лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дайте відповідь. Чи законними є рішення судових органів?
Завдання 6. К. пред’явив позов до Киселівського ремонтно-механічного заводу (РМЗ) про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що працював на заводі з березня 1979 р., у тому числі на посаді майстра дільниці № 2 — з листопада 1985 р. Наказом від 10 трав­ня 1994 р. № 6 його було звільнено з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП — у зв’язку зі скороченням штату. Посилаючись на те, що скорочення штату не відбулося, що на порушення ч. 2 ст. 40 КЗпП йому не було запропоновано іншу роботу і що звільнення мало місце без згоди профспілкового комітету заводу, позивач просив задовольнити свої вимоги.
Рішенням Черкаського обласного суду від 11 червня 1996 р. позов було задоволено, К. поновлено на роботі на посаді майстра дільниці № 2 та стягнуто на його користь з відповідача 4 млн 788 тис. крб.
Дайте відповідь. Обґрунтуйте рішення Черкаського обласного суду про задоволення позову К.
Завдання 7. У грудні 1992 р. С. пред’явив позов до Чернігівського міського виробничо-технічного відділу зв’язку про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Позивач зазначав, що з квітня 1963 р. він працював у відповідача електромонтером електропідживлювальної установки. У жовт­ні 1988 р. йому було надано п’ятий кваліфікаційний розряд, а наказом від 17 листопада 1992 р. С. звільнили за п. 2 ст. 40 КЗпП на підставі невідповідності обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Посилаючись на те, що справжньою причиною його звільнення було упереджене ставлення до нього адміністрації, позивач просив суд задовольнити позов.
Відмовляючи в позові, суд вважав доведеним, що позивач унаслідок недостатньої кваліфікації не відповідає обійманій посаді. На підтвердження цього суд послався на висновок атестаційної комісії, а також зазначив, що твердження позивача про упереджене ставлення до нього адміністрації не доведено. Із цим погодилися судова колегія та президія обласного суду. Проте, як убачається з матеріалів справи, допитані судом свідки Б., Д., Ш. показували, що позивач 29 років працював на цій посаді й належ­ним чином виконував свої обов’язки, давав правильні відповіді на запитання членів атестаційної комісії.
Дайте відповідь. Напишіть рішення зі справи.
Завдання 8. У травні 1992 р. М. звернувся з позовом до малого підприємства «Металіст» НВО «Інтеграл» із приводу поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що з 1 серпня 1991 р. він працював монтажником на малому підприємстві «Металіст», виконуючи фактично обов’язки майстра. Наказом від 13 квітня 1992 р. М. було звільнено за п. 2 ст. 40 КЗпП. Посилаючись на те, що травму, унаслідок якої його визнали непридатним до виконання трудових обов’язків, він дістав у будівельній організації, правонаступником якої є мале підприємство, і що адміністрація не вжила заходів для переведення його на іншу роботу або працевлаштування, не врахувала того, що він є єдиним годувальником сім’ї, має трьох дітей, М. просив поновити його на роботі та задовольнити вимоги щодо оплати вимушеного прогулу.
Дайте відповідь. Чи підлягають задоволенню вимоги М.?
Завдання 9. У червні 1999 р. С. пред’явив позов до липнен-
ської середньої школи Волинської області про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що він працював у відповідача вчителем трудового навчання. Наказом від 13 червня 1999 р. його необґрунтовано звільнили з роботи за вчинення аморального проступку (нанесення побоїв дітям) за п. 3 ст. 41 КЗпП. Позивач посилався на те, що звільнення здійснено без попередньої згоди профспілки, що справжньою його причиною є помста за написання С. у квітні 1999 р. до Волинського обкому галузевої профспілки листа про неправомірні дії керівництва школи, який перевірявся на місці комісією у складі представників райвно, райкому й обкому галузевої профспілки та правового інспектора праці. Позивач просив суд задовольнити його вимоги.
Дайте відповідь. Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання 10. У вересні 2001 р. С. звернувся з позовом до Кременчуцької кондитерської фабрики з приводу поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. С. зазначав, що працював у відповідача вантажником із лютого 1997 р. 2 липня 2001 р. у С. стався конфлікт із начальником відділу постачання та збуту готової продукції з приводу умов праці вантажників, унаслідок якого останній запропонував йому звільнитися. Перебуваючи у схвильованому стані, С. написав заяву про звільнення за власним бажанням, але через деякий час передумав і звер­нувся до відділу кадрів із проханням повернути йому заяву. Однак цього не було зроблено, наказом від 2 липня 2001 р. С. звільнили з роботи за п. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін.
Вважаючи це звільнення незаконним, С. просив задовольнити позов.
Дайте відповідь. Чи є обґрунтованими вимоги С.?
Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

Завдання 1. Міжнародна організація праці прийняла Конвенцію про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати.
Дайте відповідь. Із якого моменту зазначена конвенція стане частиною національного законодавства?
Завдання 2. Перерахуйте основні напрями впливу міжнародних правових стандартів на вітчизняне законодавство.
Завдання 3. Місцевий загальний суд розглянув позовну заяву К. до директора ВАТ «Ініціатива» про порушення його трудових прав  у частині встановлення такої винагороди за роботу,  яку  він

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.