лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Телекомунікації в бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Передмова............................................ 3
Розділ 1. Вступ до телекомунікацій........................ 5
1. Поняття телекомунікацій. Етапи розвитку та класифіка-ція телекомунікаційних систем. 5
2. Поняття про систему передачі даних та канали зв’язку.. 7
3. Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації —
розробники стандартів: міжнародні, європейські, націо-
нальні......................................... 9
4. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС, або OSI — Open System Interconnect). Рівневі протоколи..................................... 11
5. Базові моделі протоколів........................ 16
Модель протоколів Internet........................ 16
Інші моделі протоколів........................... 20
Частина 1. СИСТЕМИ телефонного зв’язку............ 21
Розділ 2. Основи сучасної телефонії....................... 21
1. Телефонні мережі: структура і класифікація.......... 21
2. Характеристика сучасного стану систем телефонного зв’язку України   23
3. Основи функціонування телефонних мереж.......... 24
Сигналізація, СС № 7............................. 24
Система нумерації............................... 26
Імпульсний і тоновий набір........................ 27
4. Схеми побудови телефонних мереж................ 28
5. АТС: етапи розвитку та класифікація ............... 30
6. Програмно-апаратні засоби АТС.................. 31
Білінгові системи............................... 33
Автоматична система періодичного обліку вартості міських
телефонних розмов (АПУС)....................... 36
7. Телефонія в сучасному офісі..................... 38
Частина 2. СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ......... 42
Розділ 3. Системи стільникового зв’язку................... 44
1. Розвиток систем стільникового зв’язку............. 44
У світі........................................ 44
ІMT-2000 та 4G................................. 45
В Україні...................................... 47
2. Стільникові телефони.......................... 48
Класи стільникових телефонів...................... 48
Смарт-телефони................................. 49
Параметри вибору стільникового телефону............ 50
3. Послуги стільникових мереж..................... 53
4. Структура стільникової мережі зв’язку.............. 56
Базові станції.................................. 57
Центр комутації................................. 59
5. Принципи і режими функціонування стільникової
мережі зв’язку.................................. 61
Принцип повторного використання частот............ 61
Методи множинного доступу....................... 62
Режими роботи системи стільникового зв’язку......... 64
6. Аналогові стільникові мережі.................... 66
7. Цифрові стільникові мережі...................... 67
GРSM........................................ 69
D-AMPS...................................... 72
CDMA........................................ 73
8. Використання стільникових мереж для передачі даних, GРRS.   76
9. Мобільна комерція............................. 78
10. Вплив стільникових телефонів на здоров’я людини.... 79
11. Інформаційні системи операторів стільникового зв’язку. 80
Розділ 4. Пейджинговий зв’язок.......................... 85
1. Розвиток систем пейджингового зв’язку............ 85
2. Пейджинг в Україні............................ 87
3. Послуги пейджингового зв’язку.................. 88
4. Способи передачі повідомлень.................... 89
5. Структура системи одностороннього пейджингового зв’язку    90
6. Стандарти пейджингового зв’язку................. 92
7. Інформаційні системи для пейджингового зв’язку..... 93
Розділ 5. Системи транкінгового зв’язку................... 97
1. Поняття та застосування транкінгових систем........ 97
2. Класифікація транкінгових систем................. 99
3. Абонентське обладнання....................... 100
4. Основні послуги транкінгових мереж............. 102
5. Архітектура систем транкінгового зв’язку.......... 103
6. Основні протоколи транкінгового зв’язку.......... 106
Аналогові протоколи............................ 106
Цифрові протоколи............................. 108
7. Транкінг в Україні............................ 109
Розділ 6. DЕСТ-системи................................ 111
1. Розвиток та особливості DЕСТ-стандарту........... 111
2. Системи, що будуються на основі DЕСТ............ 113
Системи для дому та малого офісу.................. 113
Відомчі системи зв’язку.......................... 114
Системи фіксованого радіодоступу (WLL)............ 115
3. Перспективи розвитку DЕСТ-систем.............. 117
Частина 3. СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ......... 119
Розділ 7. Уведення в системи супутникового зв’язку......... 119
1. Історія супутникового зв’язку................... 119
2. Класифікація систем супутникового зв’язку......... 120
3. Структура системи супутникового зв’язку.......... 122
Космічний сегмент............................. 123
Частоти супутникового зв’язку.................... 123
Протоколи супутникових мереж.................... 125
Наземний сегмент.............................. 126
4. Станції VSAT................................ 127
Поняття VSAT................................. 127
Структура станції VSAT.......................... 128
Типи терміналів................................ 129
Архітектура мереж VSAT......................... 130
5. Системи фіксованого супутникового зв’язку........ 133
Системи широкого мовлення та доступу до Інтернет.... 134
Технології дуплексного супутникового доступу до Інтернет 137
Корпоративні мережі передачі даних з використанням супутникового зв’язку     138
6. Системи мобільного супутникового зв’язку......... 141
Мобільний радіотелефонний супутниковий зв’язок..... 142
Cистема Thuraya................................ 144
Система Globalstar.............................. 145
Система «Ірідіум».................................
