лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 4.1

СУТНІСНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Організаційно-правова форма

Сутнісна характеристика

Організаційно-економічні та соціальні

переваги

недоліки

Одноосібне
володіння

Підприємство (володіння), власником якого є фізична особа або родина

 • Простота заснування
 • Повна самостійність, свобода та оперативність дій
 • Максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання
 • Збереження комерційної таємниці
 • Труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів
 • Повна відповідальність за борги
 • Брак спеціалізованого менеджменту
 • Невизначеність терміну функ­ціонування

Господарське
товариство
(партнерство)

Об’єднання власників капіталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов:

 • рівного розподілу ризику і прибутку;
 • спільного контролю результатів бізнесу;
 • безпосередньої участі в діяльності
 • Ширші можливості для ефективної діяльності
 • Збільшення фінансової незалежності та дієздатності
 • Більша свобода дій і виваженість управлінських рішень
 • Можливість залучення до упра­вління товариством професійних менеджерів
 • Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність
 • Можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів
 • Збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу і результатів діяльності

Корпорація (акціонерне товариство)

Підприємство, власником якого є акціонери, що несуть обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал), але розпоряджаються прибутком через участь у загальних зборах акціонерів

 • Реальна можливість залучення необхідних інвестиційних ресурсів
 • Більша здатність до нарощування обсягів виробництва (послуг)
 • Наявність лише обмеженої відповідальності акціонерів
 • Тривалість функціонування
 • Наявність розбіжностей між правами власності та функцією контролю діяльності
 • Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів
 • Існування потенційних можливостей для зловживань із боку посадових осіб

 

 


Таблиця 4.2

ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТВОРЕННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ


Група факторів

Фактори

Фінансові

Відсутність належної системи фінансування, кредитування, страхування малих підприємств.
Чинна система оподаткування і податкові пільги для малих підприємств.
Відсутність належної державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств

Економічні

Загальний стан і стабільність економіки країни.
Рівень інфляції.
Надійність національної грошової одиниці та стан грошового обігу.
Темпи і послідовність роздержавлення і приватизації

Організаційні

Процедура організації створення малих підприємств.
Наявність інформації про можливі сфери діяльності малих підприємств.
Відсутність інформаційної, консультативної та науково-методичної допомоги малим підприємствам.
Умови розвитку зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств

Психолого-професійні

Психологічна готовність створювати малі підприємства та здійснювати відповідну діяльність.
Емоційна діяльність та відчуття престижності справи.
Наявність і можливість одержання професійних знань щодо організації створення і діяльності малих підприємств

Правові

Правова база здійснення діяльності малих підприємств.
Наявність правових гарантій функціонування малих підприємств.
Система нормативних та інструктивних документів щодо регулювання діяльності малих підприємств

Ресурсні

Способи та можливість залучення початкового капіталу для створення і діяльності малих підприємств.
Система матеріально-технічного забезпечення малих підприємств.
Наявність і способи отримання виробничих площ для малих підприємств

Соціальні

Ставлення держави до підприємницької діяльності, зокрема до малих підприємств.
Громадська думка щодо розвитку малих підприємств взагалі і особливо в сільській місцевості.
Стан ринкової інфраструктури для забезпечення функціонування малих підприємств.
Рівна і справедлива конкуренція на ринку товарів і послуг   Рис. 4.2. Загальна схема проведення реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) в Україні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.