лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 4.3

ТИПОВА СХЕМА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОСТВОРЕНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ


Кроки

Назва
послідовних дій

Короткий зміст дії

Підсумковий
документ

Крок 0

Рішення про створення нового підприєм­ства

Вибір видів підприємницької діяльності. Пошук партнерів. Підготовка бізнес-плану

Бізнес-план

Крок 1

Збори засновників

Вибір організаційно-пра­вової форми підприємства. Вибори або призначення керівника новоствореного підприємства

Витяг із протоколу зборів

Крок 2

Підготовка до­кументів про заснування

Підготовка проектів статуту підприємства або договору про заснування. Нотаріальне засвідчення підписів керівників фірми на установчих документах. Сплата державного мита

Статут підприємства. Установчий до­говір. Нотаріальне засвідчення документів. Квитанція про сплату державного мита

Крок 3

Звернення до банку

Формування статутного фонду товариств з обмеженою та додатковою від­повідальністю на тимчасо­вому розрахунковому рахунку (30 % статутного фонду)

Довідка банківської установи

Крок 4

Звернення до державного органу реєстрації

Подання необхідних документів до місцевого органу державної адміністрації

Комплект документів відповідно до законодавства

Крок 5

Здійснення про­цесу реєстрації

Виписування та видача свідоцтва про реєстрацію. Подання реєстраційних карток до органу статистики, податкової інспекції, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування

Свідоцтво про реєстрацію підприєм­ства

Крок 6

Звернення до органу державної статистики

Занесення до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та організацій. Присвоєння ідентифікаційного коду і кодів класифі­каційних ознак

Довідка про включення до ЄДРПОУ з ідентифікаційним кодом та кодом кла­сифікаційних ознак, що подаються і у свідоцтві про реє­страцію

Закінчення табл. 4.3


Кроки

Назва
послідовних дій

Короткий зміст дії

Підсумковий
документ

Крок 7

Реєстрація підприємства у Пенсійному фонді

Взяття на облік у міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства

Повідомлення з реєстраційним номером платника збору, ставкою та тер­мінами його перерахування. Довідка для відкриття рахунку в банку

Крок 8

Реєстрація підприємства у Фондах соціального страхування

Взяття на облік за місцезнаходженням підприємства у відповідних фондах як платника страхо­вих внесків (на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, із тимчасової втрати працездатності)

Страхове свідоцтво та три Повідомлення про реєстрацію платника відповідних страхових внесків

Крок 9

Взяття на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходжен­ням підприємства

Надання необхідного ком­плекту документів. Вибір загальної або спрощеної (робота за єдиним податком, за спеціальним торговельним патентом, за фіксованим податком) системи оподаткування, обліку та звітності

Довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4 — ОПП

Крок 10

Звернення до місцевого орга­ну внутрішніх справ

Подання необхідного ком­плекту документів та отри­мання дозволу на виготовлення печатки і штампів

Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печа­ток і штампів

Крок 11

Звернення до штемпельно-гравірувальної майстерні

Виготовлення печатки й штампів для заснованого підприємства (організації)

Печатки і штампи

Крок 12

Звернення до банківської ус­танови

Подання необхідних доку­ментів для відкриття поточного, депозитного, карткового та інших рахунків

Відкритий розрахун­ковий рахунок. По­вернення до Пенсій­ного фонду відрив­ного корінця Довід­ки для відкриття рахунку в банку


Рис. 4.3. Схема реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності — фізичної особи

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.