лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 10. Правове регулювання
податку з доходів фізичних осіб в Україні

Поняття і місце прибуткового оподаткування громадян. Платники податку з доходів фізичних осіб в Україні. Поняття фізичної особи. Фізична особа — резидент. Фізична особа — нерезидент. Поняття самозайнятої особи. Поняття найманої особи. Податкова адреса фізичної особи. Об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Об’єкт оподаткування резидента. Об’єкт оподаткування нерезидента. Поняття доходу. Пасивний дохід. Поняття доходу з джерелом його походження з України. Поняття іноземного доходу. Загальний оподатковуваний дохід. Загальний річний оподатковуваний дохід. Загальний місячний оподатковуваний дохід. Нерухоме майно (нерухомість). Рухоме майно. Додаткові блага. Іпотечний житловий кредит. Доходи, які включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу. Доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу. Податковий кредит стосовно податку з доходів фізичних осіб. Ставка податку з доходів фізичних осіб. Пільги щодо податку з доходів фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб. Поняття податкового агента. Поняття працедавця. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Оподаткування окремих видів операцій. Особливості відповідальності за порушення норм щодо оподаткування доходів фізичних осіб.
Тема 11. Правове регулювання податку на прибуток
підприємств
Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств. Платники податку на прибуток підприємств. Поняття консолідованого податку на прибуток. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. Поняття валового доходу та скоригованого валового доходу. Визначення валових витрат. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів. Витрати, що підлягають амортизації. Витрати, що не підлягають амортизації. Визначення основних фондів. Визначення сум амортизаційних відрахувань. Визначення балансової вартості групи основних фондів. Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат. Ставка податку на прибуток. Порядок та строки сплати податку на прибуток.
Тема 12. Правове регулювання
податку на додану вартість

Загальна характеристика непрямих податків. Характерні риси податку на додану вартість. Позитивні риси й недоліки застосування податку на додану вартість. Нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість
з часу введення в дію. Групи платників податку на додану вартість. Платники консолідованого податку на додану вартість. Реєстр платників податку на додану вартість. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість. База оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ. Пільги по ПДВ. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ. Строки й порядок подання звітів і сплати ПДВ. Податкова накладна. Бюджетне відшкодування ПДВ. Податковий кредит. Податковий вексель. Особливості оподаткування бартерних операцій ПДВ. Особливості оподаткування операцій при імпорті товарів, робіт, послуг.
Тема 13. Правове регулювання
акцизного збору
Загальна характеристика акцизів. Відмінності ПДВ й акцизу. Законодавство, яким регулюється оподаткування акцизним збором. Поняття акцизного збору. Платники акцизного збору. Податкові агенти. Об’єкт оподаткування акцизним збором. Визначення об’єкта оподаткування акцизним збором при імпорті. Ставки акцизного збору. Визначення суми акцизного збору. Порядок і строки звітування та сплати акцизного збору.
Тема 14. Правове регулювання ресурсно-екологічних
обов’язкових платежів в Україні

Поняття та загальні засади правового регулювання ресурсно-екологічних обов’язкових платежів. Плата (податок) за землю. Платежі за користування надрами. Рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин. Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду. Платежі за спеціальне використання тваринних природних ресурсів. Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. Збір за спеціальне використання диких тварин. Збір за забруд­нення навколишнього природного середовища. Збір за використання радіочастотного ресурсу.
Тема 15. Правове регулювання
місцевих податків і зборів
Визначення поняття місцевого самоврядування, місцевих бюджетів. Характеристика дворівневої податкової системи України. Елементи, що утворюють місцевий рівень податкової системи. Органи, що встановлюють та вводять в дію місцеві податки та збори. Колізії законодавства, що регулює встановлення і введення в дію місцевих податків і зборів. Обов’язковість введення місцевих податків і зборів. Податок з реклами. Комунальний податок. Збір за паркування автотранспорту. Ринковий збір. Збір за видачу ордера на квартиру. Курортний збір. Збір за участь у бігах на іподромі. Збір за виграш на бігах на іподромі. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі. Збір за право використання місцевої символіки. Збір за право проведення кіно- і телезйомок. Збір за право проведення місцевого аукціону, конкурс­ного розпродажу і лотерей. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг. Збір із власників собак.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.