лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • Скорочений робочий час (поняття, умови та порядок надання, категорії працівників, на яких поширюється).
 • Неповний робочий час (поняття, умови та порядок надання, категорії працівників, на яких поширюється).
 • Порівняльна характеристика скороченого та неповного робочого часу.
 • Режим робочого часу (поняття та елементи).
 • Ненормований робочий час як форма організації робочого часу (поняття, категорії працівників, на яких поширюється, та умови застосування).
 • Вахтовий метод роботи як форма організації робочого часу (поняття та умови застосування).
 • Гнучкий графік як форма організації робочого часу (поняття, коло осіб та умови застосування).
 • Роздроблений робочий день як форма організації робочого часу (поняття, коло осіб та умови застосування).
 • Понаднормові роботи (поняття, умови застосування).
 • Чергування (поняття та умови залучення працівників).
 • Облік робочого часу (поняття, види та умови застосування).
 • Залучення працівників до роботи у святкові та вихідні дні (умови та порядок).
 • Особливості праці окремих категорій працівників.
 • Час відпочинку працівників (поняття та види).
 • Загальна характеристика перерви впродовж дня як одного з видів часу відпочинку працівників.
 • Загальна характеристика щоденного відпочинку як одного з видів часу відпочинку працівників.
 • Загальна характеристика щотижневого дня відпочинку як одного з видів часу відпочинку працівників.
 • Загальна характеристика святкових та неробочих днів у системі видів відпочинку працівників.
 • Відпустки (поняття, підстави класифікації та види).
 • Щорічні відпустки: основна та додаткова (тривалість, порядок надання, види, поділ на частини).
 • Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (умови та порядок надання).
 • Творча відпустка (види, умови та порядок надання).
 • Соціальні відпустки (види, умови та порядок надання).
 • Відпустки без збереження заробітної плати (види, умови та порядок надання).
 • Порядок надання щорічних відпусток.
 • Перенесення та продовження щорічної відпустки.
 • Відкликання із щорічної відпустки.
 • Відрахування із заробітної плати за час відпустки у разі звіль­нення працівника з роботи.
 • Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (умови та порядок надання).
 • Загальна характеристика нормування праці.
 • Норми праці (поняття, запровадження, заміна, перегляд, термін дії).
 • Оплата праці та заробітна плата (поняття та співвідношення).
 • Заробітна плата (поняття, структура, функції).
 • Мінімальна заробітна плата (поняття, умови визначення розміру, порядок його встановлення та перегляду).
 • Форми та системи заробітної плати в трудовому праві України.
 • Системи оплати праці в трудовому праві України.
 • Регулювання оплати праці в трудовому праві України.
 • Нормування праці в трудовому праві України.
 • Оплата за особливих умов.
 • Індексація заробітної плати (поняття, умови та порядок про­ведення).
 • Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із затримкою термінів її виплати.
 • Виплата заробітної плати (форми, терміни, періодичність, місце).
 • Випадки виплати заробітної плати натурою.
 • Відрахування із заробітної плати (умови та порядок).
 • Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.
 • Гарантії та компенсації (поняття, розмежування, види, умови та порядок надання).
 • Дисципліна праці та трудова дисципліна (поняття та співвідношення).
 • Внутрішній трудовий розпорядок (поняття, складові, порядок затвердження).
 • Заохочення (поняття, види, підстави, порядок застосування).
 • Дисциплінарний проступок (поняття, складові).
 • Поняття дисциплінарної відповідальності працівників (поняття, види).
 • Особливості дисциплінарної відповідальності окремих категорій працівників.
 • Дисциплінарні стягнення, види, порядок їх застосування.
 • Матеріальна відповідальність у трудовому праві України (поняття, підстави, умови, характерні риси).
 • Загальна характеристика матеріальної відповідальності сто­рін трудового договору (підстава та умови).
 • Матеріальна відповідальність працівників у трудовому праві України (поняття та види).
 • Матеріальна відповідальність роботодавців у трудовому праві України (поняття та випадки притягнення).
 • Моральна відповідальність у трудовому праві України.
 • Обмежена матеріальна відповідальність (поняття, порядок та умови притягнення).
 • Повна матеріальна відповідальність (поняття, порядок та умови притягнення).
 • Кратна матеріальна відповідальність (поняття, умови та порядок притягнення).
 • Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність у трудовому праві.
 • Порядок компенсування шкоди, заподіяної працівником.
 • Відмінність матеріальної відповідальності у трудовому пра­ві України та майнової відповідальності в цивільному праві України.
 • Охорона праці (поняття).
 • Нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві (поняття, порядок розслідування та облік).
 • Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі виник­нення нещасних випадків, професійних захворювань та аварії на виробництві (види та порядок надання).
 • Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів (поняття, сторони, органи, що їх розглядають).
 • Коло органів та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
 • Комісія з трудових спорів як один із органів розгляду індивідуальних трудових спорів (компетенція, терміни звернення, порядок і терміни розгляду, порядок прийняття, термін та порядок виконання рішення).
 • Загальна характеристика судового розгляду індивідуальних трудових спорів.
 • Загальна характеристика колективних трудових спорів (конфліктів) — поняття та сторони.
 • Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).
 • Загальна характеристика кола органів, що вирішують колек­тивні трудові спори (конфлікти).
 • Загальна характеристика примирної комісії як органу, що вирішує колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.
 • Незалежний посередник у системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти).
 • Загальна характеристика трудового арбітражу як органу, що вирішує колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.
 • Національна служба посередництва й примирення в системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти). Поняття, порядок створення, предмет та результат вирішення.
 • Страйк (поняття, умови та порядок проведення, випадки заборони).
 • Судові органи в системі органів, що вирішують колективні трудові спори (конфлікти).
 • Загальна характеристика стадій вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Послідовність розгляду та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирними органами.
 • Загальна характеристика нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю України (поняття, види та органи, що здійснюють).
 • Коло органів, що здійснюють нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю України.
 • Відповідальність за порушення законодавства про працю України.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.