначення

Джерело

До тіньової економіки належить уся економічна діяльність, що з будь-яких причин не враховується офіційною статистикою і результати якої не входять до валового національного продукту

O. Feige E. How Big is the Irregular Economy? — Fhelienge, 1979. — P. 22.

Тіньова економіка — будь-яка прихована від державного обліку економічна діяльність

Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопросы экономики. — 1999. — № 3. — С. 120—127.

Тіньова економіка — незареєстрована в державних органах і тому неконтрольована індивідуальна трудова діяльність

Сергеев А. Альтернатива: выбор пути. Перестройка управления и горизонты рынка. — М., 1980. — 462 с.

Тіньова економіка — вид економічної діяльності, що здійснюється незаконно або з порушенням закону з метою нетрудового збагачення

Егоров М. Теневая экономика // Изв. Акад. наук СРСР. Сер. экономическая. — 1990. — № 2.

Закінчення табл. 11.1


Визначення

Джерело

Тіньова економіка — функціонування протизаконних (незареєстрованих) підприємств, фірм, окремих виробничих підрозділів, підпільної внутрішньої і міжнародної торгівлі, а також протизаконне проведення грошово-кредитних операцій, здійснення підприємницької діяльності з метою отримання надприбутків, будь-якої матеріальної вигоди, а в деяких випад­ках — досягнення політичних намірів

Іфтемчук В. С., Іфтемчук М. В. Економічний словник-довідник. — Чернівці: Прут, 1997. — 240 с.

Тіньова (підпільна) економіка — недекларована економічна діяльність, до якої відносять не протизаконні у принципі види діяльності, про які не повідомляють податкові органи (наприклад, продаж уживаних речей або послуги друзям), а також незаконні види діяльності (наприклад, збут наркотиків, азартні ігри тощо)

Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика: Пер. с англ. — М.: БИНОМ, «Лаборатория базовых знаний», 1997. — 796 с.


Рис. 11.1. Структура тіньової економічної діяльності
суб’єктів підприємництва
11.3. План семінарського заняття

 1. Сутність і структура тіньової економіки.
 2. Механізми функціонування та методи аналізу тіньової економічної діяльності.
 3. Оцінка масштабів тіньової економічної діяльності підприємництва.

Питання для самостійної роботи

 1. Назвіть особливості вітчизняної тіньової економіки, які відрізняють її від даного сектору розвинених країн.
 2. Назвіть причини, що сприяють процесу зростання неформального сектору економіки.
 3. Наведіть заходи щодо протидії здійсненню підприємницької діяльності в тіньовому секторі, її локалізації та легалі-
  зації.

Література

 1. Варналій З. С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). — К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998.
 2. Базалюк А. В., Коваленко С. О. Тіньова економіка в Україні. — К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998.
 3. Глинкина С. Теневая экономика в современной России // Свободная мысль. — 1995. — № 36.
 4. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. — К.: Правові джерела, 1998.
 5. Привалов Ю., Сапелюн Ю. Тіньова економіка і корупція в Україні // Розбудова держави. — 1998. — № 9/10.
 6. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. — К., 1996.
 7. Юринець В., Лондар С. Закономірності розвитку тіньової економіки в Україні // Економіст. — 1998. — № 10.
 8. O. Feige E. How Big Is the Irregular Economy? — Fhelienge, 1979.

11.4. Тести для перевірки знань
1. Тіньова економічна діяльність — це:
а) легальне (нерегламентоване державою) виробництво товарів (продуктів) або надання послуг;
б) порушення кримінального законодавства;
в) порушення в межах економічної діяльності;
г) здійснення заборонених видів діяльності.
2. До механізмів функціонування тіньової економіки належать:
а) репетиторство;
б) здавання квартир, гаражів тощо в оренду;
в) нелегальне виробництво товарів;
г) використання послуг тіньових фінансових посередників;
д) приховування реальних обсягів прибутку;
е) штучне банкрутство.
3. Для оцінювання розмірів тіньової економіки використовують методи:
а) експертні;
б) статистичні;
в) соціологічні;
г) теоретико-ігрові;
д) монетарні.
4. Основні причини тінізації економіки такі:
а) відсутність стабільного нормативно-правового забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва;
б) недосконалість механізмів реалізації дієвої державної підтримки;
в) не виважена податкова політика;
г) спад виробництва;
д) перекоси у процесі реформування власності;
5. До чинників, що сприяють посиленню і зростанню тіньового сектору економіки, належать:
а) несприятлива економічна ситуація в цілому;
б) бюрократизм під час реєстрації суб’єктів підприємництва;
в) відсутність достатньої самоініціативи місцевих органів самоврядування;
г) корупція, хабарництво та рекет;
д) розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.