лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Трудове право України» вивчається студентами спеціальності 6601 (правознавство) всіх форм навчання.
Метою даного навчального посібника є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері трудового права шляхом забезпечення студентів матеріалами на­вчально-методичного характеру, що дасть їм змогу самостійно опанувати теоретичний курс, ознайомитися з основними поняттями й категоріями, зрозуміти їх сутність та спрямованість, здобути навички застосування норм трудового законодавства у повсякденній правозастосовчій практиці.
Конституція — Основний Закон України — проголосила нашу державу суверенною й незалежною, демократичною, соціальною, правовою, у якій людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, головним обо­в’язком якої є утвердження і забезпечення цих прав і свобод.
Однак Конституцією України не тільки встановлено загальні засади функціонування нашої держави, а й закладено фундамент подальшого розвитку національного законодавства, зокрема законодавства про працю, що є гарантією реалізації та утвердження основних трудових прав громадян, закріплених в Основному Законі України.
Ураховуючи зазначене, навчальна дисципліна «Тру­дове право України» зосереджує увагу на вивченні актуальних  теоретичних  та практичних проблем розвит-
ку трудового права України як однієї з провідних галузей вітчизняного законодавства, забезпечення реалізації трудових прав і свобод людини й громадянина у світлі Конституції — Основного Закону України, якою закріплено основні трудові права громадян.
Підготований посібник структурно складається з 19 тем, оволодіти кожною з яких допоможуть програмні питання, методичні поради, перелік нормативно-правових (за станом на 1 лютого 2003 р.) та наукових джерел. Для закріплення теоретичних знань у посібнику наведено навчальні завдання із судової практики, повсякденного життя, оскільки саме під час їх виконання студент оволодіє навичками щодо застосування законодавства про працю. Про ступінь засвоєння матеріалу мають свідчити відповіді на завдання для перевірки знань, модульного контролю, а також результати іспиту.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.