лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ...................................... 3
І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 5
Розділ І. Загальні положення........................ 5
Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України 5
Тема 2. Основні принципи трудового права України........ 5
Тема 3. Джерела трудового права України.............. 5
Тема 4. Суб’єкти трудового права України............. 6
Тема 5. Зайнятість та працевлаштування............... 6
Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право.................. 7
Тема 6. Трудовий договір....................... 7
Тема 7. Робочий час.......................... 7
Тема 8. Час відпочинку......................... 7
Тема 9. Оплата та нормування праці................. 8
Тема 10. Гарантії та компенсації................... 8
Тема 11. Дисципліна праці....................... 9
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 9
Тема 13. Охорона праці........................ 10
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю   10
Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників  10
Розділ ІІІ. Колективне трудове право................... 11
Тема 16. Соціальне партнерство................... 11
Тема 17. Колективні договори та угоди............... 11
Тема 18. Трудові спори та їх вирішення............... 12
Розділ ІV. Міжнародне трудове право................... 13
Тема 19. Міжнародно-правове регулювання............ 13
ІІ. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»....................... 14
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.............. 22
3.1. Методичні поради з навчальної дисципліни
«Трудове право України»
...................... 22
Розділ І. Загальні положення........................ 22
Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України 22
Тема 2. Основні принципи трудового права України........ 28
Тема 3. Джерела трудового права України............. 30
Тема 4. Суб’єкти трудового права України............. 34
Тема 5. Зайнятість та працевлаштування.............. 45
Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право.................. 49
Тема 6. Трудовий договір....................... 49
Тема 7. Робочий час.......................... 58
Тема 8. Час відпочинку........................ 61
Тема 9. Оплата та нормування праці................ 67
Тема 10. Гарантії та компенсації................... 71
Тема 11. Дисципліна праці...................... 75
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 79
Тема 13. Охорона праці........................ 84
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю   89
Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників  93
Розділ ІІІ. Колективне трудове право................... 95
Тема 16. Соціальне партнерство................... 95
Тема 17. Колективні договори та угоди............... 99
Тема 18. Трудові спори та їх вирішення.............. 104
Розділ ІV. Міжнародне трудове право.................. 109
Тема 19. Міжнародно-правове регулювання........... 109
3.2. Плани семінарських занять із навчальної дисципліни
«Трудове право України»
..................... 114
Розділ І. Загальні положення....................... 114
Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового
права України....................... 114
Тема 2. Основні принципи трудового права України....... 114
Тема 3. Джерела трудового права України............ 114
Тема 4. Суб’єкти трудового права України............ 115
Тема 5. Зайнятість та працевлаштування............. 115
Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право................. 115
Тема 6. Трудовий договір...................... 115
Тема 7. Робочий час......................... 116
Тема 8. Час відпочинку....................... 117
Тема 9. Оплата та нормування праці................ 117
Тема 10. Гарантії та компенсації.................. 117
Тема 11. Дисципліна праці..................... 118
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 118
Тема 13. Охорона праці....................... 119
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю................ 119
Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників  119
Розділ ІІІ. Колективне трудове право.................. 120
Тема 16. Соціальне партнерство.................. 120
Тема 17. Колективні договори та угоди.............. 120
Тема 18. Трудові спори та їх вирішення.............. 121
Розділ ІV. Міжнародне трудове право.................. 121
Тема 19. Міжнародно-правове регулювання........... 121
3.3 Термінологічний словник із навчальної дисципліни
«Трудове право України»
..................... 122
3.4. Завдання з навчальної дисципліни «Трудове право України» 135
Розділ І. Загальні положення....................... 135
Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України 135
Тема 2. Основні принципи трудового права України....... 136
Тема 3. Джерела трудового права України............ 136
Тема 4. Суб’єкти трудового права України............ 137
Тема 5. Зайнятість та працевлаштування............. 138
Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право................. 139
Тема 6. Трудовий договір...................... 139
Тема 7. Робочий час......................... 145
Тема 8. Час відпочинку....................... 146
Тема 9. Оплата та нормування праці................ 147
Тема 10. Гарантії та компенсації.................. 148
Тема 11. Дисципліна праці..................... 149
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 150
Тема 13. Охорона праці....................... 151
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю  153
Тема 15. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників  154
Розділ ІІІ. Колективне трудове право.................. 154
Тема 16. Соціальне партнерство.................. 154
Тема 17. Колективні договори та угоди.............. 155
Тема 18. Трудові спори та їх вирішення.............. 156
Розділ ІV. Міжнародне трудове право.................. 161
Тема 19. Міжнародно-правове регулювання........... 161
3.5. Завдання для перевірки знань із навчальної дисципліни
«Трудове право України»
..................... 162
Розділ І. Загальні положення....................... 162
Тема 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України 162
Тема 2. Основні принципи трудового права України....... 163
Тема 3. Джерела трудового права України............ 163
Тема 4. Суб’єкти трудового права України............ 164
Тема 5. Зайнятість та працевлаштування............. 165
Розділ ІІ. Індивідуальне трудове право................. 166
Тема 6. Трудовий договір...................... 166
Тема 7. Робочий час......................... 168
Тема 8. Час відпочинку....................... 169
Тема 9. Оплата та нормування праці................ 170
Тема 10. Гарантії та компенсації.................. 170
Тема 11. Дисципліна праці..................... 171
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 171
Тема 13. Охорона праці....................... 172
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю  173
Тема 15. Особливості регулювання праці окремих
категорій працівників................... 173
Розділ ІІІ. Колективне трудове право.................. 174
Тема 16. Соціальне партнерство.................. 174
Тема 17. Колективні договори та угоди.............. 174
Тема 18. Трудові спори та їх вирішення.............. 175
Розділ ІV. Міжнародне трудове право.................. 176
Тема 19. Міжнародно-правове регулювання........... 176
ІV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»..................... 177
Модуль № 1.............................. 177
Теми 1—5 Розділу І Загальні положення............ 177
Модуль № 2.............................. 178
Теми 6—15 Розділу ІІ Індивідуальне трудове право..... 178
Теми 16—18 Розділу ІІІ Колективне трудове право..... 179
Тема 19 Розділу ІV Міжнародне трудове право........ 179
V. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»...................... 181
VІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 188
Література.................................. 191

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.