лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.3. План семінарського заняття

 1. Методи й форми активізації та вдосконалення підприємництва.
 2. Напрямки підвищення ефективності інноваційно-інвести­ційної діяльності та рівня конкурентоспроможності продукції підприємства.
 3. Оптимізація поточних витрат і розмірів виробничих підприємств.

Питання для самостійної роботи

 1. Назвіть параметри конкурентоспроможності продукції, а також внутрішні й зовнішні умови її забезпечення.
 2. Назвіть параметри й умови, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства.
 3. Класифікуйте чинники та резерви підвищення ефективності виробництва.

Література

 1. Бондарь Н. П. и др. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика. — СПб., 1999.
 2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. — К., 1994.
 3. Комарницький І. М., Свірін В. В. Напрямки активізації підприємницької діяльності в процесі становлення ринкової моделі господарювання // Регіональна економіка. — 2001. — № 2.
 4. Кушнирович Н. А. и др. Резервы повышения эффективности произ­водства в условиях перехода к рынку. — Донецк, 1993.
 5. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку / М. І. Долішній, М. А. Козоріз та ін. — Ужгород: Карпати, 1997.
 6. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
 7. Факторы повышения эффективности производства в условиях рынка. — М., 1991.

10.4. Тести для перевірки знань
1. До основних методів і форм активізації підприємництва належать:
а) прискорення процесів приватизації;
б) удосконалення системи управління;
в) підвищення кваліфікації управлінських кадрів;
г) створення централізованого фонду фінансової взаємодопомоги;
д) усі відповіді правильні.
2. Інтенсивні чинники підвищення ефективності підприємництва такі:
а) прискорення оборотності фондів обігу;
б) збільшення часу використання ресурсів;
в) усунення непродуктивного використання ресурсів;
г) вдосконалення організації праці;
д) всі відповіді правильні.
3. До екстенсивних чинників підвищення ефективності підприємництва належать:
а) збільшення тривалості функціонування основних виробничих фондів;
б) прискорення обігу основних виробничих фондів;
в) збільшення часу використання робочої сили;
г) підвищення продуктивності праці;
д) усі відповіді правильні.
4. До організаційних напрямків інноваційно-інвестиційної діяльності належать:
а) запровадження нових форм активізації людського чинника;
б) застосування нових елементів господарського механізму;
в) удосконалення наявних форм організації виробництва;
г) застосування нових методів і форм організації виробництва;
д) усі відповіді правильні.
5. Внутрішні фактори підвищення рівня конкурентоспроможності продукції такі:
а) необхідна якість комплектуючих матеріалів;
б) дотримання технічних умов виготовлення;
в) наявність системи управління якістю продукції;
г) рівень рекламної діяльності;
д) усі відповіді правильні.
6. До внутрішніх умов, що забезпечують конкурентоспроможність персоналу підприємства, належать:
а) конкурсний добір персоналу на зайняття вакантної посади на підприємстві;
б) наявність системи атестації персоналу;
в) наявність системи перепідготовки персоналу;
г) використання системи контрактних умов під час наймання працівників;
д) усі відповіді правильні.
7. До внутрішніх умов, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства, належать:
а) участь у ярмарках та виставках;
б) добре налагоджена робота служби маркетингу;
в) ринкове ціноутворення;
г) наявність системи атестації працівників;
д) обмежена кількість конкурентів на ринку;
е) усі відповіді правильні.
8. Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, що забезпечують:
а) мінімізацію витрат на виробництво;
б) отримання максимального можливого прибутку;
в) беззбитковість виробництва продукції;
г) отримання граничного доходу;
д) усі відповіді правильні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.