лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


  Рис. 6.4. Джерела формування інвестиційних ресурсів фірмиРис. 6.5. Методи фінансування інвестиційних
програм і проектів фірми


Рис. 6.6. Основні напрямки і показники фінансового аналізу,
що використовуються для оцінювання інвестиційної
привабливості фірми
Таблиця 6.1
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ СТОРІН
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ (ОБЛАСТЕЙ)


Групи показників

Окремі показники

 • Рівень загальноекономічного розвитку
 • Частка регіону у валовому внутрішньому продукті
 • Обсяг промислової продукції на душу населення
 • Рівень самозабезпечення регіону основними продуктами харчування
 • Середній рівень заробітної плати працівників
 • Обсяг і динаміка капітальних вкладень у розрахунку на одного жителя
 • Кількість підприємств та організацій усіх форм власності
 • Частка збиткових підприємств у загальній їх кількості
 • Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури
 • Кількість підрядних будівельних організацій усіх форм власності
 • Обсяги виробництва основних видів місцевих будівельних матеріалів
 • Виробництво електроенергії на душу населення
 • Густота залізниць у розрахунку на 100 км2 території
 • Густота автомобільних доріг із твердим покриттям на 100 км2 території
 • Демографічна характеристика
 • Частка населення регіону в загальній його кількості в Україні
 • Співвідношення міського і сільського населення
 • Частка населення, зайнятого в суспільному виробництві
 • Рівень кваліфікації працівників суспільного виробництва
 • Рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури
 • Частка приватизованих підприємств у загальній їх кількості
 • Частка недержавних фірм у загальній кількості виробничих підприємств
 • Кількість спільних підприємств із зарубіжними парт­нерами
 • Кількість банківських установ та їх філій
 • Кількість страхових установ та їх представництв
 • Кількість універсальних і спеціалізованих товарних бірж
 • Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків
 • Рівень економічних злочинів у розрахунку на 100 тис. жителів
 • Частка підприємств із шкідливими викидами понад допустимі норми
 • Середній радіаційний фон у містах (великих населених пунктах)
 • Частка незавершених будівельних об’єктів у загальній кількості розпочатих за 3 роки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.