лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Час відпочинку

1. Доповніть відповіді. Видами часу відпочинку є:

  1. перерва між змінами;
  2. перерва для обігрівання та відпочинку;
  3. вихідні дні;
  4. _______________________________________________;
  5. _______________________________________________.

2. Закінчіть формулювання норми права. Тривалість щотиж-
невого безперервного відпочинку повинна бути не менше,
ніж __________________.
3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Щорічна основна відпустка повинна надаватися тривалістю не менш ніж:

  1. 24 робочі дні;
  2. 24 календарні дні;
  3. 5 робочих днів;
  4. 7 календарних днів.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Відпустки поділяють­ся на:

  1. основі й додаткові;
  2. подовжені та мінімальні;
  3. основні та тривалі;
  4. додаткові подовжені, мінімальні.

5. Продовжіть відповідь. Тривалість перерви роботи між змінами має бути _____________________.
6. Викресліть неправильну відповідь /відповіді/. До святкових днів належать:

  1. 1 і 2 травня — День Міжнародної солідарності трудящих;
  2. 7 січня — Різдво Христове;
  3. 7 і 8 листопада — річниця Великої Жовтневої Соціалістичної революції.

7. Визначте правильну відповідь /відповіді/. Щорічні основні відпустки надаються неповнолітнім працівникам:

  1. у зручний для них час незалежно від тривалості роботи в роботодавця;
  2. не раніше ніж через 1 місяць із початку роботи в роботодавця;
  3. через 6 місяців з початку роботи в роботодавця;
  4. через 11 місяців з початку роботи в роботодавця.

Тема 9. Оплата та нормування праці

1. Доповніть формулювання норми права. Заробітна плата ___
______________________________.
2. Знайдіть правильну відповідь /відповіді/. Заробітна плата працівникам виплачується не рідше, ніж через:

  1. 10 днів;
  2. 16 днів;
  3. 2 тижні;
  4. 1 місяць.

3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. У разі переведення вагітної на легшу роботу середній заробіток за попередньою роботою:

  1. зберігається;
  2. зберігається на 2 тижні;
  3. не зберігається, якщо її перевели на роботу з вищим заробітком;
  4. не зберігається, якщо її перевели на роботу з нижчим заробітком.

4. Дайте відповідь. Які функції має заробітна плата?
5. Оберіть правильну відповідь. Який із перелічених органів установлює розмір мінімальної заробітної плати:

  1. місцеві державні адміністрації;
  2. Міністерство праці та соціальної політики України;
  3. Верховна Рада України;
  4. Кабінет Міністрів України;
  5. Президент України.

6. Закінчіть речення. Запровадження, зміна та перегляд норм праці провадяться _______________________________________.

Тема 10. Гарантії та компенсації

1. Додайте правильні відповіді. Компенсаційні виплати перед­бачено в разі:

  1. службового відрядження;
  2. _______________________________________________;
  3. _______________________________________________;
  4. _______________________________________________.

2. Дайте визначення. Гарантіями є _______________________.
3. Дайте відповідь. Різниця між компенсаціями та гарантіями _______________.

Тема 11. Дисципліна праці

1. Дайте відповідь. У чому полягає відмінність між поняттями «дисципліна праці» та «трудова дисципліна»?
2. Дайте відповідь. Який орган, органи чи посадова особа затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку?
3. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. До заходів заохочення за успіхи в роботі відносяться:

  1. оголошення подяки;
  2. просування по роботі;
  3. нагородження державними нагородами України;
  4. надання достроково щорічної основної відпустки.

4. Дайте відповідь. Чи можливе накладення штрафу за прогул:
4.1) так;
4.2) ні.
5. Закресліть неправильну відповідь /відповіді/. Накладати стяг­нення за порушення трудової дисципліни має право:

  1. директор підприємства;
  2. роботодавець;
  3. головний інженер;
  4. начальник відділу кадрів.

6. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. У разі порушення працівником трудової дисципліни роботодавець:

  1. має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;
  2. зобов’язаний притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності.

Тема 12. Матеріальна відповідальність
сторін трудового договору

1. Дайте відповідь. Який орган чи особа повинні довести наявність умов для покладення на працівників матеріальної відповідальності?
2. Знайдіть помилку та виправте її. Трудовим правом України передбачено такі види матеріальної відповідальності:

  1. повна;
  2. неповна;
  3. обмежена;
  4. кратна.

3. Назвіть правильну відповідь /відповіді/. Повна матеріальна відповідальність працівників настає у випадках:

  1. одержання майна та інших цінностей працівником під звіт за разовим дорученням;
  2. заподіяння шкоди працівником, який знаходився в нетверезому стані;
  3. заподіяння шкоди поза виконанням трудових обов’язків.

4. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. За заподіяну шкоду сторони трудового договору несуть:

  1. матеріальну й моральну відповідальність;
  2. матеріальну й адміністративну відповідальність;
  3. матеріальну й майнову відповідальність;
  4. моральну й майнову відповідальність.

5. Оберіть правильну відповідь. Матеріальна відповідальність не застосовується за умови настання шкоди:

  1. у разі крайньої потреби;
  2. унаслідок вказівки роботодавця;
  3. у випадку нормального виробничо-господарського ризику;
  4. унаслідок невиплати заробітної плати.

Тема 13. Охорона праці

1. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Гарантування безпечних умов праці покладено на:

  1. роботодавця;
  2. роботодавця, профспілку, що діє на підприємстві;
  3. роботодавця, трудовий колектив, профспілку.

2. Дайте визначення. Нещасний випадок та професійне захворювання — ________________________________________.
3. Оберіть правильну відповідь /відповіді/. Виплату певних видів матеріального забезпечення у випадку настання нещасного випадку або професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності чи загибелі працівників на виробництві, здійснює:

  1. роботодавець;
  2. професійна спілка, що діє на підприємстві;
  3. управління праці та соціального захисту населення районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації;
  4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України.

4. Дайте відповідь. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, котрі призвели до втрати працездатності або загибелі працівників на виробництві?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.