лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7. Збір за забруднення навколишнього
природного середовища
Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.
Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому по території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

  1. у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої вла­ди з питань екології та природних ресурсів;
  2. в інших випадках — у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськи­ми (міст загальнодержавного значення) Радами, за поданням органів у спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Порядок встановлення нормативів збору та стягнення зборів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.
Збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян.
Порядок встановлення обмежень розмірів зборів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.
Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 70 і 30 відсотків.
Збір за забруднення навколишнього природного середовища регулюється Законом України від 25 червня 1991 р. № 1264 «Про охорону навколишнього природного середовища», постановою КМУ від 1 березня 1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору», Наказом Мінекобезпеки та ДПА України від 19 липня 1999 р. № 162/379 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища».
8. Збір за використання радіочастотного ресурсу
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про радіочастотний ресурс», радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об’єктом права власності українського народу.
Однією з основних засад управління у сфері радіочастотного ресурсу є використання радіочастотного ресурсу на дозвільній та платній основі.
Отже, використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі.
Збір за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання.
Користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують такі збори та платежі:

  1. одноразовий платіж за видачу ліцензії на використання радіочастот;
  2. щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу.

Спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні звіль­няються від сплати цих зборів і платежів.
Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України у вигляді зборів і платежів, зараховуються до Держав­ного бюджету України.
Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії на викори-
стання радіочастот та щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу визначаються Кабінетом Міністрів України не частіше одного разу на рік.
Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця сплачують щомісячний збір за його використання.
За несвоєчасну сплату щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно із законами України.
У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелект­ронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.
Збір за використання радічастотного ресурсу України регулюється Законом України від 25 червня 1991 р. № 1251 «Про систему оподаткування», Законом України від 1 червня 2000 р. № 1770 «Про радіочастотний ресурс України», постановою КМУ від
31 січня 2001 р. № 77 «Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України», постановою КМУ від 20 грудня 2000 р. № 1871 «Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України».
План семінарського заняття
1. Поняття та загальні засади правового регулювання ресурсно-екологічних обов’язкових платежів.
2. Плата (податок) за землю.
3. Платежі за користування надрами.
4. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.
6. Платежі за спеціальне використання тваринних природних ресурсів.
7. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
8. Збір за використання радіочастотного ресурсу.
Термінологічний словник
Водний фонд — всі води (водні об’єкти) на території України, до яких належать поверхневі води (природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, інші водні об’єкти), підземні води та джерела, внутрішні морські води та територіальне море.
Дикі тварини — хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та ін.) в усьому їхньому видовому й популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються в напіввільних умовах чи в неволі;
Ліс — сукупність землі, рослинності, у якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що у своєму розвитку біологічно взаємопов’язані.
Лісові ресурси — деревина, технічна й лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення та виробництва.
Надра — частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.
Природні ресурси загальнодержавного значення — це територіальні та внутрішні морські води; природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; атмосферне повітря; підземні води; поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області; лісові ресурси державного значення; природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об’єкти тваринного світу в межах територіальних і внутрішніх морських вод, водойм, розташованих на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, лісів державного значення, а також види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України; корисні копалини, за винятком загальнопоширених. Законодавством України можуть бути віднесені до природ­них ресурсів загальнодержавного значення й інші природні ресурси.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.