лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дайте відповідь. Чи є законним наказ про звільнення Г.?
Завдання 7. Г. працювала на Томашпільському комбінаті міс­цевої промисловості робітницею ковбасного цеху з 1978 р. Наказом від 3 липня 2000 р. її було звільнено з роботи за п. 8 ст. 40 КЗпП. Як свідчать матеріали судової справи, до адміністративної відповідальності за дрібну крадіжку вона була притягнута 11 жовт­ня, а наказ про її звільнення з 23 жовтня директор комбінату підписав після 11 листопада, чого він не заперечував на судовому засіданні, пояснюючи це наміром перевести Г. на іншу роботу.
Дайте відповідь. Чи видано наказ про звільнення Г. без порушення вимог трудового законодавства?
Завдання 8. Наказом від 13 січня 1997 р. № 4 М. було призначено на посаду вчителя російської мови й літератури в СШ № 16 (нині — школа-гімназія) м. Ніжина на час перебування вчительки І. у відпустці за вагітністю, пологами і догляду за дитиною. Потім сама М., починаючи з 23 серпня 1998 р., перебувала в такій самій відпустці. І. вийшла на роботу достроково — з 23 серпня 1999 р. Адміністрація школи й міський відділ освіти не звільнили М. із займаної посади у зв’язку із закінченням строкового договору, й М. продовжувала працювати. Надалі М. було звільнено з 11 вересня 2001 р. за п. 2 ст. 36 КЗпП.
Дайте відповідь. Чи законним є звільнення М. за п. 2 ст. 36 КЗпП?
Завдання 9. Наказом по аптеці № 106 м. Чернігова від 27 листопада 2001 р. № 29 Г. було звільнено з посади фармацевта, на якій вона працювала з 4 січня 1984 р., за п. 4 ст. 40 КЗпП. При цьому Г. посилалася на те, що не вийшла на роботу 24 та 25 листопада 2001 р., оскільки не знала, що ці вихідні дні визнано робочими.
Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2001 р. Г. подала позов до аптеки № 106 про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Дайте відповідь. Чи є обґрунтованими вимоги Г.?
Завдання 10. Наказом голови комітету з управління власністю Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24 листопада 1995 р. К. було призначено на посаду директора державного підприємства «Аптека № 14 «Лековиця» і з цього ж дня з нею було укладено контракт до 23 листопада 1996 р. А 25 березня 1996 р. регіональне відділення Фонду уклало з АТЗТ «Перший інвестиційний фонд» договір купівлі-продажу ДП «Аптека». Наказом заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України від 24 квітня 1996 р. позивачку було звільнено з роботи за невиконання наказу про забезпечення роботи з проведення ревізії ДП «Аптека», без зазначення конкретної статті закону.
Посилаючись на те, що звільнення з роботи було проведено з порушенням трудового законодавства й без достатніх підстав, К. звернулася до суду про поновлення її на раніше обійманій посаді, стягнення на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу та 180 млн крб. на відшкодування заподіяної моральної шкоди.
Дайте відповідь. Чи законні дії заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України?
Завдання 11. У жовтні 1998 р. С. пред’явила позов до АТЗТ «АвтоЗАЗ-Деу» (далі — «АвтоЗАЗ-Деу») про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що працювала у відповідача бухгалтером житлово-комунального відділу (далі — ЖКВ) госпрозрахункового підрозділу «АвтоЗАЗ-Мотор». Наказом директора цього підроз­ділу від 25 серпня 1998 р. було скорочено ряд посад, у тому чис-
лі тієї, яку обіймала С., усупереч положенням колективного договору «АвтоЗАЗ-Деу» про збереження посад протягом трьох років із дня створення товариства. 27 жовтня того ж року С. було звільнено з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП за наказом генерального директора АТВТ «АвтоЗАЗ», в якому вона вже не працювала у зв’язку з переведенням до «АвтоЗАЗ-Деу». Як другого відповідача до участі у справі було залучено «АвтоЗАЗ».
Рішенням Мелітопольського міського суду від 30 червня 1999 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах Запорізького обласного суду від 10 серпня того ж року, у позові було відмовлено.
