лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми
Таблиця 8.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСТОСОВУВАНИХ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА НАЙВАЖЛИВІШИМИ ОЗНАКАМИ


Класифікаційні ознаки
Групи ділових документів

1. Спеціалізація за змістом

1.1. Загальноуправлінські
1.2. З адміністративних питань
1.3. Спеціалізовані за видами господарської діяльності

2. Призначення (спрямованість)

2.1. Документи колегіальних органів
2.2. Інформаційні
2.3. Організаційні
2.4. Розпорядчі

3. Гласність (ступінь секретності)

3.1. Звичайні
3.2. Для службового користування
3.3. Таємні (цілком таємні)

4. Напрям руху (переміщення)

4.1. Вхідні
4.2. Вихідні

5. Стадія створення

5.1. Оригінали
5.2. Копії

Закінчення табл. 8.1


Класифікаційні ознаки
Групи ділових документів

6. Форма створення

6.1. Стандартні (типові)
6.2. Індивідуальні

7. Характер надходження

7.1. Офіційні
7.2. Особисті

8. Термін зберігання

8.1. Постійного зберігання
8.2. Тривалого зберігання (понад 10 років)
8.3. Тимчасового зберігання (до 10 років)


Рис. 8.1. Найбільш важливі якості особистості підприємця

Рис. 8.2. Основні правила формування тексту ділових
документів для сфери підприємництва
Tаблиця 8.2
ПЕРЕЛІК ПОВНОГО СКЛАДУ РЕКВІЗИТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ (всеохопний варіант)

Група

Порядковий
номер

Назва окремих реквізитів

1

1.1
1.2

Державний герб України
Емблема підприємства (організації)

2

2.3
2.4

Код підприємства (організації)
Код форми документа

3

3.5

3.6

3.7
3.8


3.9

Назва міністерства або відомства (вищої організації або засновника)
Повна назва підприємства (організації, установи) — автора документа
Назва структурного підрозділу
Індекс підприємства зв’язку, поштова і телеграфна адреса, телефон, факс, номер розрахунковою рахунку в банку
Назва виду документа

4

4.10
4.11

Дата
Індекс

5

5.12
5.13

Посилання на індекс і дату вхідного документа
Місце складання або видання документа

6

6.14
6.15
6.16
6.17

Гриф обмеження доступу до документа
Адресат
Гриф затвердження
Резолюція

7

7.18

Заголовок тексту документа

8

8.19

Позначка про контроль

9

9.20
9.21
9.22

Текст документа
Позначка про наявність додатків
Підпис керівника (іншої вповноваженої особи)

10

10.23
10.24
10.25
10.26
10.27

Гриф (грифи) узгодження
Візи
Печатка
Позначка про засвідчення і кількість копій
Прізвище виконавця та номер його телефону

11

11.28

Позначка про виконання документа й направлення його в папку для справи

12

12.29

Позначка про перенесення даних документа на машинний носій

13

13.30

Позначка про надходження документа

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.