лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Пільги щодо податку з доходів фізичних осіб
Пільги щодо податку з доходів фізичних осіб визначаються у статі 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» під назвою «податкові соціальні пільги».
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).
Платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги за спеціальною формою.
Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги. Пільга не застосовується до доходу, нарахованого до моменту отримання такої заяви, крім випадків, зазначених у відповідних нормах Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Обсяг поняття податкової соціальної пільги визначається шляхом встановлення вичерпного переліку податкових соціальних пільг. При цьому мається на увазі, що з урахуванням передбачених законом обмежень платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах:

 1. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року — для будь-якого платника податку;
 2. 150 відсотків суми пільги, визначеної за правилами, наведеними у першому підпункті — для спеціально визначених законом категорій платника податку, який, зокрема: є самотньою матір’ю або самотнім батьком; утримує дитину-інваліда I або II групи; має троє чи більше дітей віком до 18 років; є вдівцем або вдовою; є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнк­том, військовослужбовцем строкової служби тощо;
 3. 200 відсотків суми пільги, визначеної за правилами, наведеними у першому підпункті — для спеціально визначених законом категорій платника податку, який є, зокрема: Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави; учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки; колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у переліку податкових соціальних пільг, така пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір, при дотриманні процедур, визначених відповідними нормами закону.
7. Порядок нарахування, утримання та сплати
(перерахування) до бюджету податку
з доходів фізичних осіб
Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, визначаються статтею 17 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Для доходів у вигляді заробітної плати особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є працедавець (самозайнята особа), який виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).
Для інших доходів особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:

 1. для оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з України — податковий агент;
 2. для іноземних доходів та, тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, — плат­ник податку, отримувач таких доходів;
 3. для доходів, що виплачуються на користь платника податку фізичними особами, — такий платник податку.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету залежно від суб’єкта нарахування визначається статтею 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених) платнику податку податковим агентом, має такі особливості. Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену відповідними нормами статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.
Якщо згідно з нормами Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, то платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.
Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.
Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності.
Платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.
Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету визначається статтею 16 Закону України «Про податок з доходів фізич­них осіб» і залежить від характеру доходів та суб’єктів сплати (перерахування) податку.
Податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.
Податок, утриманий з доходів нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету територіальної громади за місцем утримання такого податку.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх підрозділів, а уповноважений підрозділ за своїм місцезнаходженням, одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільчі рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України.
Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього Закону за нарахування та утримання податку,  сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

  • у випадку, коли така фізична особа є податковим аген-
   том, — за місцем реєстрації у податкових органах;
  • в інших випадках — за її податковою адресою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.