лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАКАЗИ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена Міністерством охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 р. № 528.
 2. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 р.
 3. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 р.
 4. Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 р. № 339.
 5. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 1999 р. № 146.
 6. Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 серпня 1998 р. № 238.
 7. Наказ Міністерства освіти України «Про впровадження у закладах освіти України, що є у загальнодержавній власності, контрактної форми наймання керівників та порядок її застосування» від 27 квітня 1993 р. № 116.
 8. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46.
 9. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256.
 10. Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 грудня 2000 р. № 920.
 11. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 5 травня 2000 р. №124/345.
 12. Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у державній власності, затверджене наказом Міністерства освіти України від 27 квітня 1993 р. № 116.
 13. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 45.
 14. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. № 18.
 15. Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 травня 1999 р. № 147.

НАКАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

 1. Інструкція про порядок взяття на контроль та зняття з контролю розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 грудня 2001 р. № 231.
 2. Інструкція про порядок підготовки та подання до суду заяви про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 16 листопада 2000 р. № 96.
 3. Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 31 травня 2000 р. № 41.
 4. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення Національної служби посередництва і примирення по суті колективного трудового спору (конфлікту) у разі звернення сторін колективного трудового спору (конфлікту) по сприяння у його вирішенні, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 5 червня 2000 р. № 42.
 5. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 20 вересня 1999 р. № 88.
 6. Положення про порядок підготовки посередників та арбітрів, їх сертифікації, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 квітня 2000 р. № 26.
 7. Положення про порядок підготовки рекомендацій Національної служби посередництва і примирення центральним або місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у випадках, якщо у вимогах найманих працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 11 квітня 2000 р. № 31.
 8. Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 24 квітня 2000 р. № 92.
 9. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 6 квітня 2000 р. № 29.
 10. Положення про примирну комісію, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 р. № 36.
 11. Положення про трудовий арбітраж, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 р. № 37.

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 1. Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про Статут Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Регламент засідань правління Фонду» від 6 липня 2000 р. № 2.
 2. Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про встановлення розмірів виплат, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 21 серпня 2002 р. № 130-п.

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

 1. Граничні розміри витрат на поховання потерпілого та пов’яза­них з цим ритуальних послуг у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затверджені постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 22.
 2. Положення про забезпечення протезно-ортопедичними виробами інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 31.
 3. Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 24.
 4. Порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездат­ністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності,
  затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 1 листопада 2001 р. № 44.

ПОСТАНОВИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 1. Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 червня 2001 р. № 16.
 2. Положення про Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджене постановою Правління Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездат­ності від 5 червня 2001 р. № 10.
 3. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про розміри допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народжен­ням та похованням» від 26 вересня 2002 р. № 45.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98.
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття «професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації», використаного в абзаці шостому частини першої статті 431 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29 жовтня 1998 р. № 14-рп/98.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4.
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13.

НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА

 1. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: Окремі питання // Право України. — 2000. — № 10. — С. 69.
 2. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. — 2001. — № 9. — С. 56.
 3. Гетьманцева Н. Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання // Ерліхівський збірник. — Чернівці. — 1995. — Вип. 2. — С. 92.
 4. Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій. — К.: Вілбор, 1999. —208 с.
 5. Кисилев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999.
 6. Конвенції та рекомендації. / Міжнародне бюро праці: В 2 т. — Женева. — 1559 с.
 7. Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових  умовах // Право України. — 1999. — 2000. — № 7. — С. 31.
 8. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. — 2000. — № 6. — С. 44.
 9. Мандибура В. О., Тімофєєв В. О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати (досвід країн ринкової економіки): Досвід. Проблеми. Перспективи. — К.: Парламент. вид-во, 1997. — 82 с.
 10. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. — Львів: Вид. центр Львів. Нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. — 214 с.
 11. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консул, 1998.
 12. Садовенко А. Правові основи становлення і розвитку соціального партнерства в Україні // Соціальне партнерство: Навч. посіб. — К., 1999.
 13. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002. — 712 с.
 14. Старцев О. Академічні відпустки та повторне навчання // Юрид. вісник України. — 1998. — 24—30 грудня (№ 52). — С. 6.
 15. Трудовое право Украины: Учебн.-справ. пособие // Под ред. Г. И. Чанишевой, Н. Б. Болотиной. — Х.: Одіссей, 1999. — 480 с.
 16. Черленяк М. Гарантії трудових прав працівників недержавних підприємств // Право України. — 1997. — № 6. — С. 56.
 17. Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України. — 2000. — № 9. — С. 54.
 18. Щербина В. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве Украины // Бизнес информ. — 1995. — № 47—48. — С. 19.
 19. Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність — юридична підстава матеріальної відповідальності працівників // Право України. — 2001. — № 12. — С. 87.
 20. Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) // Право України. — 1998. — № 8. — С. 101.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.