лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.4. Тести для перевірки знань
1. Індивідуальне підприємництво може здійснюватися у формі:
а) командитного товариства;
б) приватного підприємства;
в) акціонерного товариства;
г) підприємницької діяльності фізичної особи.
2. До традиційних способів започаткування бізнесу належать:
а) створення нового підприємства «з нуля»;
б) придбання вже наявної фірми;
в) виокремлення частки виробничої компанії та надання їй статусу окремого підприємства;
г) діяльність у рамках дочірньої фірми;
д) купівля франшизи.
3. У межах роботи зі створення власного бізнесу:
а) здійснюється пошук підприємницької ідеї;
б) обґрунтовуються способи досягнення підприємством його цілей;
в) обирається сфера майбутньої діяльності;
г) обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
д) визначається місія підприємства.
4. До методів індивідуального творчого пошуку підприємницьких ідей належать:
а) метод аналогій;
б) метод контрольних запитань;
в) метод ідеалізації;
г) метод інверсії;
д) метод конференції ідей.
5. Внутрішні мотиви, що спонукають підприємця до створення власного бізнесу, такі:
а) працювати творчо;
б) отримувати якомога більше грошей;
в) братися лише за такі справи, для виконання яких є необхідні знання та навички;
г) досягти визнання професіоналів в обраній сфері;
д) реалізувати власну ідею.
6. До елементів процесу обґрунтування ідеї створення власної справи належать:
а) визначення ринкового сегмента;
б) наймання персоналу для реалізації ідеї;
в) вибір організаційно-правової форми підприємства;
г) економічне обґрунтування ефективності запропонованого проекту;
д) розробка ринкової стратегії реалізації підприємницької ідеї;
е) укладання договорів із постачальниками і споживачами.
7. Ознаки, що є спільними для статуту та установчого договору, такі:
а) мета складання і використання;
б) структура;
в) юридична сила;
г) процедура затвердження;
д) взаємозалежність.
8. Форма організації бізнесу, за якої частина партнерів несе повну відповідальність за борги фірми, а решта — обмежену, називається:
а) приватним підприємством;
б) товариством з обмеженою відповідальністю;
в) командитним товариством;
г) акціонерним товариством;
д) товариством із додатковою відповідальністю.
9. Організаційна форма бізнесу — це:
а) вид підприємства, створеного відповідно до законодавства;
б) система норм, що визначають взаємовідносини даного бізнесу з державою та між партнерами даного підприємства;
в) форма власності, на якій засновано бізнес;
г) тип (вид) підприємницької діяльності.
10. Основні критерії вибору форми організації бізнесу такі:
а) місце розташування фірми;
б) відповідальність (обмежена, додаткова, необмежена);
в) початкові фінансові потреби;
г) збалансованість управлінських здібностей підприємця;
д) особливості ринку продукту даного бізнесу;
е) система оподаткування.

ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Відповідайте «так» чи «ні».

 • Я б скоріше ризикнув розпочати власну справу, аніж працювати на когось.
 • Ніколи не піду на таку роботу, де доведеться багато їздити у відрядження.
 • Якби я грав в азартні ігри, ніколи б не робив малих ставок.
 • Мені подобається поліпшувати своє життя завдяки новим ідеям.
 • Ніколи не кину роботу, доки не знайду іншого місця.
 • Я не схильний до ризику з метою розширення власного кругозору.
 • Знаючи, що якась конкретна справа може закінчитися невдачею, я не став би вкладати в неї кошти, навіть якщо у випадку удачі виграш міг би бути великим.
 • Я бажав би випробувати в житті якомога більше.
 • Я не відчуваю в собі особливої потреби в збуджувальних подіях.
 • Я не володію великою енергією.
 • Я можу легко продукувати багато нових прибуткових ідей.
 • Я не став би битися об заклад на суму, якої в даний час не маю.
 • Мені подобається пропонувати щось нове, навіть коли реак­цію керівництва на мої пропозиції не можна передбачити.
 • Я готовий брати участь лише в таких угодах, що є достатньо визначеними.
 • Менш надійна робота з більшим доходом приваблює мене більше, ніж надійніша робота із середнім доходом.
 • За характером я не дуже незалежний.

Підбийте підсумки! Зарахуйте собі по 1 очку:

 • за кожну відповідь «так» на запитання 1,3,4,8,10,11,13,15;
 • за кожну відповідь «ні» на запитання 2,5,6,7,9,12,14,16.

Якщо набрана Вами сума більша за 13, то психологічно Ви вже готові стати підприємцем. Залишилося перевірити свої знання.

Тема 5. Формування підприємницького капіталу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.