Заступник Голови Верховного Суду України порушив у протесті питання про скасування постановлених у справі судових рішень у зв’язку з порушенням статей 15, 62, 203 ЦПК і направлення її на новий розгляд. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України протест задовольнила.
Дайте відповідь. Чи законні рішення Мелітопольського мі-
ського суду та ухвала судової колегії у цивільних справах Запорізького обласного суду?
Завдання 12. Із 1988 р. Ш. працював у Генічеському районному об’єднанні «Плодородие» на посаді начальника бази хімічного постачання і, незважаючи на те, що 16 лютого 1992 р. був вихідний день, Ш. звільнили за вчинений цього дня прогул.
Дайте відповідь. Чи є законним рішення роботодавця?
Завдання 13. З 1 квітня 1994 р. К. працювала на посаді секретаря Галицької сільської ради. Рішенням Ради від 11 жовтня 1994 р. її було звільнено від виконання обов’язків секретаря, а розпорядженням голови Ради за № 16 від 16 листопада 1994 р. звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з виявленням її невідповідності обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, що виявилося в неналежному виконанні К. посадових обов’язків.
Звертаючись до суду, К. посилалася на те, що підстав для звільнення її з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП не було і що на момент звільнення в неї на утриманні перебувала дитина віком до трьох років.
Дайте відповідь. За яких умов можна звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП? Перерахуйте, за яких умов не можна звільняти за п. 2 ст. 40 КЗпП. Чи правильно звільнено К. за п. 2 ст. 40 КЗпП?
Завдання 14. Розпорядженням представника Президента України у Вінницькій області від 16 червня 1998 р. К. було призначено на посаду начальника обласного управління освіти, а розпорядженням голови Вінницької обласної ради 31 жовтня 2000 р. — звільнено з посади з 18 листопада 2000 р. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку з ліквідацією установи в період тимчасової непрацездатності К.
Дайте відповідь. Чи звільнено К. на підставі вимог трудового законодавства?
Завдання 15. З 27 липня 1991 р. К. працював на тернопільському заводі «Сатурн» начальником дільниці фарбування, а з 3 черв­ня 1995 р. — начальником лакофарбувального цеху.
У зв’язку з обранням К. членом профкому заводу, а потім заступником його голови відповідно до спільного рішення адміністрації та профкому від 19 січня 1999 р., у порядку переведення його було прийнято на роботу в профкомі.
Після закінчення терміну повноважень 19 квітня 2000 р. К. звернувся до директора тернопільського заводу «Сатурн» із проханням надати йому попередню або іншу рівноцінну роботу, проте йому було відмовлено.
Дайте відповідь. Чи є законно обґрунтованою відмова від виконання вимоги К.?
Завдання 16. У липні 1994 р. Х. звернулася до суду з позовом до Центральної лабораторії Державного геологічного підприємства «Південукргеологія» про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що понад 20 років вона працювала інженером-хіміком 2-ї категорії у фізико-хімічному відділі Центральної лабораторії. 30 травня 1994 р. її було звільнено з роботи на підставах, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП, — у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. Х. вважала, що порівняно з іншими працівниками, які залишилися на роботі, вона має вищі кваліфікацію й продуктивність праці, що не було враховано адміністрацією під час її звільнення. Крім того, Х. не було запропоновано наявні на підприємстві вільні посади, на яких вона могла б працювати за фахом та кваліфікацією.
Справа розглядалася судами неодноразово. Останнім рішенням Дніпропетровського обласного суду від 18 липня 1997 р. Х. у задоволенні позову було відмовлено. Це аргументувалося тим, що продуктивність її праці нижча порівняно з продуктивністю праці працівників, залишених на роботі, і що на певних вільних посадах, наявних у Центральній лабораторії, позивачка не може працювати через відсутність належної кваліфікації, а від переведення на інші, некваліфіковані, посади вона відмовилася. Крім того, суд урахував, що Х. є пенсіонеркою за віком, має право на одержання пенсії, а всі працівники лабораторії перебувають у відпустці через відсутність роботи.
Дайте відповідь. Чи є законним рішення Дніпропетровського обласного суду?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.