лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Скругленный прямоугольник: Спрощені системи

Рис. 4.4. Схема реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності — юридичної особи

4.3. План семінарського заняття

 1. Підприємницька ідея, її джерела та методи пошуку.
 2. Вибір типу та організаційно-правової форми підприємства.
 3. Технологія створення нового підприємства.
 4. Ліцензування підприємницької діяльності.

Завдання для самостійної роботи
1. Заповнити таблицю даних щодо переліку документів для проходження державної реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм.


Підприємства різних
організаційних форм

Заява про
реєстрацію

Рішення про
створення

Статут

Установчий
договір між
засновниками

Розмір статутного фонду

Додаткові
документи

Приватне підприємство

 

 

 

 

 

 

Акціонерне товариство

 

 

 

 

 

 

Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

Повні товариства

 

 

 

 

 

 

Командитні товариства

 

 

 

 

 

 

Об’єднання підприємств

 

 

 

 

 

 

2. Скласти план заходів підготовчого етапу створення власного підприємства разом із поданням установчих документів на державну реєстрацію.
3. Подати характеристику механізму та послідовності створення акціонерних товариств.
4. Розкрити переваги та недоліки франчайзингу як одного із шляхів входження в бізнес.
 Література
  • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 2 серпня.
  •  Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 // Урядовий кур’єр. — 1998. — 2 червня.
  • Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навч. посібник. — К.: Наук. думка, 2000.
  • Соболь С. Н. Предпринимательство: начало бизнеса. — К.: Венчур, 1994.
  • Тирпак І. В., Тирпак В. І. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування. — Тернопіль: Джура, 1998.
  • Хизрич Р., Петерс М. Предпринимательство (или как завести собственное дело и добиться успеха). — М., 1993.
  • Энциклопедия малого бизнеса, или как начать свое дело: Пер. с англ. / Под ред. А. Т. Слука. — М., 1994.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.