лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4. Тести для перевірки знань

 1. Категорія «малий бізнес» виокремлюється для того, щоб, використовуючи її у практиці державного управління:

а) пом’якшити або ліквідувати конкуренцію з великим бізнесом;
б) спростити фінансову та статистичну звітність;
в) створити рівні з великим бізнесом умови господарювання.

 1. Зовнішнє середовище малого бізнесу — це:

а) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив;
б) усі ті суб’єкти, з якими фірма вступає в безпосередні відносини;
в) система органів державної підтримки малого бізнесу;
г) «клімат», в якому функціонує фірма і на який вона не може впливати безпосередньо.

 1. Якісні критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії малих підприємств такі:

а) структура джерел формування первісного капіталу фірми;
б) загальна вартість активів фірми;
в) частка участі на ринку;
г) річні доходи від продажу;
д) ступінь самостійності в прийнятті рішень;
е) недомінуюче положення на даному ринковому сегменті.

 1. Критерії віднесення підприємств до категорії суб’єктів малого підприємництва, що використовуються в Україні:

а) галузева належність;
б) рівень спеціалізації;
в) чисельність зайнятих;
г) річні обсяги продажу;
д) обсяги інвестованих в організацію коштів.

 1. Умови, що сприяють розвитку малого бізнесу, такі:

а) регіональна диференціація ринку;
б) необхідність персоніфікованого обслуговування клієнтів;
в) місткий ринок;
г) наявність стійкого та тривалого попиту;
д) необхідність у післяреалізаційному обслуговуванні.

 1. Принципи побудови системи державної підтримки малого бізнесу такі:

а) протекціонізм стосовно малого бізнесу;
б) диференційованість підтримки суб’єктів цього сектору;
в) пріоритетний розвиток малого бізнесу;
г) використання програмно-цільового підходу.

 1. Програма державної підтримки малого підприємництва має містити:

а) пільгові умови функціонування малих підприємств;
б) об’єкти підтримки;
в) принципи побудови державної підтримки;
г) законодавче забезпечення здійснення підприємницької діяльності;
д) механізми реалізації державної політики підтримки сектору.
8. Мале підприємництво впливає:
а) на темпи економічного розвитку;
б) рівень інфляції;
в) структурну характеристику ВВП;
г) рівень платоспроможності населення.
9. Особливості зовнішнього середовища малого бізнесу такі:
а) менші розміри порівняно з великим бізнесом;
б) високий ступінь невизначеності;
в) наявність у ньому особливого елемента — системи державної підтримки цього сектору;
г) високий ступінь мінливості.
10. Мале підприємництво забезпечує:
а) додаткові робочі місця;
б) послаблення конкуренції;
в) реалізацію інновацій;
г) насичення ринку товарами;
д) податкові надходження до бюджету.

ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ

«Чи є у Вас здібності для організації власної справи
в малому бізнесі?»

Відповідайте «так» чи «ні».

А. Чи починаєте ви справу з власної ініціативи?

       1. Я все роблю сам.
       2. Якщо хто-небудь допомагає мені розпочати, то далі все йде добре.
       3. Тихіше їдеш — далі будеш. Доки можливо, я не рухаюсь із
        місця.

Б. Як Ви ставитесь до людей?

       1. Я люблю людей. Я можу порозумітися майже з усіма.
       2. У мене багато друзів. Мені більше ніхто не потрібен.
       3. Більшість людей мене дратує.

В. Чи можете Ви бути керівником?

 1. Я можу повести за собою багатьох людей, коли починаю будь-яку справу.
 2. Я можу віддавати накази, якщо хтось каже мені, що потрібно робити.
 3. Я надаю перевагу тому, щоб хтось інший був рушійною силою. Тоді приєднуюсь, коли в мене є бажання.

Г. Чи вмієте Ви брати на себе відповідальність?

 1. Мені подобається брати на себе відповідальність і доводити справу до кінця.
 2. Я візьму на себе відповідальність, якщо доведеться, але надаю перевагу тому, щоб це робив хтось інший.
 3. Завжди знайдеться енергійна людина, яка бажатиме виглядати розумником. Я із задоволенням запропоную їй відповідати за справу.

Д. Чи гарний Ви організатор?

 1. Перш ніж взятися за справу, я люблю скласти план. Зазвичай саме я розробляю послідовність дій, коли група збирається приступати до роботи.
 2. У мене все йде нормально, якщо ситуація не дуже складна. Але якщо виникають проблеми, я все кидаю.
 3. Коли в мене вже все налагоджено, може виникнути ситуація, яка створює дуже багато проблем. Тоді я просто пливу за течією.

Е. Чи добрий Ви працівник?

 1. Я можу працювати стільки, скільки потрібно. Я не проти того, щоб працювати, коли це потрібно мені самому.
 2. Упродовж деякого часу я можу працювати багато. Але коли мені це набридає, тоді — все.
 3. Я не бачу сенсу багато працювати.

Ж. Чи здатні Ви приймати рішення?

 1. За потреби можу швидко приймати рішення і, як правило, вони правильні.
 2. Можу, якщо для цього в мене вдосталь часу. Коли ж мені доводиться приймати рішення швидко, то потім виявляється, що воно було хибним.
 3. Мені не хотілося б опинитися в ситуації, коли треба щось вирішувати.

З. Чи можуть люди довіряти Вашим словам?

 1. Звісно, можуть. Я завжди кажу саме те, що маю на увазі.
 2. Я майже завжди намагаюсь бути на рівні, але іноді кажу те, що в певній ситуації сказати легше.
 3. Навіщо турбуватися, якщо співрозмовник не знає, правду я кажу чи ні.

І. Чи тримаєте Ви своє слово?

 1. Якщо я вирішу щось зробити, мене ніщо не спинить.
 2. Зазвичай я закінчую те, що розпочав, якщо все йде добре.
 3. Якщо в мене відразу не виходить, я все кидаю. Навіщо ламати собі голову?

К. Як у Вас справи зі здоров’ям?

 1. Я ніколи не втомлююся.
 2. У мене вистачає енергії майже на все, що я хочу зробити.
 3. Я відчуваю нестачу сил раніше, ніж більшість моїх друзів.

За кожний вибір першого варіанта відповіді зарахуйте собі один бал. Якщо Ви набрали 80 або більше відсотків загальної кількості питань, то у Вас є здібності до самостійного ведення справ у фірмі малого бізнесу. Якщо Ваш рейтинг перевищує 60 % — Ви можете бути достатньо успішним менеджером. Якщо Ви набрали менш як 60 % — Вам не рекомендується здійснювати власний бізнес.

Тема 4. Технологія створення підприємства
(власної справи)

4.1. Методичні поради до вивчення теми

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох факторів. Однією з необхідних умов досягнення успіху в бізнесі є вдалий початок справи. Механізм створення власної справи — це складний і багатоаспектний процес, що потребує глибоких знань з економіки, права, психології тощо. Саме ці питання висвітлено в розглядуваній темі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.