лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Саме в ринковій економіці договори є визначальною і майже єдиною правовою формою партнерських взаємовідносин, які вимагають збереження принципів договірних стосунків і водночас роблять договір універсальною формою існування ринку.
У цьому зв’язку необхідно усвідомити, що важливим із практичного боку є те, що в основу будь-якого договору покладено зобов’язання, відповідно до яких одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій або отримання зиску від їх виконання.
Особливу увагу потрібно звернути на те, що в різних сферах із метою організації людських взаємовідносин застосовується багато видів і форм договорів. Насамперед треба знати, що в ринковій системі господарювання існує два види договорів — установчий і підприємницький.
Установчі договори використовуються в разі створення підприємств певних організаційних форм бізнесу (тема 4).
Структуризацію підприємницьких договорів (контрактів, угод) за сферами діяльності унаочнює табл. 7.1.
Із сутнісною характеристикою переважної більшості договорів потрібно ознайомитися, вивчаючи літературні джерела [4; 6; 7].
Важливим із практичного погляду є питання щодо формування змісту та умов договору підприємцем. Типовий зміст підприємницького договору ілюструє рис. 7.1.
Особливу увагу варто звернути на те, що від точності й повноти формування потенційно можливих умов договору залежить ефективність підприємницької діяльності, яка ґрунтується на договірних взаємовідносинах партнерів. Тому ретельне визначення і формування конкретних умов для всіх розділів договору можна вважати визначальним етапом підготовки його проекту.
Формулювання можливих конкретних умов договору і зразки оформлення документів викладено в рекомендованій літературі до вивчення теми [3; 6; 7].
Важливе значення для прийняття підприємницьких рішень щодо реалізації конкретного проекту бізнесового спрямування має вивчення третього питання теми відповідно до плану [6]. При цьому необхідно ознайомитися із сутністю і конкретними формами співробітництва у сфері виробництва, товарообміну, торгівлі, фінансових відносин. В узагальненому вигляді найважливіші форми співробітництва за окремими напрямками ілюструє рис. 7.2.
7.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми
Таблиця 7.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ
ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Сфера діяльності

Сутність договорів

1. Купівля, продаж, оренда і лізинг

1.1. Договір купівлі-продажу продукції, виробленої підприємством
1.2. Договір на поставляння товарів через посередника
1.3. Договір про аукціонний продаж товарів
1.4. Договір про виготовлення продукції із сировини і матеріалів замовника
1.5. Договір продажу майна підприємства іншим юридичним особам
1.6. Державний контракт
1.7. Державне замовлення
1.8. Договір оренди майна
1.9. Лізингова угода

2. Підрядні послуги

2.1. Договір про консалтинг та інформаційне обслуговування підприємств і організацій
2.2. Договір про надання юридичних послуг
2.3. Договір про надання аудиторських послуг
2.4. Договір про надання брокерських послуг
2.5. Договір про рекламні послуги
2.6. Договір на виконання науково-дослідних робіт

3. Трудові відносини

3.1. Колективний договір
3.2. Тарифна угода
3.3. Договір (контракт) про наймання керівника
3.4. Договір (контракт) про наймання працівника

4. Страхування

4.1. Договір особистого страхування від нещасних випадків
4.2. Договір страхування майна підприємства і громадян
4.3. Договір обов’язкового медичного страхування
4.4. Договір добровільного медичного страхування

5. Розрахунки
і кредитування

5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування

  • Договір поручництва
  • Договір позики із заставним забезпеченням
  • Кредитний договір

Закінчення табл. 7.1

Сфера діяльності

Сутність договорів

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1. Договір на декларування товарів, що підлягають митному контролю

  • Договір на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних операцій
  • Ліцензійний договір загального типу
  • Договір консигнації
  • Агентський договір
  • Договір на закупівлю товарів за імпортом
  • Договір поставки товарів за експортом

7. Інші договори

7.1. Договір доручення

  • Договір комісії
  • Договір про спільну діяльність


Рис. 7.1. Типовий зміст та структура підприємницького договору

 Багетная рамка: ТоварообмінБагетная рамка: ТоргівляБагетная рамка: ВиробництвоОвал: Співробітництво партнерів у підприємницькій діяльностіСкругленный прямоугольник: §	Факторинг §	Комерційний трансферт §

Рис. 7.2. Найважливіші форми співробітництва партнерів за напрямами підприємницької діяльності

  Рис. 7.1. Типовий зміст і структура підприємницького договору

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.