Позиціонування, навігація, диспетчерські інформаційні системи   146
7. Міжнародні консорціуми в ССЗ.................. 151
8. Супутниковий зв’язок в Україні................. 154
9. Програмне забезпечення для систем супутникового зв’язку 156
Частина 4. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ..................... 158
Розділ 8. Засоби організації локальних мереж.............. 159
1. Загальна характеристика мережевих стандартів...... 159
2. Технічні засоби для організації локальних мереж типу Ethernet. Правила поєднання ЕОМ      160
ІЕЕЕ 802.3.................................... 160
10Base2 — тонкий Ethernet, ThinNet................. 162
10Base5 — товстий Ethernet, ThickNet............... 164
10BaseT — Ethernet на основі витої пари............. 166
10BaseF — волоконно-оптичний Ethernet............. 169
100BaseT — Fast Ethernet, швидкий Ethernet........... 170
Gigabit Ethernet................................ 171
Радіо-Ethernet................................. 171
3. Технічні засоби для організації локальних мереж типу Token Ring. Правила поєднання ЕОМ   174
4. Поняття про однорангові та клієнт-серверні мережі... 176
5. Засоби моніторингу й аналізу мереж.............. 177
Системи керування мережею...................... 178
Аналізатори протоколів.......................... 179
Розділ 9. Модеми..................................... 181
1. Поняття і класифікація модемів.................. 181
2. Модемні протоколи........................... 183
Протоколи підключення.......................... 183
Протоколи модуляції............................ 184
Протоколи виправлення помилок................... 186
Протоколи стиснення інформації................... 187
Протоколи передачі файлів....................... 188
3. Настроювання параметрів модемів................. 189
Основні параметри настроювання модемів............ 189
АТ-команди................................... 190
4. Встановлення зв’язку між віддаленими комп’ютерами. 193
5. Використання факс-модемів..................... 194
Розділ 10. Глобальні комп’ютерні мережі................. 195
1. Історія, класифікація та принципи побудови глобальних мереж  195
Історія....................................... 195
Класифікація та принципи побудови................ 197
2. Блоки взаємодії мереж: комутатори, мости, маршрутизатори, шлюзи    200
Комутатори................................... 200
Мости....................................... 201
Маршрутизатори............................... 203
Шлюзи....................................... 205
3. Класифікація ліній передачі даних................ 206
4. Сучасні технології глобальних мереж.............. 207
Е1...Е4 / Т1...Т4................................ 207
XDSL-технології............................... 209
Цифрова мережа з інтеграцією послуг (ISDN)......... 210
Х.25......................................... 213
Frame Relay — протокол ретрансляції кадрів.......... 214
Асинхронний режим передачі (АТМ)................ 215
Fіber Dіstrіbuted Data Іnterface (FDDІ)................ 216
ТСР/ІР....................................... 217
5. Магістральний зв’язок......................... 217
6. Глобальні мережі в Україні..................... 221
Первинна мережа України........................ 221
«Укрпак»..................................... 224
Корпоративні та відомчі мережі.................... 225
7. Засоби керування територіально розподіленими мережами 227
Частина 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В ЕПОХУ ЗЛИТТЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ    229
Розділ 11. Сучасні системи комп’ютерної телефонії.......... 230
1. Комп’ютерна телефонія: поняття та застосування..... 230
2. Класифікація систем комп’ютерної телефонії........ 231
3. Системи комп’ютерної телефонії................. 232
Голосова і факсова пошта......................... 232
Єдине середовище обміну повідомленнями........... 234
Центр обробки викликів.......................... 235
Автоматичні довідково-інформаційні системи......... 237
Cистеми сповіщення............................ 239
Голосові системи збору інформації та телеголосування... 240
Системи запису телефонних розмов................. 241
Системи сервісних телефонних карток............... 242
Системи телеконференцій........................ 243
Системи «Телебанк»............................. 245
4. Апаратна база комп’ютерної телефонії............. 246
5. Програмування додатків для комп’ютерної телефонії.. 251
Основні стандарти АРІ........................... 251
Засоби розробки додатків СТІ...................... 252
Розділ 12. IP-телефонія................................ 254
1. Поняття, історія і розвиток ІР-телефонії в Україні..... 254
2. Протоколи ІP-телефонії........................ 256
3. Архітектура та основні компоненти мереж ІP-телефонії 257
4. Провайдери ІР-телефонії........................ 260
5. Варіанти з’єднань при ІP-телефонії................ 261
Дзвінок з телефону на телефон..................... 261
Дзвінок з комп’ютера на телефон................... 263
Дзвінок з комп’ютера на комп’ютер................. 265
Дзвінок з web на телефон......................... 266
6. Білінгові системи провайдерів ІР-телефонії......... 267
Вимоги до білінгових систем для ІР-телефонії......... 267
Огляд систем білінгу і менеджменту ІР-телефонії....... 268
Розділ 13. Телеконференції............................. 271
1. Поняття та сфери застосування телеконференцій...... 271
2. Класифікація телеконференцій................... 273
3. Стандарти телеконференцій..................... 275
4. Основні компоненти систем телеконференц-зв’язку... 277
5. Структура мереж телеконференц-зв’язку............ 281
Використання ІSDN для телеконференцій............. 281
Телеконференції через локальну мережу.............. 282
Телеконференції через КТМЗК..................... 283
6. Програмне забезпечення відеоконференцій.......... 285
7. Телеконференції в Інтернет...................... 287
Розділ 14. Електронна пошта........................... 291
1. Поняття електронної пошти..................... 291
2. Адресація повідомлень у системах електронної пошти. 293
3. Стандарти електронної пошти.................... 295
Стандарти на структуру повідомлень................ 295
Формати поштових повідомлень.................... 296
Протоколи обміну електронною поштою.............. 297
4. Система електронної пошти..................... 298
5. Клієнтське програмне забезпечення для роботи з електронною поштою   300
6. Серверне програмне забезпечення поштових систем... 302
7. Сервери безкоштовної електронної пошти .......... 304
Розділ 15. Інтернет як телекомунікаційне середовище для бізнесу 306
1. Web-технологія............................... 306
Мова NTML та створення web-сторінок............... 306
Гіпертекстові посилання (URL)..................... 309
Організація обміну інформацією через web-протокол HTTP, web-сервери, броузери 309
Інші засоби розробки web-сторінок (CGI, Java, ASP, PHP) 313
2. Електронна комерція........................... 315
3. Віртуальні організації.......................... 316
Розділ 16. Безпека телекомунікаційних систем.............. 318
1. Основні поняття безпеки телекомунікаційних систем.. 318
2. Основи криптографії........................... 322
Класифікація криптографічних алгоритмів............ 322
Симетричні криптоалгоритми DES, AES............. 324
Асиметричний криптоалгоритм RSA................ 329
3. Технічні засоби захисту інформації................ 329
4. Програмне забезпечення для захисту інформації ПК... 332
5. Програмне забезпечення для захисту інформації в корпоративних мережах та Інтернет  335
6. Протоколи захищених з’єднань.................. 337
Термінологічний словник............................ 339
Література........................................ 359

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.